Home

Tobakslag 2020

19 c § Har upphävts genom lag (2018:572). 20 § Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 9, 9 a, 10, 11 och 16-18 §§ eller med stöd av dem meddelade föreskrifter ska följas Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) 09 mars 2018. Ny lag om tobak och liknande produkter. Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen Den nya tobakslagen, som bygger på ett EU-direktiv, träder i kraft den 20 maj 2016. Lagen innebär en rad nyheter för företag i tobaksbranschen. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har uppdraget att genomföra tobaksproduktdirektivet och nu pågår arbetet med de föreskrifter som ska börja gälla samtidigt

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:124; Förarbeten Rskr. 2018/19:151, Prop. 2018/19:43, Bet. 2018/19:SoU17 Omfattning ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 Ny tobakslag 1 juli 2019 Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) Ny tobakslag 1 juli 2019 Orsaken är den nya tobakslagen - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter som gäller från 1 juli. Tillståndsplikten omfattar också partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln. Sök tillstånd senast 1 november

Tobakslag (1993:581) Departement Socialdepartementet Utfärdad 1993-06-03 Ändring införd SFS 1993:581 i lydelse enligt SFS 2018:57 Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är: • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljnin Utfärdad den 20 december 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med expone

Tillsynen av tobakslagen sköts bland annat av kommunerna som i sin tur står under länsstyrelsernas tillsyn. Andra myndigheter som arbetar med tillsyn av delar av tobakslagen är Konsumentverket och Arbetsmiljöverket Tobakslag. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Allmänna bestämmelser. RP 301/2018, ShUB 29/2018, RSv 210/2018, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 (32018R0574); EUT L 96, 16.4.2018, s. 7,. Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag. Lagen om tobak och liknande produkter innebär bland annat nya försäljningsvillkor samt att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria. Den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Ny tobakslag i Sverige Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Det innebär bland annat ett utökat rökförbud på ett flertal nya platser utomhus Uppdaterad 27 augusti 2018 Publicerad 27 augusti 2018 Efter valet väntas riksdagen besluta om en ny tobakslag - en viktig skillnad är att kommunerna ska pröva lämpligheten hos den som vill.

Ny tobakslag 1 juli 2019 Marks kommun tar över stafettpinnen för Agenda 2030 Den 18 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak Tobakslag . I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser § 1 mom. i den gamla tobakslagen reserverats för tobaksrökning kan tobaksrökning tillåtas till och med den 20 maj 2018 utan sådant godkännande som avses i 76 § 1 mom. i denna lag M kritiskt till tobakslag med striktare regler för snus Publicerad 6 dec 2018 kl 17.13 Nu står det klart att rökning och e-cigaretter förbjuds från fler allmänna platser Jubileumsåret 2018 ÅMÅL, KARLSKRONA OCH ÖSTERSUND - FINALISTER TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2019 Saga Bio, möbler och hotell ämnen på näringslivsfrukost En ny tobakslag kommer att gälla från 1 juli 2019 Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag,. Uppdaterat: 2018-05-07. Nyhetsbrev. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få forskningsnyheter och livsstilstips kring hjärt-lungsjukdom. Prenumerera. Risker med rökning. Sverige får en ny tobakslag. Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft

Ny tobakslag från 1 juli 2019. Lyssna. Translate. Stäng. Dela. Facebook Twitter LinkedIn Mail. Lyssna Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Lagen innebär bland annat att uteserveringar nu blir rökfria. Det är också förbjudet att röka på lekplatser, tågperronger och busshållplatser Ny tobakslag 1 juli 2019. Från och med den 1 juli 2019 gäller den nya lagen - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den innebär att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Målet med lagen är att minska rökningen i Sverige vilket minskar risken för tobaksrelaterade sjukdomar Utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus och framöver även på uteserveringar. Riksdagen har debatt antagit en ny tobakslag som börjar gälla 1 juli nästa år. Något i skymundan av striden om statsbudgeten och regeringsmakten antog riksdagen i onsdags en ny tobakslag som ska ersätta två äldre lagar. Den rödgröna [ Ny tobakslag 1 juli 2019 01 juli 2019 . Rökförbud råder inom stora delar av bostadsrättsföreningen. Samtliga ytor inomhus som inte är den enskilda bostadsrättsinnehavarens lägenhet/balkong/uteplats, självklart utan att besvära grannar Ny tobakslag från 1 juli 2019. En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Nedan finns information om lagändringen till dig som säljer tobak i detaljhandel. Huvuddragen i den nya lagen är: Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs

Tobakslag (1993:581) Svensk författningssamling 1993:1993

Ny tobakslag från 1 juli. Den 1 juli får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) Ny tobakslag. 1 juli 2019 kom en ny tobakslag som bland annat omfattar tillståndsplikt för försäljning av tobak samt rökförbud på offentliga platser så som uteserveringar. Tobakslag (2018:2088) Läs mer om nya tobakslagen på Riksdagens hemsida. Krögarblad för juni 2019 finns att läsa här Krögarblad (pdf, 196 kB

Publicerad: 15 februari 2018 kl. 21.22 Uppdaterad: 04 maj 2018 kl. 13.56. NYHETER. Enligt förslaget till en ny tobakslag får tobak inte längre självbetjänas. Sverige får ny tobakslag. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och att kraven för tillstånd att sälja tobak och liknande produkter skärps. Rökning är ett folkhälsoproblem som medför stora kostnader för samhället SFS 2018:2088. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande delanprodukter. Om du idag har anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste du ansöka om detta. Du lämnar din ansökan til Ny tobakslag kan ge Enorama Pharma fördelar. 2018. Enorama Pharma når framgång i Tyskland. 7 februari, 2018. Nyhetssvepet tisdag 22 oktober. 7 februari, 2018. TFS bjöd på spännade seminarium: Secrets to Biotech Success. 7 februari, 2018. Senaste Nytt. RhoVac sjösätter studie i Tyskland

Ny lag om tobak och liknande produkter — Folkhälsomyndighete

Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är: • Sverige undertecknar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att ta bort olaglig handel med tobaksvaro Tobakslag (1993:581) Tobakslagen. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 juli 2019.Angående övergångsbestämmelser, se Lag ().Utfärdad: 1993-06-0 Rätta arbetsgivardeklaration för 2018 och tidigare. Tidigare arbetsgivardeklarationer. 2015. 2014. 2013. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Då behöver du som säljer tobaksvaror som cigaretter och snus ansöka om försäljningstillstånd hos din kommun

Snart dags för riksdagsbeslut om ny tobakslag. 30 apr. Nyhet, Tobakspolitik. Riksdagens socialutskott förbereder just nu sitt betänkande över regeringens lagförslag om bland annat rökfria utemiljöer Den 1 juli 2019 kommer en ny tobakslag i Sverige. Den ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Från och med 1 juli ska det vara rökfria entréer. Alla askkoppar inom 10 meter från samtliga kommunala entréer kommer monteras ner. Anledningen att det är just 10 meter som kommer gälla är för att på det avståendet hinner röklukt. Ny tobakslag från 1 juli 2019 31 maj 2019 - 11:41 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla vilket innebär en del förändringar både för återförsäljare av tobak samt för den som röker

Lag om tobak och liknande produkter - Regeringen

Ny tobakslag i vår - så här fortlöper arbetet

 1. Ny tobakslag. Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter
 2. Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft i hela Sverige. Den nya lagen innebär bland annat rökfria uteserveringar, lekplatser, busshållplatser och entréer m.m. Lagen om tobak och liknande produkter, 2018:2088. Förändringarna innebär att det råder rökförbud på utomhusserveringar, entréer, allmänna lekplatser, allmänna parkeringsplatser, buss och tågstationer m.m
 3. Ny tobakslag med utökat rökförbud. Den 1 juli 2019 får vi en ny tobakslag. Den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär bland annat att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Lagen

 1. För mer information om tobak och den nya lagen: Tobakslag (2018: 2088) kan du kontakta mig på: karl-erik.taivalsaari2@gallivare.se Eller vill du läsa på själv kan du gå in på: www.folkhalsomyndigheten.s
 2. SCB:s medborgarundersökning Dals-Ed 2018 Föräldrakursen ABC Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att detta är en arkiverad nyhet! Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019. Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019, för information tryck här
 3. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till
 4. Ny tobakslag från 1 juli. Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som innebär att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria. De platser som är berörda, för dig som bor hos oss på Växjöbostäder, är alla lekplatser samt entréer till gemensamma lokaler
 5. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria Läs me
 6. Ny tobakslag 1 juli 2019 2019-06-26. Från och med den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
 7. Ny tobakslag från 1 juli Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och påverkar alla som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till Ny tobakslag förbjuder rökning på nya platser Den nya tobakslagen börjar gälla från 1 juli 2019. Nya platserna där det från och med det datumet kommer att vara rökfritt är lekplatser, busshållplatser och andra ställen där man väntar på kollektivtrafik, inhägnade idrottsplatser, uteserveringar samt vid entréer dit allmänheten har tillträde, exempelvis till butiker.

Publicerat 10 juni, 2019. Riksdagen röstade igenom en ny tobakslag den 12 december 2018. Lagen börjar gälla den 1 juli 2019 och berör tillståndsplikt för handel med tobaksvaror, utökat rökförbud och spårbarhet och säkerhetsmärkning för att minska den illegala handeln Ny tobakslag den 1 juli 2019 2019-06-19 08:57 Den 1 juli i år börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat utökade rökfria miljöer och tillståndsplikt för att få sälja tobak Ny tobakslag från 1 juli 2019 för dig som har restaurang. (2018:2088) om tobak och liknande produkter är i korthet: Rökfria uteserveringar och entréer. I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler Rökning förbjuds på uteserveringar från den 1 januari 2019, uppger källor för DN . Regeringen ska på torsdagen fatta beslut om en ny tobakslag. - Vi har ingen kommentar, säger Adriana Haxhimustafa, pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll (S), till DN

Ny tobakslag från 1 juli 2019. Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) har upphävts och ersatts av en ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som trädde i kraft den 1 juli 2019 Den 1 juli får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö. Vattenpipor och e-cigaretter omfattas också av tobakslagen Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Den nya lagen innebär utökade områden med rökförbud, så kallade rökfria miljöer, samt krav på försäljningstillstånd. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag och därmed ratificerades Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter EU-kommissionen har efter invändningar begärt att svenska riksdagen väntar med beslut om ny tobakslag. Det gör att regeringens förslag om bland annat utvidgat rökförbud skjuts upp till efter valet. - Det känns ju jättejättetråkigt, verkligen. Vi och våra medarbetare har ju jobbat stenhårt för att få fram de här förslagen, [

Ny tobakslag 1 juli 2019 Länsstyrelsen Södermanlan

Ny tobakslag den 1 juli. Från och med den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag (2018:2 088). Enligt den nya lagen krävs tillstånd för att sälja tobak. Lagändringen innebär också att rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus Ny tobakslag från 1 juli 2019. 1 juli 2019 kom en ny tobakslag - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Detta medför att alla handlare som säljer tobaksprodukter måste söka nytt tillstånd hos kommunen. I Nykvarns kommun har tillståndsansökan överlåtits till Södertälje kommun och tillståndet ska nu sökas där andra liknande produkter (2018:2088) den 1 juli 2019 Antaget av kommunfullmäktige (KF) 2019-06-17, § 85, som gäller från och med den 1 juli 2019. Bakgrund Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1 juli 2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), härefter benämnd den nya tobakslagen Ny tobakslag införs 1 juli Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019 Ny tobakslag från 1 juli. Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till

Ny tobakslag 1 juli 2019 - Södertälje kommu

Upplev Mark . Lyssna Language Kart Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag som träder i kraft 1 juli 2019. Men vad handlar den om? Huvuddragen i den nya lagen är att de rökfria miljöerna utökas, tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs samt spårbarhet och säkerhetsmärkning införs Från och med 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla som bland annat innebär att det blir förbjudet att röka på flera allmänna platser utomhus. Men var får man röka och inte? Det. Ny tobakslag från 1 juli 2019. Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen om tobak och liknande produkter. Samtliga försäljningsställen som vill sälha tobak ska nu ansöka om detta. Reglerna finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Här blir det förbjudet att röka från och med 1 juli 2019: Kollektivtrafikens områden utomhus, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde,; Uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,; Inhängnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar

Tobakslag (1993:581) Lagen

Riksdagen tog ny tobakslag Tobaksfakt

Ny tobakslag från 1 juli Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019 Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter från och med den 1 juli 2019 den tidigare tobakslagen I december förra året godkände Sveriges riksdag de ändringar som innebär att vi får en ny tobakslag i sommar. Syftet med uppdateringen är att avnormalisera rökning Ny tobakslag . Från 1 juli 2019 råder rökförbud på flera platser i utomhusmiljön, bland annat omfattas uteserveringar. (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)

Ny tobakslag från och med 1 juli Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft som introducerar nya rökfria miljöer utomhus. Detta medför att det blir förbjudet att röka på bland annat uteserveringar och busshållplatser Ny tobakslag 2019. Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som infördes den 1 juli 2019. Lagen innebär bland annat att de rökfria miljöerna utökas vilket påverkar dig som driver en restaurang eller café med uteservering. (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 1. skar nyrekryteringen av rökare
 2. Vill du också arbeta för en tobaksfri framtid? 200 organisationer stöder ett Rökfritt Sverige 2025
 3. Delegation av ärenden inom byggnadsnämnden - PM (PDF, nytt fönster) Underlag för byggnadsnämndens delegationsordning (Word) Det nya underlaget är anpassat till den nya kommunallagen respektive förvaltningslagen och även de senaste ändringarna i plan- och bygglagen
 4. Ny tobakslag från 1 juli Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållsplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
 5. Ny tobakslag; Livsmedel. Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter
 6. 26 Januari 2018 #13 Nu finns det t.ex. flera matställen som är helt rökfria i Thailand, mitt stamställe helt öppet utan väggar, men med tak, senast var på Phuket mellan Kata o Karon efter motorvägen några hundra meter ifrån stranden och alltid fullsatt, när det var lunch runt 12 var man tvungen att vänta för att få en ledig stol att sitta på
 7. Rökförbud från 1 juli 2019 införs runt om i landet och så även på Mantorptravet.. Från och med måndag kommer det att vara rökförbud i anslutning till serveringarna på Mantorptravet samt vid entréerna och vid lekplatsen

Tobakslagen i sammanfattning Tobaksfakt

Måndagen den 15 augusti trädde den nya tobakslagen i kraft. Lagen förbjöd bland annat smaksatta cigaretter med omedelbar verkan, men trots det går de fortfarande att köpa i de flesta affärerna Fler rökfria utomhusmiljöer med ny tobakslag. 19 juni 2019, kl. 09:55 - Stadsplanering & trafik. Den i juli 2019 börjar lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det blir inte längre tillåtet att röka på ett antal. Tobakslag med utökat rökförbud. Sedan 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den innebär bland annat att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Syftet med den nya lagen är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till. Enligt vad DN erfar kommer regeringen på torsdagen att fatta ett beslut om en ny tobakslag. Bland annat innebär det ett förbud mot rökning på uteserveringar - något som varit aktuellt tidigare. 30 Januari 2018 #29 apknug sa: Och att inte göra det olagligt att slänga fimpar är helt hål i huvet

Information om den nya tobaks­lagen som börjar gälla den 1Ny tobakslag den 1 juli - Kungsörs kommun

Tobakslag 549/2016 - Uppdaterad lagstiftning - FINLE

En ny tobakslag innebär nya rökfria miljöer. Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen (2018:2088) i kraft. Den innebär bland annat ett utökat rökförbud på platser där allmänheten vistas, till exempel: Perronger, bushållsplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor Från 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige (2018:2088). Den nya lagen syftar bland annat till att skapa fler rökfria utomhusmiljöer som allmänheten har tillträde till. Det utökade förbudet.. Tobakslag Den nya tobakslagen (from 1 juli) innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019 En ny tobakslag Den första juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lag(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bl.a. tillståndsplikt för detaljhandlarna som saluför tobaksvaror. Kraven på detaljhandlaren liknar till stora delar kraven på tillståndshavaren i alkohollagen Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag som träder i kraft 1 juli 2019. Några av de viktigaste punkterna i den nya lagen är: Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning. Rökförbud i utomhusmiljöer såsom uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera

Ny tobakslag från 1 juli Från och med i dag, 1 juli, får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) En ny tobakslag gäller från 1 juli 2019. Publicerad: 2019-05-27. Riksdagen har beslutat att införa rökförbud på flera allmänna platser utomhus för att begränsa hälsorisker och olägenheter orsakade av rök. (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Ny tobakslag 1 juli - fler rökfria miljöer Den 1 juli fick Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Lagen utgör en del i att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025, ett mål Regionstyrelsen formellt ställde sig bakom i mars 2017

Ny tobakslag 2019 - Vaxjo

Ny tobakslag beslutad 2018-12-12. Riksdagen tog ny tobakslag. Aktuellt. Hög kännedom om rökfria utomhusmiljöer i Sverige. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Läs vidare. Diplomutdelning för ansvarsfull tobakshantering Ny tobakslag från den 1 juli 2019. Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om försäljning av tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus Den nya lagen - lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som riksdagen röstade igenom i december förra året - ersätter tidigare lagstiftning och innehåller nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. I och med den nya lagen ska det bli rökfritt på fler platser i det offentliga rummet Omfattning: nuvarande 12, 14-25 §§ betecknas 14-26 §§, nuvarande rubr. närmast före 12, 15, 18, 24 §§ sätts närmast före de nya 14, 16, 19, 25 §§; ändr. Ny tobakslag den 1 juli 2019 - fler rökfria platser. Den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär bland annat att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Syftet med den nya lagen är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till exempel barn

Melleruds kommunTillstånd och tillsyn - Upplands-Brotobakslag – Svenska NyheterRökförbud på lekplatser / Nyheter
 • Avira login.
 • Girlpower låtar.
 • Underbar köttfärssås.
 • Miramax producerade filmer.
 • Fiberoptisk belysning badrum.
 • Anteckningsbok prickade sidor.
 • Bästa covers lista.
 • Edwin hubble känd för.
 • Energifallet 4 6.
 • Icon app maker.
 • Juridiskt försvar.
 • Synoptik barn.
 • Vad består en dator av.
 • Tvättrums inredning.
 • Westerstrand pendelur.
 • Bilder och fakta om giraffer.
 • Caracas kriminalitet.
 • Cmt cottbus stellenangebote.
 • Canal digital kabel kundtjänst.
 • Pacetid.
 • Nick kyrgios halimah kyrgios.
 • Simon desue bücher.
 • Smältpunkt engelska.
 • Växter på gran canaria.
 • Löda led list.
 • Ta bort kosmetisk tatuering stockholm.
 • Bränna ur ny ugn ikea.
 • Bokrecension skola.
 • Vad är rättssystemet.
 • Flammen bilder grafiken.
 • Stephen moyer gevalia.
 • Charlottenburgs slott arkitekter.
 • Exempel på gap analys.
 • Samsung rs7527thcsr manual.
 • Michael attenborough.
 • Puben korsord.
 • Best diving watches 2017.
 • Arabhäst stuteri.
 • Jobba som fysioterapeut.
 • Eric bana troy.