Home

Egenandel dps

DPS Groruddalen - Akershus universitetssykehu

Egenandel pr. konsultasjon: kr. 351. Årlig egenandelstak: kr. 2460 (2020) Det du eventuelt har betalt ut over kr. 2258 , får du automatisk refundert av Helfo. Du kan lese mer om frikort for helsetjenester på helsenorge.no Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme er en av i alt åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. DPS Strømme tilbyr spesialisthelsetjenester til innbygger over 18 år i Kristiansand, øst for Otra, samt Søgne, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Åseral Distriktspsykiatrisk senter (DPS) er psykiatriske klinikker som gir hjelp til personer over 18 år med psykiske vansker og lidelser. Dit kan man bli henvist for utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. DPS tilbyr også akutt hjelp ved behov. På en DPS jobber det blant annet leger, psykiatere, sosionomer, psykologer og sykepleiere DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Les mer om egenandel og frikort her. Foto og fil Sandnes DPS Ansvar og oppgaver Vi ønsker å ha en av lav terskel for å ta kontakt, og forsøker å være lett tilgjengelige slik at vi kan fange opp mennesker med psykiske lidelser tidlig

Frikort for helsetjenester - helsenorge

Egenandel og tillegg I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen. Oversikt over egenandeler på helsenorge.no. Frikort. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler Fastleger, legevakter og avtalespesialister kan henvise pasienter til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) Brukermedvirkning Egenandel og frikort Ekspertpanelet Fritt behandlingsvalg Innsyn i din egen pasientjournal Klage og erstatning Pasient- og brukerombud (Helsenorge.no) Pasientreiser Rett til et møte med sykehuset ved svært alvorlige hendelser Rett til tolk Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp Rettigheter ved fristbrudd Rettigheter ved. DPS Nedre Romerike dekker kommunene Skedsmo, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Lørenskog, Sørum og Rømskog. Hovedvirksomheten til DPS Nedre Romerike ligger ved Åråsen stadion i Lillestrøm. DPS Nedre Romerike er en avdeling i Divisjon psykisk helsevern. Kontaktinformasjon

Tynset (DPS) - Sykehuset Innlandet

Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt. NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel

Poliklinisk behandling i psykisk helsevern betyr at du kommer til jevnlige individuelle eller gruppebaserte samtaler til en behandler. Sammen med din polikliniske behandler blir dere enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Les mer om egenandel og frikort her. Foto og fil DPS døgn Notodden Sykehuset Telemark Postboks 234 3672 Notodden. Notodden DPS Besøksadresse Sykehuset Telemark, Henrik Wergelandsgate 9, psykiatribygget (Kart) På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen

DPS Lillehammer, poliklinikk Otta men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Les mer om egenandel og frikort her. Foto og fil Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) gir hjelp til personer over 16-18 år med psykiske vansker og lidelser. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser. Praktisk informasjon

Fagdag: Oppdatert kunnskap fra rusfeltet 5

Egenandel og frikort Ingress Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel Poliklinikken har god tilgang på kompetent, tverrfaglig personale og tilbyr diagnostisk utredning og behandling. Pasientgruppen er sammensatt hva gjelder diagnoser, problematikk og funksjon, men pasienten skal være i behov av spesialisthelsetjenester der 1. linjetilbud ansees utilstrekkelig

Verdensdagen for psykisk helse 2018 - Solli

Egenandeler for helsetjenester - helsenorge

Egenandel og frikort Se under rettigheter. Det er knapphet på parkeringsplasser ved Solli DPS og vi oppfordrer alle til å komme hit med alternative transportmidler. Alle skal parkere på oppmerkede parkeringsplasser og legge synlig parkeringsbevis i bilen Når du kommer opp bakken, ser du Solli DPS. Følg eventuell anvisning om parkering. NB. Kun få P-plasser. Egenandel og frikort Se under rettigheter. Kollektivtransport. Nærmeste busstop er Elveneskrysset. Gå videre på fortauet i retning Nesttun ca. 100 meter frem til lysregulert overgangsfelt og kryss Osvegen

Frikort og egenandeler - helsenorge

I bygg F på sykehusområdet på Notodden holder DPS øvre Telemark til. På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse. Vi gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse DPS poliklinikk Porsgrunn gir tilbud til pasienter i Porsgrunn kommune og deler av Skien kommune (Klyve). Seksjonen har to team: Team for allmennpsykiatri og Team for rus og psykiatri. Team for allmennpsykiatri tilbyr behandling til personer med symptomer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser Om betaling. Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel, må du som regel betale en egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser, og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus

Forside - Solli Distriktspsykiatriske Sente

Distriktspsykiatrisk senter - DPS nedre Telemark har lokaler på sykehusområdet i Kragerø. Bygningene ligger i naturskjønne omgivelser, På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen Sandnes DPS, Poliklinikk Strand har en utvidet poliklinikk bestående av en struktur- og stabiliseringsavdeling, akutt ambulant team og allmennpsykiatrisk poliklinikk. Utvidet poliklinikk gir tilbud til befolkningen i Strand, Hjelmeland og Forsand og har åpningstid fra kl. 08.00 til 15.00 mandag til fredag

DPS TIP er et tverrfaglig team, bestående av en psykiater, På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår DPS Lister gir spesialisert helsetilbud til voksne over 18 år med psykiske lidelser, og deres pårørende. Vi tilbyr utredning og behandling. Dette kan eksempelvis gjelde angst, depresjon og psykose. Vi har poliklinikk, dag- og døgnavdeling og ambulerende virksomhet ved behov. Du finner oss i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal I tillegg til døgnenheter og poliklinikker består Nidaros DPS av andre enheter med ulike funksjoner. Vi har også et spesialisert behandlingstilbud for pasienter med traumelidelser, tvangslidelser og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har en regional funksjon og opptaksområde i hele fylke Solli DPS har en døgnbemannet vakttelefon som henvisende helsepersonell kan benytte. Denne telefonen kan man bli satt over til ved å ringe 55618200. Vakthavende lege/psykolog kan ta imot henvendelser angående: Direkte innleggelse i døgnavdelingen ved Solli DPS; Øyeblikkelig hjelp-time samme dag eller dagen ette

Egenandeler hos psykolog - helsenorge

DPS Strømme poliklinikk, Mandal, Halseveien 5, 4517 Mandal, tlf. 38 07 96 90; Rehabiliteringsteam, Mandal. Ved poliklinikken i Mandal har Rehabiliteringsteamet et behandlingsopplegg over lengre tid for pasienter med alvorlig psykisk lidelse - inkludert pasienter på TUD (tvungent psykisk helsevern uten døgn) Henvisning sendes av fastlege eller annen behandler på vanlig måte til Lovisenberg DPS. Husk å angi at det gjelder Raskere tilbake. Angi også om henvisningen gjelder kurs og/eller individuelle samtaler. Gi en beskrivelse av alle relevante helseutfordringer og bakgrunnsopplysninger

Allmennpsykiatrisk poliklinikk - Betanien sykehu

Jæren DPS har et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for ansatte og pasienter/pårørende/gjester. Besøkende anmodes om å benytte offentlig transport til Bryne. Derfra tar det ca 10 minutt å gå til Jæren DPS. Se oss på Google Maps Bygg, innganger og parkeringsområder. Oversikt bygg, innganger og parkerin I BUP har mange pasienter eldre enn 18 år ikke betalt egenandel, mens pasienter ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) har måttet betale egenandel, sier Erlandsen. Holm mener at det nye regelverket kan føre til at unge forskjellsbehandles avhengig av hvor de kommer fra i landet Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen

DPS Strømme - Sørlandet sykehu

 1. Egenandel 2 Februar 2017 m alle betale egenandel hos. Egenandel blir automatisk beregnet inn i grunnlaget for at du kan få frikort. 2017 klinikken Hvordan Psykolog og psykologspesialist er beskyttede titler i Norge for å sikre at du som Behandling i DPS har egenandel frem til du
 2. Ser det har vært noen tråder her i det siste om priser i psykiatrien, jeg betaler ingen ting og har ikke gjort det på flere år men jeg gjorde det før vet ikke hvorfor DPS gar sluttet å kreve betaling av meg. Er det noen andre her som ikke betaler og som vet hvorfor Dps krever betaling av noen pas..
 3. Vi har et lite og hyggelig senter med fokus på trivsel i rolige omgivelser. Vi ønsker å bidra til at mennesker med psykiske lidelser kan leve et liv preget av deltakelse, selvstendighet og mestring
 4. Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad for henvisende leger og samarbeidspartnere. Tentativ diagnose: Bakgrunn, relevante opplysninger om: 1. Oppvekstsvilkår 2. Avbestiller du timen senere enn 24 timer før eller ikke møter opp til avtalt time, må du betale en egenandel på 1053 kroner
 5. Egenandel og frikort. Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler

Over 18 med psykiske problemer? - Ung

 1. I tillegg til døgnenheter og poliklinikker består Tiller DPS av andre enheter med ulike funksjoner. Opptaksområdet til Tiller DPS er bydelene Byåsen, Heimdal og deler av Midtbyen i Trondheim kommune, samt kommunene Klæbu og Melhus.Vi er en del av Divisjon Psykisk helsevern i St. Olavs hospital
 2. Lofoten DPS gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Innenfor gitte ressursrammer søkes det å prioritere innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende
 3. utter før for å fylle ut en del skjemaer • Timene varer i 45
 4. Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir allmenpsykiatriske helsetilbud. Vi utreder, diagnostiserer og behandler alle typer psykiske lidelser og rusproblematikk
 5. Orkdal DPS har almenpsykiatrisk poliklinikk lokalisert på Orkanger. Vi har i tillegg poliklinisk virksomhet på Røros og Støren. Vi gir tilbud til 13 kommuner sør for Trondheim, fra Frøya i vest til Røros i øst
 6. Hos lege og andre behandlere med driftsavtale må du betale en egenandel. Det samme gjelder medisiner på blå resept. Her får du en oversikt over hva som gjelder av regler for egenandeler og mulighet for refusjon av utgifter ved helseplager
 7. DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg Ansvar og oppgaver Poliklinikkens kjerneoppgaver er utredning, diagnostikk og behandling av pasienter over 18 år, innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser

Deltakerne betaler vanlig egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten fram til oppnådd frikort. Bipolarklinikken samarbeider også med Nidaros DPS om årlige temakvelder for pårørende. Temakveldene er åpen for alle pårørende, også de som ikke «tilhører» Nidaros DPS Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteam hver uke. Pasientens helsetilstand blir primært vurdert ut fra opplysninger i henvisningen og det er derfor viktig at denne inneholder relevante opplysninger om sykehistorie, symptom, og forsøk på behandling. Vurdering av henvisning skal skje innen 10. Egenandel og frikort; Rettigheter ved fristbrudd; Klage og erstatning; Pasient- og brukerombud; Pasientreiser; Hjelp for innsyn i pasientjournal; Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i gruppe Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen ligger i tilknytning til sykehuset, og deler hovedinngang Haldenklinikken ligger i Halden, og tilbyr helsetjenester innenfor både somatikk (fysisk) og psykisk helse. Her ligger distriktspsykiatrisk senter (DPS) Halden-Sarpsborg med døgn- og poliklinikktilbud, som tilbyr blant annet behandling for spiseforstyrrelser og rykker ut med et ambulant team

DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik - Sykehuset Innlande

Dersom pasienten ikke har tilstrekkelig utbytte av poliklinisk tilbud på DPS eller har behov for innleggelse, kan DPS og sykehusavdelinger i spesialisthelsetjenesten henvise pasienter videre til Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker Satser som gjelder fra 2017: Egenandel pr. konsultasjon: Kr. 345,- Årlig egenandelstak: Kr. 2205,- Det du eventuelt har betalt ut over kr. 2205,- får du automatisk refundert av Helfo. Når du har fått frikort, må du vise dette til ekspedisjonen ved din DPS eller til behandler slik at det kan registreres for å unngå å måtte legge ut for egenandeler utover det årlige egenandelstaket

Distriktspsykiatrisk senter Nordre Østfold er en spesialisthelsetjeneste, som tilbyr voksne (over 18 år) med psykiske lidelser diagnostisk utredning, samt tilpasset behandling og omsorg i regionen Nordre Østfold, dekket av DPS Nordre Østfold Moss og DPS Nordre Østfold Edwin Ruud i Mysen Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Nordre Østfold, seksjon Moss, holder til i lokaler like ved Sykehuset Østfold Moss. Her tilbys voksne (over 18 år) Avbestiller du timen senere enn 24 timer før eller ikke møter opp til avtalt time, må du betale en egenandel på 1053 kroner Voksenpsykiatrisk poliklinikks (VOP) Brønnøysund tilbyr spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsevern til personer over 18 år. Vårt opptaksområde er de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Betaling/egenandel. Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Du blir belastet med egenandel frem til frikortet er forevist. For å unngå gebyr på kr. 351 for ikke å møte til avtalt time,. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse og rusklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner; Akuttpsykiatrisk-, Alderspsykiatrisk- og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon Behandlingen kan være ulike former for samtaleterapi individuelt og/ eller i grupper, læring av mestringsstrategier og andre kurstilbud for å øke forståelsen av sykdommen og finne løsninger som kan hjelpe den enkelte. Behandlingen kan også bestå i medisinsk behandling og kartlegging av behov. Hold inn Ctrl-tasten (Cmd på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre teksten. Trykk - for å gjøre den mindre

Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder karakteriseres av en markert og vedvarende inkongruens (uoverensstemmelse) mellom eget opplevde kjønn og fødselskjønn, noe som ofte fører til et ønske om et skifte for å leve og bli akseptert som en person av det opplevde kjønn, ved hjelp av hormonbehandling, kirurgi eller annen helsehjelp Vi gir spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Tjeldsund, Evenes, Lødingen, Narvik, Ballangen og Tysfjord (øst). Vi ønsker å bidra til at mennesker med psykiske lidelser og utfordringer kan leve et liv preget av deltakelse, uavhengihet og mestring. Døgnenheten ligger i Håkvika på. Koronavirus. Akershus universitetssykehus er i beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus. Vi legger fortløpende ut informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside Disse jobber privat og tar samme egenandel som ved DPS, men hos avtalespesialistene er det ofte enda lengre ventetider (fra et halvt år til et år). Parterapi er tilgjengelig på familievernkontorene, men også her må man regne med en del ventetid. Psykologene Spesialpoliklinikken er en seksjon ved DPS Groruddalen som gir tilbud til ungdom fra 18 år, voksne og deres pårørende. Forpliktende ambulant samhandlingsteam (FASt) er en del av seksjonen og driver fleksibel, aktiv oppsøkende behandling. Tilbudet omfatter: Utredning og behandling av psykoselidelse og hvor det er mistanke om psykoselidelse

Blå Kors Poliklinikk samarbeider med andre instanser, institusjoner og andre personer som kan være viktige for deg, dersom du ønsker det. Dette kan være fastlege, arbeidsgiver, DPS, døgninstitusjoner, NAV, familiemedlemmer og andre. Vi samarbeider med Familieklubbene i Norge, som holder til i våre lokaler Avdelingsleder Elisabeth Arnesen Elisabeth.arnesen@ralingen.kommune.no mobil 473 09 502. Fagleder Dragana Tosinovic, (mandag, onsdag, torsdag, fredag), mobil: 481 67 580.. Henvendelser om nye tjenester eller behov for endrede tjenester rettes til: Tjenestekontoret for helse og omsorg. Post: Rælingen kommune, Enhet for hjemmebaserte tjenester, Pb. 100, 2025 Fjerdingby Kontaktinformasjon. Telefon: 66 10 63 10 (mandag, tirsdag og onsdag) Torsdag og fredag: rettes henvendelser til kommunes sentralbord på tlf. 66 10 60 00. Besøksadresse: Ask 62, 2022 Gjerdrum Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum Epost: helsestasjon@gjerdrum.kommune.no. Kontaktinfo til barnefysio er via Helsestasjonen.. Fysio for voksne og ergoterapi skal henvendelser til Mottak og. Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker Du må betale en egenandel for å gå i behandling inntil du har frikort. Parkering ved Nydalen DPS. Alle parkeringsplasser ved Nydalen DPS i Gullhaugveien 10-12 er avgiftsbelagte. Resepsjon Resepsjon på Nydalen DPS . Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12. Telefon: 23 02 33 00

Henvisning er ikke nødvendig for å få dekket utgifter til fysioterapi i det offentlige helsevesenet. Du betaler en offentlig fastsatt egenandel hvis du behandles av en psykomotorisk fysioterapeut med kommunal driftsavtale. «Egenandelstak 2» setter en øvre grense for hvor mye du må betale per år Du kan søke om at NAV dekker utgiftene til du når beløpet på 2105 kr i egenandel, etter dette får du frikort som nevnt over. Du søker på skjema for økonomisk sosialhjelp, og søknadsskjema får du på NAV kontoret ditt. Hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom når du fyller 18 år, så kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV

All behandling ved poliklinikken gir rett til refusjon og følger takster for offentlige poliklinikker. I praksis vil dette si at pasienten ikke betaler for behandling ut over gjeldende takster for egenandel. Poliklinikken tar imot henvisninger til poliklinisk behandling fra lokale DPS og fastleger, uavhengig av behandling i døgnenheten Kveldspoliklinikken Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS. Vi tilbyr individuell samtalebehandling hos psykolog eller psykiater i opp til 15 timer. Behandlingen skjer på kveldstid, for tiden onsdag kveld, mellom kl. 16.00 og 21.00 Kantina i Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes ligger ved hovedinngangen. Du kan betale med kort. Åpningstid: Man- fred. 08.00-15.3 Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo

DPS - distrikspsykiatrisk senter - er en del av spesialisthelsetjenesten som gir psykiatrisk hjelp i form av døgntilbud, dagtilbud, poliklinisk behandling og akutte/ ambulante tjenester.. Mindre alvorlige psykiske vansker og lidelser, som f.eks. en mild eller moderat depresjon, kan behandles ved hjelp av råd/veiledning fra fastlegen, mestringskurs eller selvhjelpsmateriale Dersom du får drosje med rekvisisjon fra lege, betaler du gjeldende egenandel for dette, dersom du har frikort er det gratis. Reise uten rekvisisjon. En reise uten rekvisisjon innebærer at du selv legger ut for reisen og søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant hos helsenorge.no eller tlf. 800 43 573

Sandnes DPS - Helse Stavange

Arbeider daglig ved et Distriktpsykiatrisk Senter (DPS allmenn). Egenandeler og frikort 2016 - konomitakster - For. Nr man har betalt nok egenandel hos psykolog, lege eller sykehus, har en rett til frikort. For ledsager For barn under 16 r For personer med frikort Ved reise for. Du slipper betale egenandel p behandling hos lege, psykolog Samledokument,fraAskerDPStil,Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Forvaltningsnivå Asker DPS, Vestre Viken HF Besøksadresse Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Postadresse Vestre Viken HF, Asker DPS, 3004 Drammen Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00 - 15.30 Målgruppe for tjeneste Ved DPS i Vestfold har rundt 560 pasienter vært gjennom behandling på nett siden 2018. Poliklinisk aktivitet finansieres av rammetilskudd fra departementet, refusjon fra Helfo og egenandel fra pasientene. Pasientene betaler kun egenandel for ansikt til ansikt- møtene med sin terapeut og ikke for terapeutkontakten på nett Velkommen til Helse Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus. Her finner du alle våre avdelinger ved SUS, behandlinger og våre sentre for psykisk helse og rusbehandling

Poliklinikk. Lillehammer. Gjelder fra 1. januar 2011 ' En veiledning - for deg som skal til poliklinisk behandling. ved Sykehuset Innlandet Lillehamme Hva er din situasjon Vi viser deg vei til de tjenestene du trenger arbeidsplassen.no Søk etter ledige stillinger, registrer CV og jobbprofi Sandnes DPS Ambulant akutt team Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr hjelp til Pasienter betaler egenandel. Dersom du er forhindret i å komme til avtalen, gi beskjed innen 24 timer før avtale, da unngår du betalingsgebyr. Kontaktinformasjon. Telefon 916 51 005. mandag - fredag egenandel opp til frikort Asker DPS, tlf 67 50 20 00 Wallø, Inger Johanne Gruppeanalytiker, psykiater, psykoterapiveileder Gruppe for ungdom egenandel opp til frikortmandag ettermiddag. Gruppe tirs og ons kveld. Månedlig gruppe for pas med ME, torsdag dagtid. Avtalespesialist, Tlf 97013078 Kirkeveien 230, 1383 Asker ijwalloe@online.n Endrer eller avbestiller du timen innen 24 timer før avtale - slipper du å betale dobbel egenandel. Les mer om å endre eller avbestille time på nett . Innsyn i egen pasientjournal. Du har rett til å se hva som står i pasientjournal din og til å få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen

 • Fiddlor.
 • Jubileumsmynt köpes.
 • Art motor endurance.
 • Bilden är ett montage.
 • Måste man ha playstation plus för att spela overwatch.
 • Exportera till ukraina.
 • Stenig mark.
 • Trevor noah mother.
 • Hur återställer man samsung smart tv.
 • Val norge 2017 datum.
 • Vädret karlskrona.
 • Cykelklubb barn göteborg.
 • Löparskor göteborg.
 • Ekmr.
 • Lahn dill kliniken.
 • Gluconeogenesis pathway.
 • Sodavatten ph.
 • Fun pictures.
 • Feijoada vegetarisk.
 • Ronaldos hus i madrid.
 • Kaliber guide.
 • Trettio plus trevar facebook.
 • Romarriket kejsare.
 • Wieviel geld bekommt man als gastfamilie.
 • Totalkostnad pool.
 • White hybridcykel.
 • Överlåtelseavtal bostadsrätt mall.
 • Högertrafik lars.
 • Märla.
 • Anne på grönkulla serie.
 • Vilka länder koloniserade frankrike.
 • Quiz 2017 nyår.
 • Iman abdulmajid the beauty of color the ultimate beauty guide for skin of color.
 • Jämlikhet engelska.
 • Eventim gutscheincode 10€.
 • List of college football stadiums by capacity.
 • The wizard of oz 2013.
 • Måla under husvagn.
 • Dasany kristal gonzalez.
 • Dance in hattingen öffnungszeiten.
 • Episk berättarstil.