Home

Gallra

Värdera och gallra Här kan du läsa om vikten av informationsvärdering redan i samband med informationens tillkomst och om bestämmelserna kring gallring. Inom den offentliga förvaltningen hanteras dagligen mycket stora och ofta komplexa informationsflöden Terminologi. I Sverige har det traditionellt gjorts en distinktion mellan uttrycken gallra och utgallra. Att gallra ett arkiv innebär då att handlingar tas ut ur arkivet och förstörs. Att utgallra innebär att de handlingar som tagits ut ur beståndet förstörs. Om man gallrar ett arkiv innebär detta att vissa handlingar förstörs, om man utgallrar arkivet förstörs det helt och hållet Gallring i skogsbruk innebär att man avverkar vissa träd i ett bestånd men låter majoriteten stå kvar. Gallring är i princip samma sak som röjning, skillnaden består i att träden i beståndet vuxit till en sådan dimension att gagnvirke kan tillvaratas. All gallring sänker den totala virkesproduktionen eftersom fotosyntetiserande blad eller barr tas bort

Varför och hur ska du gallra? Vad händer med skogen, vad kostar det, och hur visar du hänsyn När du gallrar tar du bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Gallring gör du i bestånd som är ungefär 12 meter och högre. Det vanliga är att gallra två eller tre gånger under en omloppstid

Värdera och gallra - Riksarkive

 1. gallra (om individer ur växtbestånd) ta bort oönskade eller överflödiga individer, så att de kvarvarande får mer utrymme och utvecklas bättre Vi hjälpte till att gallra rovor. (utvidgat) ta bort eller skilja bort oönskat innehåll från någon helhet för att det återstående får mer utrymme och fokus gallra i sitt bibliotek; gallra sitt material; gallra i informationsflöde
 2. skar risken för självgallring5. Med gallring kan träd tas till-vara som annars skulle dö på grund av för stor konkurrens
 3. För att myndigheter ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika föreskrifter om gallring utfärdade av Riksarkivet. För att möjliggöra Riksarkivets bedömning om gallring av de ursprungliga handlingarna kan medges efter skanning behöver myndigheten motivera denna med ett underlag
 4. Om fruktträden har satt rikligt med kart är det bra att gallra vid den här tiden. Sitter frukterna för tätt får de inte utrymme att utvecklas till fullstora, saftiga frukter. Har vi listat fler fördelar med kartgallring och förklarar hur man gör
 5. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det statliga Celsius skulle börsintroduceras och ville gallra bort förlustbringande verksamheter ur sin aktieportfölj.; Detta även om täthästarna har en stor fördel, och man därför oftast kan gallra bort många från bakspår, på Åmåls 800-metersbana
 6. Bevara eller gallra nr 6 - råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun (3:e upplagan 2014) Bevara eller gallra nr 7 - råd om teknisk verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting/region (2:a upplagan 2014) Råd om gallring av resehistorik hos kollektivtrafiknämnder.
 7. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering

Gallring (arkiv) - Wikipedi

Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Fjärde upplagan 2011. Sveriges Kommuner och landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se SKl Kommentus Media aB Hornsgatan 15, 117 99 Stockhol Täta (dåligt röjda) contortaskogar med mer än 2500 stammar per hektar är svåra att gallra. Dessa kan lämnas ogallrade och i stället slutavverkas tidigt. Gallringsfri contortaskötsel diskuteras som ett alternativ. Gallring i contorta - exemplet SCA. Contortaskog redo för gallring. Foto Mats Hannerz Etikett: gallra Inget stöd för att gallra personuppgifter. En intagen begärde att vissa personuppgifter i Kriminalvårdsregistret skulle raderas. Uppgifterna handlade om att mannen hade varit misstänkt för misskötsamhet efter att ha återvänt sent från en permission Att gallra allmänna handlingar är praktiskt och ekonomiskt nödvändigt. Gallring syftar till att arkiven inte ska tyngas av handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, som bara utgör dubblering av information eller som har ett informationsvärde som är markant begränsat i tiden Eftersom morötter tar lång tid på sig att gro kan man med fördel lägga fröna i blöt ett dygn före sådd. Så fröna 0,5 centimeter djupt med ett radavstånd på 20-40 centimeter. Lägg gärna fiberväv över odlingen. Gallra när plantorna är runt 5 centimeter så att avståndet mellan dem blir 4,6 centimeter

Gallring (skogsbruk) - Wikipedi

 1. Odla morötter. Att odla morötter är enkelt. Allt som behövs är lite frön och en jordplätt i trädgården, pallkragar eller varför inte prova att odla morötter i några stora hinkar på balkongen
 2. Bevara eller gallra. Rättelse, skadestånd och överklagande. Folkbokföringsverksamheten. När ska FdbL tillämpas? Tillåten behandling. Lämna ut uppgifter. Informera om behandling av personuppgifter. Bevara eller gallra. Rättelse, skadestånd och överklagande. Id-kortsverksamheten
 3. Att gallra är att vårda skogen. Dessutom ökar man värdet på sina ägor. Det håller skogsägaren Jerry Sjögren, som har gallrat med SCA flera gånger, med om. - Det gäller att ta hand om skogen för framtida generationer, säger Jerry. Läs hela intervjun hä
 4. Engelsk översättning av 'gallra' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online
 5. Kan sparas under hela anställningen. Företrädesrätten utlöper 1 år efter anställningen avslutats och då bör man gallra. Om det kan finnas risk för tvist så kan man spara utbildningsbevisen i två år. Rehabillitering + läkarintyg vid sjukdo

Gallra - Synonymer och betydelser till Gallra. Vad betyder Gallra samt exempel på hur Gallra används Måste man gallra morötter? Svaret kan bli både ja och nej. Men jag skulle nog säga ja om var tvungna att välja bara ett svar. Morotsfrön är otroligt små och alla som har sått egna morötter någon gång håller nog med om att det är otroligt svårt att få fröna att hamna på ett bra avstånd ifrån varandra Bevara och gallra. De generella bevarande- och gallringsplanerna reglerar vilka av Region Stockholms allmänna handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras. Regionarkivet har ansvar för planerna och de uppdateras kontinuerligt i samarbete med representanter från olika verksamheter Coronaviruset, eller covid-19, klassas numera som en samhällssmitta enligt Folkhälsomyndigheten. Det tvingar nu Akademiska sjukhuset att börja gallra ut patienter redan utomhus. - Vi kommer. Gallra personuppgifter som inte behövs. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet ska ni radera eller avidentifiera dem. Ni bör därför införa rutiner för gallring av personuppgifter, till exempel att ni genomför regelbundna kontroller eller raderar efter en viss tid. Avskilj personuppgifter från den dagliga verksamhete

Gallra - Skogskunska

Skogsstyrelsen - Gallrin

gallra - Wiktionar

Det är lika viktigt att gallra i det elektroniska arkivet, som i det traditionella pappersarkivet. Gamla utkast och kopior i katalogerna servrarna gör det svårt att hitta det man söker och gör att kostnader för lagring och backup ökar. Att gallra betyder att förstöra information som betydelsebärande data i allmänna handlingar GALLRA Tablett, röd, mönstrad. Skyddar bordsytan och minskar slammer från tallrikar och bestick Ska du gallra flera exemplar på samma gång läser du in etikettnumren på samtliga. Etikettnummer och huvuduppslag på de exemplar som lästs in ser du i multilistan nedanför. Gallringen sker omedelbart vid inläsningen av exemplarnumret, redan innan du klickat på Stäng Gallra bort karten genom att klippa av dem med en liten sekatör eller blomsax. Ta i första hand bort kart som är missformade, mindre än sina grannar eller är påverkade av skadegörare i någon form. Behåll stora, välformade kart och prioritera dem som sitter så till att de får mycket tillgång på solljus Här kan du hämta den senaste upplagan från 2014 av Bevara eller gallra - råd om teknisk verksamhet som en PDF. Tryck kan beställas från Cecilia Schyberger, 08-452 78 35. Bevara eller gallra - råd om tekniska verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting/region

Gallra bort björk | skogsforum

 1. Varför ska jag gallra? Gallring är ett sätt att få en mer värdefull skog i framtiden. I stället för att få många små klena träd, får du färre men grövre träd. Du styr också tillväxten till de finaste träden, vilket ger mer pengar vid slutavverkningen
 2. isterrådet kommer att gallra bort de bitar som dess värre gick igenom
 3. Gallra så att plantavståndet blir 2-3 centimeter. Var trivs rädisan? De flesta jordar men en mullrik porös jord fungerar bäst. Halvskuggig och fuktig växtplats. Om du sår i omgångar behöver du fylla på med mer gödsel. Täck med fiberväv i början - rädisor blir bäst om de får växa snabbt och utan avbrott
 4. Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar. Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 §§ ska tillämpas också p
 5. imerar universitetets informationsförlust, och därför får gallrin

Re: Synpunkter på pris för att gallra skog, behöver er hjälp #644130 halvproffs - Hedesunda - ons 13 maj 2020, 09:54 ons 13 maj 2020, 09:54 #644130 Mellanskog lägger alltid på en viss % på alla jobb som entreprenörer utför Enligt Arkivlagen fastslås också att allmänna handlingar i vissa fall får gallras, men myndigheten får endast gallra enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut av riksdagen, regeringen eller Riksarkivet. Ordet rensa däremot innebär att ta bort handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte skall arkiveras Att gallra betyder att förstöra allmänna handlingar/information. Man gallrar genom att till exempel kasta ett pappersdokument eller att radera en fil på datorn. Att förstöra sök- och sammanställningsmöjligheter genom att spara en Excelfil som PDF är också gallring RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST- OCH LSS-AKTER DNR 1535-2017-2.8. 6 Gallra Processbeskrivning 1 Identifiera akt Paraplysystemets gallringslista ger ett förslag på vad som ska gallras eller levereras til Våga gallra tidigt! Publicerad 2019-02-08. Gallra tidigt och gallra relativt hårt. Så säger den samlade expertisen. Och faktum är att det inte finns någon motsättning i att utföra en tidig, biologiskt riktig gallring och att få ett netto. Att vänta är att lura sig själv

När plantorna har börjat växa kan du gallra dem som står för tätt. Undersök vilka plantor som är stadigast och behåll dem. Vallmon trivs i torr jord,. Gallra då ur de äldsta grenarna helt och hållet, klipp så lång ned i busken som möjligt. På så sätt skjuter det nya skott underifrån och busken föryngras successivt. Blomsterlandet. 13 Jan Rapportera olämpligt innehåll. gallra översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Gallra information - från värdering till beslut 5 Den här handledningen är ett stöd till dig som ska värdera och gallra informa-tion hos en myndighet. Den vänder sig framför allt till dig som ansvarar för eller arbetar med informationshantering - du kanske är arkivansvarig, arkivarie, arkiv-redogörare eller IT-ansvarig På våren funderar många på om doftschersminen, Philadelphus coronarius, verkligen är värd en plats i trädgården. Sen att slå ut, risig och för det mesta full av döda kvistar har den inte mycket som talar för sig ‒ förutom blomningen. För när de flesta prydnadsbuskar har sin bästa tid bakom sig slår schersminen ut Gallringsfrist: Vid inaktualitet, det innebär att respektive tjänsteman kan gallra handlingen när den inte behövs för arbetet. Exempel på ovanstående handlingar: 1. Kopior och dubbletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. 2

Gallra så att det är 7-8 skott per meter i varje rad kvar. Mycket långa årsskott (1,5 meter och däröver) kan man korta in en smula. Mer om beskärning: JAS - beskärning av träd och buskar. Beskära stenfruktsträd - inte bara på hösten! Kul ute med vinterbeskärning Gallra skog. Foto: Johan Alp. Gallring är i dag en standardåtgärd i svenskt skogsbruk och svarar normalt bara för en liten del av det totala kassaflödet från en skogsfastighet med någorlunda jämn åldersfördelning, det handlar om kanske 10-20 %

Beskära bärbuskar – hallon, vinbär och krusbär – Allt om

Bevara eller gallra nr 6 Råd om patientjournaler och övrig vårddokumen-tation i landsting/region och kommun Publikationsserien Bevara eller gallra ges ut av Sveriges Kommuner och Lands-ting och Riksarkivet. Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken ingår representanter för kommuner, landsting/regioner oc Evolution Gallring är en modul i Evolutionfamiljen som erbjuder möjligheten att rensa inaktuellt material utifrån typ av information och tid. Möjligheten finns att gallra information fullständigt eller enbart radera digital fil men spara del av information för historikens skull Hm jag är likadan med att sätta fröer. Alldeles för många. Dessvärre är jag inte heller speciellt bra på att gallra dem. Jag är nog egentligen inte någon bra odlare alls. Men jag odlar i alla fall. Jag kan också rekommendera finsk sillsallad där man använder en massa färska grönsaker. Gott även om sill uteslutes Eller det kan visa sig att två sökkriterier ger samma utfall, och då räcker det med ett av dem. Man kan också behöva gallra för att minska antalet möjliga utfall. När det gäller artificiella neuronnät innebär gallring att man från nätverket tar bort noder som inte påverkar resultatet av beräkningarna Gallringsråd för eposten finns i Bevara och gallra nr 1, som gäller lednings och stödprocesser som gäller en lång katalog av handlingsslag och bland annat e-post . En del ska bevaras i annan form än e-post en del kan gallras direkt för att det inte berör myndighetens verksamhet och en del kan gallras när en kopia har förts över till diariet eller annat system

Gallra första gången vid ca 12-14 meters höjd. Undvik gallring senare än 20-22 meters höjd. Så går gallringen till. Känn trygghet vid körning på skogsmark med Markskoningsgarantin; Södra hanterar risken för spridning av rotröta med skyddande behandling vid gallring; Följ uppdraget steg för steg med tjänsten Pågående uppdra gallra översättning i ordboken svenska - franska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Hur ofta ska man då gallra för att maximera lönsamheten? -Det beror helt på boniteten. På bördiga marker kan man gallra tre, kanske fyra gånger på en omloppstid, medan det på magra marker är lämpligt att gallra två gånger. På medelgod mark är ett lämpligt tidsintervall 10-15 år Om en journalhandling eller annan handling är tillgänglig för en myndighet bara genom sammanhållen journalföring och myndigheten inte ansvarar för den, får myndigheten gallra handlingen från sitt arkiv. 7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister Inledande bestämmels

Gallring efter skanning - Riksarkive

 1. ate the disease. edit [sth/sb] out vtr phrasal sep phrasal verb, transitive, separable : Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, call off [=cancel], call the game off , call off the game
 2. Gallra i mobilen med Gallringsplan Pressmeddelande • Nov 07, 2017 07:00 CET Med det nya programmet Gallringsplan går det lika bra att räkna på gallringen i skogen som hemma vid datorn
 3. En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad information om vad so
 4. Jorden ska vara lucker och porös, gärna rik på mull och kompost. Fröna ska sås ca 2 cm djupt och ca 3 cm mellan fröna. Radavståndet när man ska odla rödbetor bör vara ca 40 cm. När rödbetorna börjar växa till sig i storlek får man gallra i raderna så att de får gott om plats att utvecklas och bli stora
 5. Lämpligt radavstånd är 25 cm. Gallra till 5-8 cm mellan plantorna i raden. Du kan skörda första gången 12-14 veckor efter sådden. KÅLROT kan sås direkt på friland men det är oftast säkrare att förodla inomhus eller i drivbänk och sedan sätta ut plantorna i landet
 6. Var inte rädd för att gallra ordentligt. De bortgallrade plantorna med sina späda blad och småbetor passar utmärkt i sallader eller hackade på smörgåsen. När själva betorna blivit 2-3 cm stora kan man börja skörda dem. Skörda dem precis innan de ska användas så behåller de smaken bäst
 7. Gallra ut - Synonymer och betydelser till Gallra ut. Vad betyder Gallra ut samt exempel på hur Gallra ut används

Kartgallra i fruktträde

Gallra - förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Att gallra innebär alltid informationsförlust och måste föregås av ett gallringsbeslut. Vid gallring av elektroniska handlingar tas filerna bort så att de inte kan återskapas Böjningar på gallra: gallra, gallra, gallrade, gallrat, gallrar, gallra, gallras, gallrades, gallrats, gallras, gallrad, gallrat, gallrade Nu vet du vad gallra betyder och innebär!. Vad betyder gallra ?Betydelsen av gallra dess innebörd kan variera! Du kan hitta ett annat ord för gallra och andra betydelser av ordet gallra samt läsa mer om gallra på Wikipedia, Wiktionary eller. Att gallra är att förstöra allmänna handlingar. När en handling eller uppgift har gallrats är informationen oåterkalleligen borta. Analoga handlingar kan gallras, till exempel genom malning, tuggning eller bränning. För digital information kan det ibland vara svårare att avgöra när gallringen sker. I digitala sammanhan

Inlägg om gallra rädisor skrivna av En Smak Av Karin. Jag skulle verkligen inte vilja påstå att jag har gröna fingrar., men sedan vi flyttade till en lägenhet på landet med egen trädgård så har jag börjat gilla att påta i trädgården mer och mer faktiskt Hitta information om Jd Gallra AB. Adress: Källbäcksvägen 23, Postnummer: 786 97. Telefon: 070-334 39 . När de första riktiga bladen har kommit är det dags att gallra rädisorna. Exakt hur nära de bör stå varandra beror huvudsakligen på sort, det varierar från 3 till 10 cm. Skördetiden beror på vilken sort man valt att odla, vissa är klara inom en månad medan andra behöver över två månader på sig för att bli redo för skörd TEST dokument - GALLRA Author: Tomas Hurtig Created Date: 12/12/2019 8:53:31 AM. Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Om du har frågor om detta - kontakta i första hand den förvaltning som inhämtat personuppgifterna: här hittar du förvaltningarna. Du kan också kontakta Malmö stads dataskyddsombud

Landstings gallringsråd som finns i skrifterna Bevara eller gallra. TROSA KOMMUN Personaladministration 3 Handling Förvaring och sortering Bevaras/ Gallras Anmärkning Personalakter Pensionärer Personalakt, Personnummerordning Bevaras Avslutad personal Personalakt,. Klippa eller gallra syren? Agneta Ullenius 30 oktober, 2011. Fråga: Har en fråga om som gäller den årliga beskärningen av en syrenhäck. Hur gör man för att hålla efter den så att den inte blir alltför vildvuxen? Är det rätt att klippa 15-20 cm efter midsommar? /Gustaf.

Gallra ut äldre grenar från basen, Gallra ut äldre grenar på olika höjder. Visa mer. Hämta i butik - fri frakt och fri retur. 1 års växtgaranti på trädgårdsväxter. Experthjälp i butik och online. Bli medlem i vår kundklubb. Du får bonus på dina inköp, exklusiva förmåner och massa inspiration Gallra ur plantan. Klipp ner bladmassan så minskar du behovet av näring och tomatplantan kan lägga mer energi på fruktsättningen. Genom att gallra plantan blir det även lättare för ljuset att nå alla delar. Skörda. Nyplockade tomater smakar bäst. Låt tomaterna mogna ordentligt innan du plockar dem för bästa smak Bevara, rensa och gallra Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2019-03-29 Sida 4 av 5 3.2.3 Gallras vid inaktualitet När det står att en handlingstyp får gallras vid inaktualitet får verksamheten själva avgöra när det inte längre finns användning för informationen och därefter gallra den

Gallra hallonbuskarna rätt Agneta Ullenius 18 februari, 2011. Fråga: Hur beskär jag hallonbuskarna inför sommaren? /Judith. Svar: Hallon har tvååriga skott. De skott som har burit frukt ska man ta bort helt direkt efter skörden. Det vill säga: klippa av skotten ända nere vid marken. De. Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande av handlingar som rör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Utgåvan är från 2006. Sveriges Kommuner och Landsting ger tillsammans ut publikationsserien Bevara eller gallra?. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom.

Synonymer till gallra bort - Synonymer

eller gallra? Råd för den kommunala socaltjänsten mm (Sveriges Kommuner och Landsting 2006). Då dessa råd är generellt utformade för att kunna tillämpas inom olika typer av organisationer, har det varit nödvändigt med bearbetning och anpassning till de administrativa rutiner som tillämpas i Tibro Enligt det kommunala arkivreglementet (KFS 2005:452) 5§ ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras årligen Träden och buskarna i våra trädgårdar dignar av all frukt och bär i år. Men kvantitet är inte alltid kvalitet. Vill du till exempel kunna njuta av goda äpplen i sommar bör du gallra Att gallra är ingen stor sak Medieutbud Folkbiblioteken är relevanta genom att lyssna på sina besökare. Man svarar på frågorna de ställer och man köper in litteraturen de vill läsa, skriver Rikard Jennische i sin replik på Krister Gustavssons debattartikel Livsnerven skadas när låntagaren blir kund Gallra växter Växter. Publicerad 14. November 2016 Växterna i din trädgårdsdamm växer och breder ut sig precis som växterna i resten av trädgården. Om du inte håller ett.

Gallringsråd för kommunala verksamhete

Nyheter - viivilla

Arkiv- och dokumenthantering - SK

Gallring i contortatall - Skogskunska

Du kan gallra enstaka häften genom att skanna streckoden i exemplarmodulen. Häften som fortfarande är Under inköp måste hanteras i periodikamodulen. När ett häfte tas bort i ankomstregisteringen tas det bort fullständigt och ingen statistik sparas. Vill du ha statistiken kvar så måste du därför gallra i katalogen. Gör så hä Så får du gallra ut upphandlingsdokument. Riksarkivet håller som bäst på att utarbeta nya föreskrifter för gallring och återlämnande av upphandlingsdokument. Bakgrunden är att de lagar som styr offentlig upphandling har ändrats sedan de gamla reglerna formulerades Intresserad av att hyra ut din bostad? På rentnet.se är det helt gratis att annonsera. För att säkerställa att du endast får seriösa svar går våra medarbetare igenom alla intresseanmälan för att gallra ut de bästa som uppfyller dina krav och önskemål

Video: gallra - Allmän handlin

Malin's Diner: PÄRONKAKA MED MANDELMASSA OCH LIMESkadar mossan träden? – Allt om TrädgårdTrädgårdshallon 'Glen Ample' PBR EGran under skärm - SkogskunskapPlantering - SkogskunskapRöja själv - uppföljning - Skogskunskap

Svampen trivs vid fuktig,kall väderlek,speciellt bra vid låga fosfor och kalkhalter. Angreppen kommer ofta i slutet på sommaren och under hösten,när fuktigheten i växthuset lätt blir för hög.Bättre ventilation kan hjälpa.Gallra bland bladen så att luft och ljus kommer åt,ta genast bort angripna partier Snabbtips för att gallra bland äpplena . Just nu dignar många äppelträd av massor av små äpplen och det kan vara trångt på grenarna. Konkurrensen om solljus, näring och vatten blir stor och då är risken att du istället får massor av små halvbra äpplen istället för många stora och välutvecklade äpplen Gallra ut svaga eller skadade skott och håll efter rotskotten om du inte vill att syrenen inte ska breda ut sig. Såga av dem intill stammen eller gräv upp. En syren som fått växa för mycket.

 • Batteriets påverkan på miljön.
 • Mcfit servicekraft verdienst.
 • Märkes plånböcker herr.
 • Maxflex hoppsadel.
 • Crash rescue gta 5.
 • United wardrobe verkoop annuleren.
 • Us senate.
 • Revolution seizoen 2.
 • Erster schultag nach den ferien ideen.
 • Kirchweihen nürnberger land 2017.
 • Pc spel online shop.
 • Älgbana spel.
 • Ps3 wert 2017.
 • Hvor mange buddhister er det i kina.
 • Tropi albstadt bilder.
 • Thuis trailer.
 • Vintertält camping.
 • Bygg din egen linbana.
 • Lett.
 • David benioff.
 • Snömannen film recension.
 • Gödel escher bach svenska.
 • Aak board.
 • Paintball wolfenbüttel.
 • Geraldine bazan edad.
 • Lilla sjöjungfrun havet är djupt lyrics.
 • Jeans hög midja raka ben.
 • Att räkna kalorier.
 • Interim ceo.
 • Excel tips and tricks 2016.
 • Bas kontoplan 2018.
 • Lista över gymnasieskolor i sverige.
 • Wot bester panzer zum credits farmen.
 • Årets bästa romaner.
 • Importera öl.
 • Meze zeinas kitchen.
 • Anders runevad wikipedia.
 • The political system in usa.
 • Ny nintendo 3ds xl.
 • Årsavgift kort handelsbanken.
 • 1177 gravid mat.