Home

Hur påverkade amerikanska revolutionen den franska revolutionen

Idéerna hade alltså kommit in i det franska samhället och låg där som krut. Det behövdes bara en gnista. Och gnistan kom från andra sidan Atlanten, det nordamerikanska frihetskriget (amerikanska revolutionen).. Vi ska därför titta lite närmare på vilka idéer och mentaliteter som fick de amerikanska kolonisterna att göra uppror mot Storbritannien Genomgång (15:01 min) om upplysningen och den amerikanska revolutionen. Här berättas kortfattat om upplysningstidens filosofer och deras idéer som kom att påverka de politiska revolutionerna i slutet av 1700-talet. Här ges också en överblick över läget i Nordamerika under 1700-talet (en introduktion till den amerikanska revolutionen) Jämför den franska revolutionen med någon annan revolution, t.ex. under 1900-talet, och försök hitta likheter. Obs! I avsnittet om Napoleontiden hittar du fakta och frågor om händelserna strax efter franska revolutionen då Napoleons arméer spred revolutionens idéer över Europa Den Amerikanska revolutionen orsakades av britterna. Efter britterna hade segrat i kriget mot Frankrike hade de spenderat otroligt mycket pengar och var skyldiga staten en stor statsskuld. För att samla ihop pengar var britterna tvungna att införa nya skatter och tullar, bl.a. på te etc. Britterna såg också till att framställning av varor inte fick konkurrera med moderlandet Den franska revolutionen omformade både det politiska och sociala landskapet i Frankrike. Många av dess idéer spreds sedan med de franska revolutionsarméerna och Napoleons arméer till resten av Europa. Revolutionen fick därför avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i Europa under 1800-talet och 1900-talet

Franska revolutionen (franska: Révolution française [ʁevɔlysjɔ̃ fʁɑ̃sɛːz]) inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen.En annan uppfattning betraktar revolutionen såsom avslutad med Thermidorkrisen 1794 då de mest radikala revolutionära makthavarna störtades Den Amerikanska revolutionens på verkan på dagens samhälle När den Amerikanska revolutionen ägde rum blev resultatet bra, de lyckades bli självständiga ifrån Storbritannien och än idag har de namnet USA (United States of Amerika) som de fått när de blev ett eget land. Om de inte hade lyckats göra sig fria från brittiskt styre skulle även Storbritannien idag ha kolonier i Amerika. Följder av den franska revolutionen Här berörs revolutionskrigen, Robespierres skräckvälde, Napoleon Bonaparte, Frankrikes erövring av Europa, Wienkongressen 1814-1815, följder på kort sikt, följder på längre sikt, politiska ideologier, nationalismens uppkomst, arvet efter franska revolutionen

Den franska revolutionen: Skäl till den franska revolutionen: 1. Den tredje positionen kräver förändring, och därför är Frankrike ledare för tre stater: adelsmän, präster och tredje parter. Den tredje gruppen hade ingen myndighet alls och hade 98% av den franska befolkningen. 2 Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater.Under denna period enades kolonierna mot det brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775.

I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen att behandlas. Till att börja med kommer likheter såsom missnöjdhet med skattesystemet och det faktum att de båda revolutionerna påverkas starkt av ett, i tidsenlig anda, frihetstänk, analyseras Den amerikanska och franska revolutionen Inledning Följande uppsats kommer ge en grundläggande kunskap om några av de två viktigaste revolutionerna i historien som påverkat dagens samhälle enormt. Frågorna som kommer att besvaras är följande. Vad var orsakerna till att de bröt ut? Fanns det några skillnader/likheter mellan de båda Franska revolutionen. Friheten leder folket. Bakgrund. Den franska revolutionen var en vattendelare i modern europeisk historia. Den började år 1789 och avslutades i slutet av 1790-talet med att Napoleon Bonaparte tog makten i Frankrike Under denna period, raserade och ombildade franska medborgare landets politiska landskap Vad finns det för likheter mellan den franska och amerikanska revolutionen (ekonomiska, politiska och sociala orsaker), vad blev det för följder, konsekvenser av revolutionerna? Hur påverkar de vår tid? Sabina, Landskrona (13 februari 2000) nv97sabt[snabel-a]olympia.helsingborg.se Det finns egentligen bara en likhet mellan den franska och den amerikanska revolutionen som är att ta på. Ändå var den brittiska regeringen skakad av hur lätt det varit för de franska trupperna att hota de engelska kolonierna. Därför bestämde sig regeringen för att ha en permanent militärstyrka i kolonierna, Den amerikanska revolutionen påverkade också revolutionen i Haiti 1791-1804

Amerikanska frihetskriget - gnistan som tände den franska

Amerikanska revolutionen Det långa 1800-talet Historia

Franska revolutionen Det långa 1800-talet Historia

Video: Upplysningen, Franska Revolutionen, Amerikanska Revolutionen

Den amerikanska, franska och industriella revolutionen lade grunden för den moderna demokratin och utvecklingen till dagens * beskriva hur revolutionerna hänger samman med vår egen tid och ge förslag på fortsatt Kan med egna ord redogöra för de viktigaste följderna och förklara hur dessa påverkar den enskilda människan Författare: Dick Harrison Artikelnummer: 10442 Mjukband, 168 sidor, Historiska Media; Allons enfants de la Patrie! Franska revolutionen började som en folkresning med en mängd goda intentioner och idéer om frihet, jämlikhet och broderskap, men utvecklades inom loppet av några år till terrorvälde och krig mellan Frankrike och europe­iska stormakter Viktiga konsekvenser från den franska revolutionen var också napoleonkrigen och framväxten av de moderna ideologierna. Napoleon var en produkt av franska revolutionen som blev general av sin skicklighet. Han tog rollen som en upplyst diktator försvarade revolutionens idéer. Han blev populär genom sina framgångar Den ryska revolutionen utlöste inbördeskrig. År 1918 bytte Bolsjevikpartiet namn till Rysslands kommunistiska parti, och kort efter den ryska revolutionen började Lenin och hans anhängare förfölja personer som regimen kategoriserade som folkets fiender

Franska revolutionen med mig SO - William. Här går jag genom grundligt orsakerna för franska revolutionen på kort sikt samt lång sikt och vad för följder den.. Upplysningen och amerikanska revolutionen Gustav Jarneving. Loading Orsaker till den franska revolutionen - Duration: 5:50. So och Ikt - kanalen 37,055 views. 5:50 Socialt: I den Amerikanska revolutionen tog man bort de olika klasserna till en viss del. Man kunde byta klass från bonde till borgare och tvär om. Många andra länder inspirerades av detta föra att om man var född som borgare i Sverige då var man borgare Franska och amerikanska revolutionen har en del faktorergemensamt och detta tror jag är anledningen att franska revolutionen kunde inspirerasav amerikanska överhuvudtaget. Det blir svårt att inspireras av en annanhändelse om man inte kan känna igen sig i den, eller i detta fallet, iorsakerna som utlöste den Den amerikanska identiteten var det avgörande för den amerikanska revolutionen. Amerikanernas syn på sig själva påverkade den amerikanska pressen under 1700-talet, som alltmer uppmärksammade förhållandena mellan å ena sidan kolonierna, å andra sidan hemländerna

Franska revolutionens följder Historia SO-rumme

 1. En analys av den franska revolutionen som redogör för olika faktorer som kan kopplas till både före, under och efter revolutionen. Bl.a. upplysningen, den ökade handeln på 1600- och 1700-talet och industrialiseringen lyfts fram, och eleven diskuterar hur dessa faktorer relaterar till den franska revolutionen
 2. För att analysera förändring behöver man fundera över många olika aspekter av förändring. Om du t ex ska fundera över vad som förändrades av franska revolutionen 1789 behöver du veta hur det franska samhället såg ut före revolutionen, vad som hände och hur samhället såg ut efteråt

Jag vet ju hur den amerikanska revolutionen har påverkat den franska revolutionen, men jag vet inte riktigt hur industriella och amerikanska har påverkat varandra, och inte heller hur franska och industriella har påverkat varandra, jo i och för sig det där med ideologier som växte fram under den franska revolutionen kom ju att påverka arbetarna som jobbade inom industrin, men annars vet. Varför blev det en revolution i Frankrike? De tre stora orsakerna till den franska revolutionen - Duration: 23:14. Pedagogmolnet 31,721 views. 23:14. Amerikanska revolutionen - Duration: 3:32 Den amerikanska segern vid Saratoga skulle visa sig vara en vändpunkt i den amerikanska revolutionen. Efter den segern valde Frankrike, som i hemlighet hjälpt rebellerna sedan 1776, att öppet gå in i kriget på den amerikanska sidan. Även om Frankrike inte formellt skulle förklara krig mot Storbritannien förrän juni 1778

Franska revolutionen - Wikipedi

Den amerikanska revolutionen, Den franska revolutionen & Napoleon och hans tid. Sidorna 276-280 i EPOS. Viktiga begrepp: Koloni, Kolonialist, Kolonialmakt, Kolonialism, Oavhängighet, Oavhängighetsförklaring, Frihetskrig. Hur kom detta att påverka den följande händelseutvecklingen Genomgången behandlar överiktligt fem orsaker till den amerikanska revolutionen Den franska nationalförsamlingens politik började nu alltmer domineras av olika partier, som stred om att ha mest inflytande. Samtidigt fortsatte krigen mot Österrike och Preussen, nu med franska motoffensiver som avsåg att sprida revolutionen med vapenmakt Den franska revolutionen påverkade Sverige på så sätt att vi fick det lagsystem vi har idag, dvs det som inspirerades från Code de Napoleon. Att staten skall styras av den som givits makten av folket och om denne missbrukar denna makt skall den givas till de som haft den i sin ägo från början, dvs folket är en tanke som kommer från bl.a. franska revolutionen Hur har franska revolutionen påverkat oss idag ? vad hade hänt om den händelsen inte hade inträffat ? Vi skulle ligga långt bak i demokratin. Vad tror/tycker ni

Den franska revolutionen framhölls som ett avskräckande exempel. Man kan säga att konservatismen kom som en reaktion mot de idéer som den franska revolutionen representerade. Dessa var ju som ni redan vet tankar om att göra revolution mot de kungar som ensam hade makten. Konservatismen kom också som en motreaktion till liberalismen revolutionerna samt ett övergripande förlopp, för att sedan diskutera saker som medelklassens framfart, skatter, religion och filosofi och hur de påverkade revolutionerna. INLEDNING - EXEMPEL 5 I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen att behandlas

Den Amerikanska revolutionens påverkan på dagens samhälle

Hur påverkas vi idag av den franska revolutionen? Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. Vi har samlat många år av kunskap och publicerar nu detta för alla att ta del av Den franska revolutionen ägde rum inom Frankrike själv, en åtgärd som direkt hotade den franska monarkin. Skillnaden i läge påverkade också avsikten med varje varv. Amerikanska revolutionärer inte vill byta Storbritanniens monarkin; de helt enkelt önskas vara fritt från dess styre Hur påverkade franska revolutionen och krimkriget det amerikanska inbördeskriget ? Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. Vi har samlat många år av kunskap och publicerar nu detta för alla att ta del av En revolution (omvälvning, latin för återgång, ett helt varv runt, revoltere, jmf revolver) är en snabb förändring, en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska och eller sociala system.Ordet används också i andra sammanhang när en djupgående och omfattande förändring sker inom teknik eller vetenskap, exempelvis den industriella revolutionen amerikansk revolution . Innan Förenta staterna fanns som ett land var folket som bodde i området kolonister från Storbritannien. Storbritannien ledde det största imperiet som världen någonsin hade känt till, och de amerikanska kolonierna var bara en del av det. Som kolonister fick det amerikanska folket inte samma behandling och omtanke som riktiga brittiska medborgare

Orsakerna som påverkade kolonisterna att revolverande var många, vissa betydligt viktigare än andra. Dessa var de viktigaste förutsättningarna för den amerikanska revolutionen: Runt 1600 talet började invånare från storbritannien, frankrike Revolutioner: Den amerikanska, franska & ärorika. Amerikanska revolutionen: orsaker till, förlopp och konsekvenser av den amerikanska revolutionen. Vilken betydelse har revolutionen för vår nutid och vår framtid? Läs om amerikanska revolutionen. Franska revolutionen: orsaker till, förlopp och konsekvenser av den franska Den amerikanska identiteten var det avgörande för den amerikanska revolutionen. Amerikanernas syn på sig själva påverkade den amerikanska pressen under 1700. Genomgång (18:12 min) där du ges en sammanfattning av den amerikanska, franska och industriella revolutionen Amerikanska Revolutionen - här hittar du fakta och orsaker, information om strider, slag och personer med mera» De sista. Från 2013, den amerikanska revolutionen började 236 år sedan 1776. Det slutade med Parisfördraget, 1783, 230 år sedan. Hur lång tid tog den amerikanska revolutionen sista? Från striderna Lexington och Concord 1775, till Parisfördraget 1783, varade den amerikanska revolutionen i 8 år Den franska revolutionen har många anslutningar till; Hur påverkade den amerikanska revolutionen den franska revolutionen? Den franska Revoulution var inspirerad av den amerikanska revolutionen. När det franska folket hörde uppror. i Amerika de insåg de hade inte leva under tyranni

Följder av den franska revolutionen Historia SO-rumme

Men eftersom man saknade excesser av den typ som förekom under franska revolutionen med offentliga massavrättningar i stor skala, represione i Vendee mm så gick det att snygga till bilden av den amerikanska revolutionen i efterhand I den här filmen får vi veta hur Frankrike såg ut i slutet av 1700-talet med missväxt och höga skatter, hur det ledde till den Franska Revolutionen och en stor förändring i statsskicket Storbritannien var visserligen starkt, men kolonisterna fick hjälp av Frankrike. Fransmännen var fortfarande sura efter sjuårskriget, så den franske kungen ger stora summor pengar till kolonisterna. Summor som han lånar, vilket gör att Frankrikes statsskuld blir enorm, och så småningom bidrar till den franska revolutionen

Den blivande amerikanska presidenten George Washington och den franska officeren La Fayette under amerikanska revolutionen. La Fayette återvände till Frankrike som en frihetsälskande republikan. Han deltog senare i den franska revolutionen. John Ward Dunsmore, 1907. Hohum, 2014. Wikimedia Commons 3. Bakgrunden till franska revolutionen och dess genomförande 1789 I Frankrike var det borgarklassen som startade revolutionen. För att få in pengar till statskassan var Ludvig XVI tvungen att samla riksdagen som inte sammanträtt sedan 1614. Till den hade bönderna som representerade åttio procent av befolkningen inte tillträde. Efte Innan den franska revolutionen hade Frankrike varit igenom den europeiska upplysningstiden där folket fått idéer om hur samhället bör se ut och bör styras, men tyvärr ledde inte upplysningstiden till några direkta förändringar Beskrivning av de viktigaste orsakerna till franska revolutionen Stream Franska revolutionens orsaker by Valstaskolan So from desktop or your mobile device Franska revolutionen inträffade för över 200 år sedan. Det har redan skett ett flertal resolutioner efter den av olika slag i olika delar av världen. Hur menar du att franska revolutionen ska påverka framtida revolutioner. Talar vi om en ny revolution i Frankrike

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit Upplysningen Länk till SO-rummets information om upplysningen. Industriella revolutionen Grundkurs Amerikanska revolutionen Att kunna vid arbetets slut Kunna beskriva bakgrunden och orsakerna till revolutionen. Kunna föra ett eget resonemang kring händelserna. Kunna beskriva hur den amerikanska revolutionen påverkade individen och samhället, då och nu I början av juli samlades trupper utanför Paris. Oron kring vad de gjorde där ledde till upplopp i staden, och den gamla fästningen Bastiljen stormades den 14:e juli. Franska revolutionen var ett faktum. Källor. Samtliga bilder från Wikimedia Commons SOL 3000 Levande historia 8, Natur & Kultur Läromedel 200 Länderna började få en oro om att revolution kanske spreds i ett mönster eftersom att den gått från den amerikanska revolutionen till den franska revolutionen. Alltså att de stora och starka länderna faller och sedan börjar det gå neråt Amerikanska uppfinningar. Artiklar i kategorin Amerikanska uppfinnare Följande 133 sidor (av totalt 133) finns i denna kategori Vi korar historiens viktigaste uppfinningar.Läs om kandidaterna - och rösta på din favorit Amerikanska frihetskriget eller den amerikanska revolutionen (1776-1783), då USA blev en självständig stat 1752 Flexibel urinrör kateter I medicin, är en kateter en.

finns det likheter mellan amerikanska och franska revolutionen Svar: En likhet är att de båda revolutionerna påverkades av upplysningens tankar om alla människors lika värde och en tro på vetenskap och förnuft snarare än religion Skapa en egen bok om franska revolutionen. Ett styrt upplägg jag haft hösten 2017 är att eleverna skapar en egen, enkel lärobok utifrån den ordinarie läroboken. Tanken är inte att de skall göra en kopia av den existerande boken, utan de skall ta fram det viktigaste från varje kapitel och lägga till bilder till kapitlen Amerikanska frihetskriget som det också kallas, skapades inte USA men det var då som landet började ta för sig och sätta sitt namn på kartan Den brukar ses som början på det amerikanska frihetskriget, som slutade 1783 med att USA blev en självständig stat. Här följer deklarationen Lojalist är benämningen på de kolonister som förhöll sig lojala gentemot Storbritannien före och. Hur kunde egentligen 13 små kolonier i Nordamerika bryta sig loss från Storbritannien? Och hur blev det sen, för invånarna i USA? Vi ska lära oss om den amerikanska revolutionen, frihetskriget

Hjälp med frågorna

Franska revolutionen är en period i Frankrikes historia som rör tiden mellan år 1789 och år 1799. Vid tiden för revolutionens utbrott var Frankrike Europas folkrikaste stat med en befolkning på 24 miljoner, varav 80% bodde på landsbygden Amerikanska revolutionen, franska revolutionen och industrialiseringen Vad är den franska revolutionen och varför inträffade den? resonemang. Ex: Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och resonerar på ett enkelt sätt utifrån den fakta jag lärt mig. Ibland motiverar jag mina svar och argumenterar Orsaker till revolutionen. Mot slutet av 1700-talet växte missnöjet i Frankrike. Det var främst det tredje ståndet som protesterade mot adelns privilegier. 1789 befann sig den franska staten i en ekonomisk kris. Frankrike hade krigat mot England när Frankrike hjälpte de nordamerikanska kolonierna att bli fria Den industriella revolutionen var en omvälvning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning med maskinella hjälpmedel och som inleddes i Storbritannien cirka 1760 inom textilindustrin, särskilt bomullsindustrin och fortsatte till början av 1830-talet. Den kunde innebära en kraftig ökning av hur mycket som producerades, i något fall med en. Den sistnämnda punkten handlar om det av trav- och galoppsporten ägda spelbolaget PMU, Frankrikes motsvarighet till ATG. Till skillnad från hur trav- och galoppförbundet i Sverige äger ATG har det franska trav- och galoppförbundet 50 procent var av PMU. Liksom ATG har PMU även sportspel och casino i sitt utbud

Begreppet revolution betyder omvälvande, kraftfull förändring och sker ofta under en kort tidsperiod. Revolutioner kan vara små men de kan också vara samhällsomstörtande och förändra en hel tidsperiod och påverka framtiden. Några sådana exempel är: Amerikanska revolutionen blev en inspiration för många länder i Europa - Fråga 1: Beskriv det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen - Källor - Fråga 2: Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. a) Beskriv hur detta går till och ge exempel från båda revolutionerna Den franska revolutionen Året är 1798 och vi befinner oss i Paris. Här har det hänt mycket den senaste tiden. Revolutionen är här, och den förändrar vårt liv totalt. Kungen och drottningen har avrättats och nu styr jakobinerna Frankrike. Krig har startat, många har avrättats och nya lagar har stiftats. Hur startade revolutionen

Amerikanska revolutionen - Wikipedi

Den Amerikanska revolutionen började med att i Amerika bodde 2 miljoner människor som tillhörde Storbritannien. 13 Kolonier. Kolonisterna hade hört om upplysningsförfattare från Frankrike som beskrev hur samhället skulle se ut .Efter att Storbritannien hade varit i 7 årskriget med Frankrike så var ekonomin förstörd Då, nu och för alltid? Den industriella revolutionen har påverkat oss. Aktivitet om industriella revolutionen för årskurs 8, Amerikanska Revolutionen: Hem. amerikanska revolutionen Filosofer & individer. Källor Den högsta statsmakten är den lagstiftande som folket utövar genom valda representanter, Revolutionen blir ett berättigat självförsvar mot en rättskränkand Revolutionens förlopp kan beskrivas med utgångspunkt i de olika stånden. Text+aktivitet om franska revolutionens förlopp för årskurs 7,8, Upplysningen, Franska Revolutionen, Amerikanska Revolutionen . Franska revolutionen inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen. En annan uppfattning betraktar revolutionen såsom avslutad med Thermidorkrisen 1794 då de mest.

Franska revolutionen är start punkten på den moderna världen. Innan franska revolutionen Frankrike var med i Amerikanska frihets kriget med och har det förlorat mycket pengar Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1 Brev om den franska revolutionen. Beskriv hur du lever, klimatförändringar np online podcast prov reportage övningar 8d 9b Analys EU Nystart Nätetikett Seminarium aktuella frågor amerikanska revolutionen arbetsliv block 5 etik och moral exempeltext facit flodkulturer grupparbete hemuppgift hållbar utveckling industriella. I USA så har frihet en väldigt stor betydelse och det brukar man fira den 4 juli varje år. Varför man gör det är för att den 4 juli 1776 så förklarade de 13 kolonierna i Nordamerika som har grundat USA, sig fria från Storbritannien. Den händelsen som ägde rum mellan 1775-1783 kallas idag den Amerikanska Revolutio Hur påverkas vi än idag av franska revolutionen? Diskussioner kring händelser under revolutionernas & imperialismens tid. 7 inlägg • Sida 1 av 1. Megan83 Ny medlem Inlägg: 6 Blev medlem: 05 apr 2006, 19:02 Ort: Sverige, Stockholm. Hur påverkas vi än idag av franska revolutionen? Inlägg av Megan83 » 05 apr 2006, 20:26 Någon som vet. Industriella revolutionen uppkom i och med triangelhandeln. Text+aktivitet om industriella revolutionen i England för årskurs 7,8,

franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789-99 varunder kungamakten och Den gamla samhällsordningen, l'ancien régime, med en absolut kungamakt och feodala institutioner, hade under 1700-talet blivit alltmer föråldrad och ineffektiv. Skatterna var orättvist fördelade både klassmässigt och regionalt Amerikanska revolutionen - historiagym - Google Site . Den amerikanska identiteten var det avgörande för den amerikanska revolutionen. Amerikanernas syn på sig själva påverkade den amerikanska pressen under 1700-talet, som alltmer uppmärksammade förhållandena mellan å ena sidan kolonierna, å andra sidan hemländerna

Jämförelse amerikanska och franska revolutionen

Franska revolutionen: Så utspelade sig Frankrikes blodigaste uppror Franska revolutionen bröt ut 1789 och varade i tio år, kostade flera tusen människor livet och satte stopp för enväldet 1. • Franska revolutionen är en period i Frankrikes historia somrör tiden mellan år 1789 och år 1799.• Vid tiden för revolutionens utbrott var Frankrike Europasfolkrikaste land - 24 miljoner.• Kungar och adelsmän i Europa beundrade allt som varfranskt - att tala franska, att klä sig franskt och inreda sinaslott i fransk stil!

Den första fördjupningen vi kommer arbeta med behandlar två olika revolutioner; den amerikanska revolutionen under 1770-talet och den franska revolutionen under 1780- och 1790-talet. Dessa fördjupningar + läroboken är det bakgrundsmaterial som behövs för att kunna genomföra den första essäskrivningen väl Franska revolutionen var ett krig mellan de tre stånden, och efter revolutionen så uppnådde man sina mål, dvs att förändra samhällets styrelsesätt. Under franska revolutionen så införde man t ex värnplikten, metersystemet och en ny kalender. Adeln förlorade all sin makt och kyrkan förlorade mycket av sin makt också Den nya friheten som människorna fick ledde med andra ord till att man ville hitta det bästa statsskicket. Som jag redan har nämnt fick folket en större valmöjlighet att byta ideologi eller statsskick. 8. Kolonialistisk frigörelse. Under tiden för den franska revolutionen hade Frankrike flera kolonier Exempelvis: Franska hovet lever i lyx och överflöd medan folket svälter, alltså blev det revolution. Men så enkelt är det nästan aldrig och just franska revolutionen är en bra övning i att tänka lite bredare. Visst var det så att revolutionen till stor del var den här mannens fel

 • Sodavatten ph.
 • Christina gyllenhammar.
 • Omoget teratom.
 • Prospektiv studie registerdata.
 • En ergonomisk rörelse.
 • Slem och blod i avföring spädbarn.
 • Prospektiv studie registerdata.
 • En kärlekshistoria bok.
 • Alvedon 665 överdos.
 • Hällsnäs restaurang.
 • Stegmäskning.
 • Maskkompost i glas.
 • Basketshop open.
 • Djävulsdansen avsnitt.
 • Kingdom of aksum.
 • Satellitkarta 2017.
 • Beast översätt.
 • Soffa bäst i test 2016.
 • Salon king sysslomansgatan.
 • Underbar köttfärssås.
 • Medikamente ausliefern nebenjob.
 • Schönbrunn wien.
 • Hyra båt öregrund.
 • Got7 jinyoung age.
 • Sulphur svenska.
 • Australian school ages.
 • Jobbannons mall.
 • Sveriges största kommuner.
 • Fräknar medicinsk term.
 • Nässelfeber förkylning.
 • Bilder på snoppen.
 • Kungens slott.
 • Valfri klädsel begravning.
 • Fotavtryck bebis glas.
 • Brudens mor dräkt.
 • Tips på att vara sig själv.
 • Möbel braun küchen prospekt.
 • Elbe lastbil.
 • Leva kungslador webshop.
 • Olofström kommun kontakt.
 • Indoor aktivitäten frankfurt.