Home

Cirkelmodellen gibbons

Stärk språket Stärk lärandet - Nationellt centrum för

Sedan 2006 finns boken även i svensk översättning. I Stärk språket Stärk lärandet utgår Gibbons från aktuell forskning och ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen med andraspråkselever i klassrummet Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon - att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas

Kategori: Pauline Gibbons Gästinlägg: Språkutvecklande arbete i tyska. 22 oktober, 2015. gymnasiearbetet och pedagogiskt ledarskap, som berättar om hur hon använder cirkelmodellen i tyskundervisningen! Från skrift till tal och från tal till [] Läs mer. Språkutvecklande psykologiundervisning. 7 oktober, 2015 Genrepedagogik - en modell Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika. Ett exempel på hur jag inom temat Svenska djur har arbetat utifrån cirkelmodellen med nyanlända elever i åk 1-3. http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/2014/..

Kooperativt Lärande i cirkelmodellen Kooperativt lärand

Cirkelmodellen, den koncentriska modellen eller cirkelskivemodellen är en modell för stadsplanering där staden disponeras i koncentriska ringar som var och en specialiserar sig på en uppgift.. Cirkelmodellen skapades av Ernst W. Burgess och är en av de tre klassiska stadsmodellerna i den moderna stadsforskningen. Modellen skapades med Chicago i åtanke, som under början av 1900-talet. Cirkelmodellen ger resultat - men kräver tålamod . Svårigheter med cirkelmodellen är att det tar tid, det är inget som du gör på två veckor. Jag brukar arbeta tematiskt utifrån cirkelmodellen, senast var det i ett tema om Sverige Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter

Pauline Gibbons - Strategier för lärand

Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons).Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken Pauline Gibbons och cirkelmodellen Under förra läsåret började det en helt ny språkklass med nyanlända somaliska barn på min skola. Ungefär samtidigt blev jag för första gången bekant med begreppen Genrepedagogik och Cirkelmodellen via det utvidgade kollegiet

Vad är genrepedagogik? - Nationellt centrum för svenska

Klicka på länken för att se betydelser av gibbon på synonymer.se - online och gratis att använda Pauline Gibbons och cirkelmodellen. Posted on oktober 30, 2013 by Magister Karlsson. Under förra läsåret började det en helt ny språkklass med nyanlända somaliska barn på min skola. Ungefär samtidigt blev jag för första gången bekant med begreppen Genrepedagogik och Cirkelmodellen via det utvidgade kollegiet Cirkelmodellen - Duration: 34:24. Anna Kaya 43,602 views. Pauline Gibbons Challenging Pedagogies More than Just 'Good Practice' - Duration: 1:47. NALDICvideo Recommended for you Pris: 450 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 - Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT av Karin Pettersson på Bokus.com

Cirkelmodellen - YouTub

 1. Cirkelmodellen består av fyra faser. I den första fasen bygger man upp förkunskaper om ämnet. I fas två studerar man texter inom genren för att få förebilder och vi laborerar med text. Verktyg för livet. Pauline Gibbons och cirkelmodellen
 2. Häftad, 2013. Den här utgåvan av Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension
 3. 2017-maj-02 - Utforska Lappkullan1s anslagstavla Genrepedagogik - Cirkelmodellen på Pinterest. Visa fler idéer om Modersmål, Läsförståelse, Skola
 4. provar jag att arbete med Cirkelmodellen. Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen
 5. Cirkelmodellen som arbetssätt i skolans undervisning Cirkelmodellen har sitt ursprung i genrepedagogiken vilken härstammar från Australien. Den uppkom då man ville lära aboriginer att läsa och skriva på sitt andraspråk (Gibbons, 2010, ss. 17-24). Cirkelmodellen är baserad på genrepedagogiken som innehåller det sociokulturell
 6. Cirkelmodellen ska ta tid, den måste få ta tid och vi lärare ska ge det tid - då spar vi tid i det långa loppet. Ju längre tid som ägnas åt de olika faserna i cirkelmodellen, och ju mer lyhörd stöttningen är, desto större är chansen att eleverna inte bara vågar skriva utan gör det effektivt också
 7. och praktik i relation till cirkelmodellen, som består av fyra faser, visade att de flesta lärarna såg alla faser som lika viktiga. I deras tankar om hur tillämpningen gick till visade det sig dock att vissa faser utelämnades oftare än andra. Genom det genrepedagogiska arbetssättet kunde all

Cirkelmodellen - eller Cykeln för undervisning och lärande - är en modell för att stötta skrivande och arbeta både språk- och kunskapsutvecklande med ett arbetsområde. Bilden är hämtad från Skolverkets Greppa språket där man kan få en kort presentation av Cirkelmodellen och dess fyra faser.Genom explicit undervisning tydliggör man skolans olika basgenrer vilket bidrar till att. Gibbonerna (Hylobatidae) är en familj i ordningen primater.Det finns fyra släkten (Hylobates, Hoolock, Nomascus och Symphalangus) med tillsammans omkring 15 arter.De väger 5-12 kg och är ca 45-90 cm långa. Gibboner är anpassade för ett liv i träden, med långa extremiteter och även i övrigt anatomi som medger mycket snabb förflyttning genom att svinga sig fram, upp till ca 55 km.

Att arbeta efter cirkelmodellen i alla ämnen stöttar alla elever, de får en större möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och nå fler och högre kunskapsmål. Om man som lärare undervisar i cirkelmodellens alla faser kommer man att märka att eleverna inte bara får nya fakta- och språkkunskaper, som de på ett tydligt sätt kan visa både sig själva och sin lärare Om cirkelmodellen. Cirkelmodellen består av fyra faser. Jag nämner dem kort här men hänvisar till Stärk språket, stärk lärandet av Paulin Gibbons - en bok väl värd att läsa för att stötta elevers skrivande, främst våra elever med svenska som andraspråk. Fas 1 - Bygg upp kunskap om ämnesområdet Samarbetet, eller stödet, har i undervisningssammanhang fått namnet stöttning (Gibbons 2013:39) och innebär en tillfällig, men nödvändig, hjälp som läraren eller undervisningssituationen ger. Stöttning är inte vilken hjälp som helst utan hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse (Gibbons 2013:39) och ska leda till att. Nästa steg blir alltså att kunna skriva en egen text enligt cirkelmodellen som beskrivs i Gibbons (2002). Mer om detta nästa gång. Martina Åhman. Källor: Stärk språket, stärk lärandet (P. Gibbons, 2002) Lyft språket, lyft tänkandet (P. Gibbons, 2009

Bryngelstorolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons).Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken För den som vill läsa mer om hur man skapar interaktion genom informationsklyftor så kan man läsa om det i Gibbons Stärk språket stärk lärandet. Jag hoppas att ni fått en bild av hur man kan jobba strukturerat med både texter, språk och ämnesinnehåll genom fas 1 och 2 i Cirkelmodellen Här kommer tips utifrån cirkelmodellen som handlar om argumenterande texter och som inte brukar ta så många lektioner. Det här kan användas som ett helt arbetsområde eller som uppstart till något längre och större. 1. Lyft språket lyft tänkandetav Pauline Gibbons Cirkelmodellen har fått alla elever att skriva och stödmallarna är en modell som gör det tydligt för alla elever vad som ska göras och hur det ska göras. Samtidigt är de ett bra stöd för att få strukturera sina tankar. Att diskutera: Gibbons, P. (2016)

Vi ♥: Cirkelmodellen Lärande & bedömnin

I detta artikel kommer jag inte att fördjupa mig i denna teori eller i olika texttypologier (beskrivning, återberättande, förklaring, argumentation, instruktion), utan jag kommer att presentera en didaktisk sekvens av mina spansklektioner (A1) inspirerad av cirkelmodellen av Pauline Gibbons Inspiration har hämtats från cirkelmodellen inom genrepedagogiken, som utarbetats av Pauline Gibbons (2006/2013). STL-modellen kombinerar digitala fördelar med sådant som forskare menar är viktiga faktorer för barns lärande och utveckling, såsom social interaktion, kamratbedömning, formativ återkoppling och betydelsen av att ha en mottagare för sina texter Genrepedagogiken och cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är av de centrala språkutvecklande arbetssätten som gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling. Genrepedagogiken breddar elevernas kunskaper om olika texttyper och är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för att kunna arbeta språkutvecklande i alla ämnen Gibon skapar innovativa lösningar för digitala miljöer till små och medelstora företag runt om i Sverige. Vi har kontor i hela landet Välkommen

Under flera veckor har vi jobbat med genren Berättande texter. Vi har fokuserat på fabler. I enlighet med Paulin Gibbons och cirkelmodellen har vi först byggt upp kunskap om genren (fas 1) genom att prata om egenskaper; flitig som en myra, listig som en räv osv Gibbon rekommenderar. Nyheter i vårt sortiment. Logga in/Bli kund. Hitta din Butik. Gibbons sortiment. Nyheter. Varumärken. Hund 26 nyheter. Cirkelmodellen består av fyra faser och jag kommer beskriva en del av det vi arbetade med i varje fas. Slutmålet var att eleverna skulle skriva en insändare. Eleverna arbetade också med den argumenterande genren under modersmålslektionerna. Även där var målet att skriva en insändare. Fas 1 Bygga upp kunskap: Pedagogiskt engageman När jag planerat arbetsområdet har jag bl.a. inspirerats av Cirkelmodellen av Paula Gibbons och Dylan Williams nyckelstrategier. Konkretisering av mål för eleverna. Allra först fick eleverna ta del av målen för arbetsområdet. Här kan du ta del av den powerpoint-presentation jag gjorde Gibbons cirkelmodell i svenskundervisningen, nu har jag även tagit med mig cirkelmodellen in i engelskundervisningen. Under vårterminen spanade jag och mina kollegor efter nytt. läromedel i engelska. Och som sagt eftersom jag arbetar . efter cirkelmodellen i svenskämnet, där vi gemensamt

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning 1. Cirkelmodellen förgenrebaserad undervisning Pauline Gibbons; Stärk språket, stärk lärandet 2. Texttypertexttyper Pauline Gibbons: Stärk språket, stärk lärandet 3 2019-feb-24 - Utforska engdahl1081s anslagstavla Genrepedagogik, cirkelmodellen på Pinterest. Visa fler idéer om Läsförståelse, Mellanstadiet, Undervisning Under flera veckor har vi jobbat med genren Berättande texter. Vi har fokuserat på fabler. I enlighet med Paulin Gibbons och cirkelmodellen har vi först byggt upp kunskap om genren (fas 1) genom att prata om egenskaper; flitig som en myra, listig som en räv osv. Vi har också pratat om olika sägeverb; flåsade, pe Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning beskrivs på sid 170-187). Gibbons beskriver lärarledda samtal med autentiska frågor som ett språkutvecklande arbetssätt i kapitel 7 s 190-216. Traditionella klassrumssamtal kan ändras så de blir mer språkutvecklande

Cirkelmodellen i berättelseskrivand

Allt utifrån Gibbons cirkelmodell. På våra stora anslagstavlor i klassrummet växte successivt tavlor fram som ett stöd till de olika texttyperna. Vi har också på ett helt annat sätt än tidigare utgått från det talade språket för att successivt närma oss det skrivna 2.1.2 Cirkelmodellen Sydneyskolans cirkelmodell beskrivs som ett kretslopp bestående av fyra faser (Kuyumcu 2004:584, Hedeboe & Polias 2008:17, Gibbons 2010:170, Johansson & Sandell Ring 2010:32), se figur 2. Genom modellen använder lärare och elever språket för att bygga upp nya kunskaper, skap

Grunder i skriftspråksutveckling - Skolverke

 1. Innan eleverna skriver på egen hand skapar vi ofta en text gemensamt. Vi har upptäckt att detta arbetssätt har många likheter med Gibbons cirkelmodell, där man integrerar: tala, lyssna, läsa och skriva med ämnesinnehållet i undervisningen. (Gibbons ) Enkelt beskrivet bygger cirkelmodellen bygger på 4 faser
 2. su.diva-portal.or
 3. Cirkelmodellen har sitt ursprung i Pauline Gibbons tankar som presenterades för andraspråksinlärare. Mer ett förhållningssätt än en modell, det kan passa alla elever i skolan eftersom de flesta elever är flerspråkiga på något sätt. I Klara svenskan har ett läromedel skapats utifrån genrepedagogik

cirkelmodellen (se avsnitt 4.1.3) i en grupp med högpresterande gymnasister för att se om och i sådant fall vad de upplever som ett stöd. Upplever de en skillnad mot hur de har arbeta Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons. Inlägg om Cirkelmodellen skrivna av jag var på Skolforum för ett antal veckor sedan hade jag anmält mig till om språkutvecklande undervisning på

Detta är mycket viktigt och är steg 3 på cirkelmodellen. Hoppa inte över detta steg! (Detta poängterar även Pauline GIbbons egen kommentar) Stöttning för nyanlända elever rent praktiskt: frågor som ställs för att utveckla elevernas förståelse, ej kontrollfrågor. ge ordentligt med betänketid Cirkelmodellen Cirkelmodellen presenterades vid en föreläsning. i den seminarieserie som Nationellt centrum för. språk- läs och skrivutveckling genomförde för. kommunala läs och skrivutvecklare och jag kände. redan då att detta skulle jag vilja prova. Så säger Sonja Dahlqvist som arbetar som kommunal. läs- och skrivutvecklare.

Gibbons bok: •Språk och lärande i ett andraspråksperspektiv (kap 1) •Kognitivt krävande uppgifter i praktiken (kap 2) •Litteracitet i undervisningen (kap 3) •Att utveckla elevernas litteracitet (kap 4) •Bygga broar till text (kap 5) Cirkelmodellen. Cirkelmodellen har sitt ursprung i den genrepedagogik som vuxit fram i Sydney, Australien under de senaste årtiondena. En av företrädarna är Pauline Gibbons Du som lärare har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling. Men i synnerhet för flerspråkiga elevers dubbla inlärningsprocesser.Vilka arbetssätt stärker dessa processer och vilka verktyg hjälper dig som lärare att möta dessa elever? Detta tas upp i boken Greppa språket Gibbons (2010, 2013) böcker ser man hur de nämnda stegen i cirkelmodellen kan stödja . Grundskolan, åk 4-9 Att främja elevers lärande - språkutvecklande NO-undervisning juni 2015 https://larportalen.skolverket.se 6 (8) övergången från en mer vardaglig till en mer ämnesspråklig formulering

cirkelmodellen - sfibloggen

 1. Cirkelmodellen är toppen, tänker jag. Och när det kom till att jobba med Power point och spela in ljud var det heller inga problem redan andra gången. Alla deltagare har Gibbons bok Stärk språket stärk lärandet, så det är mycket till den boken som jag hänvisar
 2. Gibbons 2009, jfr Mariani 1997). Modellerna är inte nya, men det sätt på vilket de här föreslås samverka kan ge en fruktbar utgångspunkt för planering, med potential att möta en del av de utmaningar som ofta framhålls i samband med sva-undervisning för nyanlända. Bygga svensk
 3. ne från att för första gången arbeta tematiskt med cirkelmodellen
 4. Anna Kaya visar Cirkelmodellen av Paulin Gibbons; #PedagogiskPubUmeå 25augusti Invitos övervånig; Uppstart - fint tips från Susanne Nystedt juli (1) juni (3) maj (2) april (2) mars (7) februari (3) januari (8) 2013 (98) december (28
 5. cirkelmodellen har en tydlig förankring i lärarnas undervisning och förekommer på olika sätt. Det (Gibbons 2013a, s.94). I denna undersökning refererar begreppet till den genrepedagogiska skolundervisningens texttyper. Hit hör bland annat de
 6. Jag fick förmånen att gå på Pauline Gibbons föreläsning: Supporting participation and learning in multicultural and multilingual classrooms. Pauline Gibbons är professor och jobbar i Australien, South Wales. Hon har skrivit boken Stärk språket, stärk lärandet bland annat och den boken har varje lärare på vår skola ett exemplar av. Det är även den vi [

pauline gibbons Adlibri

Gibbons skriver Vad läraren gjorde var att bygga 'broar' in i den skrivna texten, så att eleverna fick tillgång till nytt och mer formellt språk. Hon förstärkte, snarare än förenklade, språket. 11. Cirkelmodellen 12. Cirkelmodell kring _____ samhället (Gibbons, 2013a). Det är genom språket vi kommunicerar med andra och utvecklar I citatet ovan beskrivs den pedagogiska modellen som kallas cirkelmodellen. Johansson & Sandell Ring (2012) beskriver den som stegvis eftersom den utgår från fyra faser 2.3 Pauline Gibbons bok: Stärk språket - stärk lärande läromedlet ZickZack tillämpar cirkelmodellen och genrepedagogiken i språkutvecklande syfte. I detta ingår att synliggöra hur den pedagogiska lektionsplaneringen planeras och tillämpas. Vi vil 24 feb. 2019 - Utforska engdahl1081s anslagstavla Genrepedagogik, cirkelmodellen på Pinterest. Visa fler idéer om Läsförståelse, Undervisning och Mellanstadiet

Språkutvecklande arbetssätt

Cirkelmodellen Lektionsserien har cirkelmodellen (Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet, 2009) som grund, då fl era av oss provat på att använda den tidigare i vår ordinarie undervisning. Cirkelmodellen innebär att läraren använder en tydlig arbetsgång för sin undervisning medan den samtidig Gibbons utgår från aktuell forskning om att lära på sitt andraspråk och ger modeller för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen på en hög ämnesnivå.Hennes tidigare bok Stärk språket, stärk lärandet hade fokus på de yngre åldrarna. Denna bok fokuserar på grundskolans senare del och första året på gymnasiet

Cirkelmodellen - Wikipedi

Ett sätt är att använda sig av fas 1 i Cirkelmodellen ( Gibbons). Här är målet att att ge eleverna så mycket bakgrundskunskap som möjligt i ämnet för att de sedan skall kunna skriva om ämnet. Jag tror att många elever är betjänta av att vi arbetar på liknande sätt före läsning också elever en individuell text (Johansson & Sandell Ring, 2008). Enligt Gibbons (2013) kan cirkelmodellen ses som en ram för exempelvis ett temaarbete. Cirkelmodellen har utvecklats av de australiska forskarna Joan Rothery och Jim Martin (Hedeboe & Polias, 2008) Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning och beskriver hur man arbetar med genrepedagogik, ASL (Att Skriva sig till Läsning) och IKT-verktyg, som appar, smartboard, surfplattor och datorer Genrepedagogik i Vänersborg - Cirkelmodellen - Skolverket . READ. elevernas texter för att synliggöra likheter. texterna emellan. Den vänstra elevtexten har likheter. med den beskrivande och förklarande. modelltexten. Eleven beskriver landskapet. Dalsland.

- Arbeta med cirkelmodellen (Gibbon): bygg först upp kunskap och förförståelse av ämnet, läs texter för att samla förebilder, skriv gemensamma texter och avsluta med att skriva texter enskilt. Det skapar ett sammanhang och ger repetition och stöd Enligt Gibbons är stöttning dock inte vilken hjälp som helst utan hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse (Gibbons, 2006, s. 29). fått benämningen Cirkelmodellen för undervisning och lärande (Kuyumcu, 2004), alter

Kooperativt Lärande i cirkelmodellen | Kooperativt lärandeArbetar du efter cirkelmodellen?

Gibbons förklarade också att instruktionen Svara med hel mening inte ska behövas sägas! Då har man ställt fel fråga som lärare. Bolla istället tillbaka frågan tills eleven kan återberätta en hel mening. Se Gibbons exempel: Gibbons pratade också om skrivcirkeln (cirkelmodellen). Maud Nilzén fritt efter Cirkelmodellen Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008 Elevcirkeln, en vidareutveckling av cirkelmodellen Övningarna i boken integrerar jag alltid i cirkelmodellen (Pauline Gibbons). Det kan vara i olika faser i cirkelmodellen, men om du väljer att arbeta med drama är det av betydelse att eleverna har bra förförståelse. Det är förmodligen en utmaning första gången du testar ett rollspel, det var det för mig. Men försök igen

Den genrepedagogiska cirkelmodellen som ett språkutvecklande arbetsätt i vuxna andraspråkelevers textskapande. Anna Cwiek Specialarbete, SSA 136,15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Jag blev inspirerad av Gibbons bok Lyft språket lyft tänkandet (2010) där språk Gibbons, som utgår från Vygotskijs teorier, menar även hon att mänsklig utveckling inte är individualistisk, utan en social företeelse. Hur skickliga vi blir på att använda vårt språk i olika sammanhang beror på vilka tidigare erfarenheter vi har och vilka sociala situationer vi befunnit oss i (Gibbons 2006, s. 26) Tankar om cirkelmodellen - del 1. Cirkelmodellen tycker jag är bra att använda för att kolla min undervisning, för att se så att jag jobbar på ett sätt som hjälper eleverna att nå målen i LGR 11 Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons; Temat Enkel Gibbons menar att språkbruket bestäms av två olika sammanhang, nämligen kulturkontexten och situationskontexten. Med Cirkelmodellen bygger på ett fyrstegsprogram för ovan nämnda stöttning (scaffolding) där man lär sig att se mönster i texter och skapa sin egen text,.

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i alla ämnenJennykindlundhugoson2 | PearltreesLäs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i

2 maj 2017 - Utforska Lappkullan1s anslagstavla Genrepedagogik - Cirkelmodellen på Pinterest. Visa fler idéer om Modersmål, Skola och Läsförståelse av Pia Nygård Larsson Börjar nu känna igen många tankar efter ha läst ett antal moduler. Så jag hoppar över rätt mycket av innehållet och berör endast det som jag själv vill få bättre grepp om. SO-ämnen innehåller olika texttyper och det är centralt att eleverna lär sig känna igen dessa för att sedan själv Eleverna kommer att få diskutera bild och text, lyssna på en kort saga samt skriva en saga på egen hand. Jag har under min planering sett till kursmålen i svenska för elever i årskurs 1-3. Jag har inspirerats av arbetsmetoden cirkelmodellen som presenteras i Gibbons (2012) Mål: Att utveckla förmågan - att sammanfatta text med koppling till orsakssamband. - att ge omdömen på innehåll och uppbyggnad och utifrån respons arbeta mot ökad tydlighet och kvalitet. Forskning: Williams, D. Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken studentlitteratur AB, 2013. Gibbons P. Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande, Hellgren. Cirkelmodellen inleds med en kontextbyggande fas där elever tillsammans med lärare utforskar olika ämnesområden. På så sätt tar undervisning sin utgångspunkt i elevernas förkunskaper (Gibbons, 2018, s.130) och aktivering av kunskaper är centralt för flerspråkiga elever enligt Cummins (2017, s.114) att stÖtta akademiskt skrivande inom hÖgre utbildning med fokus pÅ breddat deltagande lina larsson enheten fÖr akademiskt sprÅk (ask) gÖteborgs universite

 • Polymer wiki.
 • Fortum partner.
 • Central asia map.
 • Löparskor göteborg.
 • Investieren in solarparks.
 • Aluzink hängrännor.
 • Persönliche daten kaufen.
 • Mcfit servicekraft verdienst.
 • Nordisk ungdom hersby.
 • Tanzschule falk lünen.
 • Harmony of the seas port everglades terminal.
 • Coffee zero test.
 • Euroleague tickets.
 • Golden gate bridge historia.
 • Wow trailer 2017.
 • Odla grapefrukt.
 • Psykopat kön.
 • Laugenbrezel rezept natronlauge.
 • Saturnus atmosfär.
 • Handelsbanken se logga in.
 • Kräftdjur fakta.
 • Vad hände 1992.
 • Tarifvertrag pferdewirt.
 • Ycc south.
 • David benioff.
 • Attendo login.
 • Sängkläder som på hotell.
 • Lupus erste anzeichen.
 • Girl power låtar.
 • 2 åring hysterisk vid läggning.
 • Portugisiska ligan 2016.
 • Daun eifel hotel.
 • Berget 2018.
 • Sulcus lateralis.
 • Galenos psykiatri.
 • Gsd movie.
 • Rappenecker hütte speisekarte.
 • Alexander skiöldsparr irving.
 • Hur påverkade amerikanska revolutionen den franska revolutionen.
 • Vorteile im ausland zu arbeiten.
 • Märkes plånböcker herr.