Home

Scb s producentprisindex

Prisindex i producent- och importled (PPI

Prisindex i producent- och importled, april 2020. 2020-05-27. Producentprisindex var sammantaget oförändrat från mars till april 2020. Lägre priser på energirelaterade varor motverkades av högre exportpriser inom ett flertal produktgrupper till följd av den svagare kronan. Årstakten för Producentprisindex var -3,0 procent i april 2020 (-3,6 procent i mars) Producentprisindex (PPI) Indexet mäter prisutvecklingen för varor producerade av svenska företag. Producentprisindex (PPI) Producentprisindex för tjänster. Indexet mäter prisutvecklingen för tjänster som produceras av svenska företag. Producentprisindex för tjänste Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) mäter prisutvecklingen för produkter som förbrukas inom Sverige, dels totalt och dels för olika produktgrupper Importprisindex (IMPI) mäter prisutvecklingen för till Sverige importerade produkter, dels totalt och dels för olika produktgrupper

Våra tjänster - Statistikmyndigheten SCB

 1. Producentprisindex (PPI) efter produktgrupp SPIN 2007 (uppdateras t.o.m. 2018). Månad 1990M01 - 2018M1
 2. (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Producentprisindex (PPI), 2015=100: index Datatyp Producentprisindex (PPI), 2015=100: Medel Pristyp Producentprisindex (PPI), 2015=100: Löpande Priser Kalenderkorrigera
 3. Producentprisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp SPIN 2007 (uppdateras t.o.m. 2018). Kvartal 1995K1 - 2018K
 4. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 0
 5. Sidans innehåll. Sök efter: In englis
 6. Scb s producentprisindex. Prisindex i producent- och importled, februari 2019. 2019-03-26.Producentprisindex steg med 0,2 procent mellan januari och februari 2019
 7. Ett fel har inträffat Ett fel har inträffa

Du kan också köpa SCB:s publikationer i Statistikbutiken: Karlavägen 100, Stockholm . Bakgrundsfakta Svenskt producentprisindex (PPI) 1975-2004 En analys av tidsseriens integrationsgrad och Producentprisindex (PPI) mäter den genomsnittliga prisutvecklingen p Prisindex i producent- och importled, PPI, är ett index i Sverige som redovisar prisutvecklingen i producent- och importled fördelad på produktgrupper.. Statistiska centralbyrån samlar in och sammanställer cirka 5000 prisuppgifter från ca 2000 företag varje månad för att framställa PPI. Statistikens huvudsakliga användningsområde är för omräkning av nominella belopp till belopp. Producentprisindex sjönk med 0,5 procent mellan juli och augusti 2019, redovisar SCB. I juli ökade producentpriserna med 2,0 procent i årstakt Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter SCB:s nya BNP-indikator väntas visa att BNP sjönk under det första kvartalet jämfört med föregående kvartal,... Publicerad: 30 24 April. Största raset på 30 år - oljan sänker importpriserna. Producentprisindex sjönk med 1,2 procent mellan februari och mars 2020, visar statistik från SCB. Publicerad: 24 april 2020.

Enligt H&S gör SCB fastprisberäkning-ar med producentprisindex för produk-ter på en mycket detaljerad nivå. Som forskare är det dock omöjligt att an-vända sig av samma beräkningsgrunder, eftersom dessa data är sekretessbelagda. Jag skulle naturligtvis kunna göra ännu bättre beräkningar om SCB gjorde dessa data tillgängliga

SCB:s statistikpaket erbjuds till kommuner och används bland annat i den regionala och kommunala planeringen. Statistiken redovisas för län, kommun, distrikt/församling och delområden i kommuner. Paketen består av färdiga tabeller inom ett flertal ämnesområden Källan till Myndighetsregistret SCB:s företagsregister Enligt riksdagsbeslut har SCB sedan 1963 i uppdrag att föra ett företagsregister. Registret ska omfatta samtliga företag, myndigheter och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek Producentprisindex 2017 2017 december Offentliggöranden. Producentpriserna för industrin steg med 3,0 procent från december året innan (24.1.2018) Tabeller. Tabellbilagor. Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, december 2017 (24.1.2018

Producentprisindex (PPI) efter produktgrupp SPIN 2007

 1. SCB:s mikrodataregister. Klicka i registerträdet för detaljerad information. Endast fullständiga och godkända dokumentationer visas. Dokumentationsarbetet pågår och fler dokumentationer läggs till löpande..
 2. st ett arbetsställe
 3. - Producentprisindex, som anger prisutvecklingen på svensktillverkade varor totalt, och som erhålls genom en sammanvägning av hemmamarknadsprisindex och exportprisindex, och; på SCB:s hemsida, i Sveriges statistiska databaser (SSD), i ett pressmeddelande och i en Reutertext
 4. SCB:s kartsök för regionala indelningar I REGINA finns en visningstjänst där du kan se de olika indelningarnas gränser för det år du väljer. Länken nedan tar dig direkt till visningstjänsten
 5. LEDARE. SCB har publicerat missvisande statistik som anger att Sveriges dödstal är historiskt höga i april. Det är illa varslande. Sverige har under april i år haft fler dödsfall än under någon annan enskild månad sedan 1993. Dessa sensationella nyheter publicerade myndigheten Statistiska.
 6. För att hålla reda på att du som användare är inloggad så använder sig SCB:s webb-blanketter av sessionskakor (session cookies). Informationen i kakan innehåller inga uppgifter om dig som person utan används enbart för att du inte ska behöva logga in på varje sida

Producentprisindex (PPI) efter produktgrupp SPIN 2015

 1. Uppgifter om myndigheter uppdateras veckovis. SCB, 701 89 Örebro | 010-479 60 65 | Kontakta SCB 010-479 60 65 | Kontakta SCB
 2. CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. CfarNr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer) om verksamheten fortsätter inom samma bransch, finns kvar på samma adress och med samma personal
 3. Socialdemokraterna tappar stort och får endast 28,3 procent av väljarna, enligt SCB:s stora partisympatiundersökning, den sista innan valet. Sverigedemokraterna står för den största ökningen
 4. SCB Easy Ne

Mind Research, som i mars 2018 köptes av SCB:s nuvarande huvudleverantör Origo Group, har sedan 2014 genomfört insamlingar till 23 undersökningar Till scb.se. Kommuner i siffror. Vi kan inte se var du är! Stäng. Jag vill se kommunen. och jämföra den med . Visa kommunsiffror. Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag-fredag klockan 09.30. Söker du äldre statistik? Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer SCB:s Medborgarundersökning har genomförts två gånger om året sedan starten hösten 2005. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Efter önskemål från flertalet av de kommuner som deltar i undersökningen har SCB tillsammans med en referensgrup

Producentprisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp

SCB:s medborgarundersökning 2019 1 SCB:s medborgar-undersökning hösten 2019 Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommune Socialdemokraterna ökar med 8,7 procentenheter sedan mätningen i november, visar SCB:s stora partisympatiundersökning. 33,7 procent skulle rösta på partiet om det var val i dag. Samtidigt backar SD med 5,6 procentenheter. - Vi befinner ju oss i en allvarlig kris och i ett sådant läge är det väldigt vanligt att folket sluter upp bakom regeringen, säger SD:s presschef Henrik. Socialdemokraterna ökar kraftigt i opinionen medan stödet för Sverigedemokraterna sjunker, visar SCB:s senaste mätning. Liberalerna skulle trilla ur riksdagen om det vore val i dag. Socialdemokraterna får 33,7 procent, en ökning med 8,7 procentenheter jämfört med förra mätningen, visar SCB:s partisympatiundersökning för maj Civilminister Lena Micko är bekymrad över uppgifterna om fler problem kring SCB:s statistik. -Nu är det upp till myndigheten att gå till botten med det här och bringa klarhet, säger hon

SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 SCB:s analysmodell med NKI SCB:s analysmodell med NKI SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI) är uppbyggd dels av ett mått för totalnöjdheten, NKI, dels av ett antal faktorer som speglar olika delar av den undersökta verksamheten eller området. Helhetsbetyget NKI mäts med tre specifika frågor Liberalerna och Sverigedemokraterna är de två förlorarna i SCB:s partisympatiundersökning. Sverigedemokraterna tappar 5,6 procent sedan förra mätningen och Liberalerna ligger under 4.

Socialdemokraterna ökar kraftigt i opinionen medan stödet för Sverigedemokraterna sjunker, visar SCB:s senaste mätning. Liberalerna skulle trilla ur riksdagen om det vore val i dag. Socialdemokraterna får 33,7 procent, en ökning med 8,7 procentenheter jämfört med förra mätningen, visar SCB. Joakim Stymne, generaldirektör för SCB, Statistiska Central Byrån. Foto: Pontus Lundahl/TT Visa alla (2) Visa alla (2) Efter påstått fusk - SCB:s chef kallas till regeringe Innehåller officiell statistik från SCB (Statistika centralbyrån) och 14 andra myndigheter Myndighetsregistret är uppdelat i ett antal myndighetsgrupper. Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan SCB:s eget material kommer att sparas enligt arkivlagen och blir kvar inom myndigheten. Även annan svensk statistik ska finnas på myndigheten, men kommer inte att vara tillgänglig för allmänheten. Vad som händer med den internationella samlingen är ovisst

SCB:s mätning visar också på hur kvinnor respektive män skulle rösta om det vore val i dag. Här syns tydliga skillnader. Socialdemokraterna skulle få 38,8 procent av kvinnornas röster, men bara 28,6 procent av männens Handelsbalansen visade ett överskott på 13,2 miljarder kronor i februari, enligt SCB. I februari 2019 visade handelsbalansen ett överskott på 4,7 miljarder kronor ANALYS. Den nya SCB-mätningen kan ha en lugnande effekt på Socialdemokraternas opinionspanik. Men SCB:s mätningar är sämre än andra på att fånga upp snabba förändringar SCB:s mätning visar också på hur kvinnor respektive män skulle rösta om det vore val i dag - och här syns tydliga skillnader. Socialdemokraterna skulle få 38,8 procent av kvinnornas röster, men bara 28,6 procent av männens. Sverigedemokraterna skulle få 23,1 procent av männens röster, men bara 11,1 procent av kvinnornas

Moderaterna rasar kraftigt i SCB:s stora väljarmätning. Partiet har bara stöd av 18,1 procent - sämsta siffran sedan året då Bo Lundgren avgick. - Det bekräftar den nedgång som vi har. SCB:s Medborgarundersökning hösten 2016 SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 81 kommuner hösten 2016. Sedan under-sökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 265 a SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda 1860-1949. I kungörelsen 1859 stadgades att den årliga statistiken fr.o.m. år 1860 skulle grunda sig på utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböckerna samt husförhörslängderna som underlag till folkräkningarna. Befolkningsstatistik var grunden för SCB verksamhet, som startade 1858 SCB:s stora partisympatiundersökning för maj 2020 visar att det huvudsakliga regeringspartiet S är krisens stora vinnare, medan samarbetspartierna C och L, regeringspartiet MP och högerpopulisterna SD är krisens förlorare SCB publicerar varje vecka preliminära siffror över hur många som avlidit i Sverige. Från och med mars månad började statistiken se annorlunda ut jämfört med samma period åren 2015-2019

SCB:s partisympatimätning brukar ges stor tyngd eftersom det är många som tillfrågas, cirka 9 000, ungefär hälften svarar, och mätserien har pågått sedan 1972.I dag var det dags för en. Socialdemokraterna ökar mest, med 8,7 procentenheter. Sverigedemokraterna backar mest, med 5,6 procentenheter. Det visar SCB:s partisympatiundersökning för maj 2020 © 2017 SCB | SCB, Box 24 300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 | 010-479 40 00 | scb@scb.sescb@scb.s

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten blan Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län. Handledning: Man väljer en kommun, ett län eller riket. Då visas en befolkningspyramid (liknande bilden, fast större) som stegar sig fram år för år, från 1968 till 2018 SCB:s medborgar-undersökning 2019 Nu kan kommuner anmäla sig till SCB:s medborgarundersökning som genomförs hösten 2019. SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år, varje höst. SCB beskriver Sverige Urval SCB drar ett slumpmässigt urval invånare i åldrarna 18-84 år från befolkningsregistret I april var 449 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en ökning med 79 000 personer eller 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2019, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) Det visar SCB:s partisympatiundersökning för maj. Moderaterna skulle få 20,1 procent medan Sverigedemokraterna skulle få 17,1 procent. Centerpartiet får 6,0 procent, en minskning med 1,4 procentenheter. Liberalerna hamnar under riksdagsspärren med 3,3 procent, en minskning med 0,5.

PxWeb - välj tabel

Socialdemokraterna går starkt framåt i SCB:s partisympatiundersökning för maj 2020. Partiet landar på 33,7 procent, en ökning med 8,7 procentenheter sedan förra mätningen i november 2019 och 5,4 procentenheter sedan valet 2018. Samtidigt backar SD ordentligt och landar på 17,1 procent. Det. SCB:s medborgar - undersökning 2018 . Nu kan kommuner anmäla sig till SCB:s medborgar­ undersökning som genomförs hösten 2018. Frekvens . SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år, varje höst. Urval . SCB drar ett slumpmässigt urval invånare i åldrarna 18-84 år från befolkningsregistret.

SCB:s mikrodataregister - www

Socialdemokraterna ökar rejält och når 33,3 procent i SCB:s stora partisympatiundersökning. Samtidigt rasar Sverigedemokraterna till drygt 17 procent. SD tappar till S och M Fler kvinnor än män skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val i dag, visar SCB:s partisympatiundersökning. S skulle få 38,8 procent av kvinnornas röster men bara 28,6 procent av männens. Av Sverigedemokraternas röster skulle 23,1 procent vara männens röster, men bara 11,1 procent kvinnornas SCB:s medborgarundersökning genomförs varje höst och riktas till 1200 statistiskt utvalda bodensare. Om du är en av dem så kommer du snart att få enkäten hem i brevlådan. Du kan välja om du vill besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben

SCB har genom sin anslags- och uppdragsverksamhet unik datatillgång som kan utnyttjas för många olika ändamål i samhället. I den utsträckning som SCB kan och får använda dessa data utförs uppdrag i form av skräddarsydda bearbetningar, mikrodatauppdrag och standardprodukter. SCB utför även uppdrag med direktinsamling där SCB:s unik I SCB:s partisympatiundersökning har socialdemokraterna gått fram till 33,7 procent av rösterna, vilket är en förbättring med 8,7 procentenheter sedan november 2019 och 5,4 procentenheter mot valet 2018. Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2020. SCB: Ökat svenskt motstånd mot euron Andelen som i maj skulle rösta nej till euron har stigit samtidigt som andelen som skulle rösta ja har sjunkit jämfört med i november. Det visar SCB:s undersökning av EU- och eurosympatier

Scb s producentprisindex, producentprisindex (ppi) mäter

Göran Eriksson: SCB:s dramatiska siffror kan redan vara historia. Finansminister Magdalena Andersson (S), socialminister Lena Hallengren (S) och statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Stina Stjernkvist/TT. SCB-mätningen visar på dramatiska förändringar i stödet för den svenska partierna under coronavåren SCB har behov av att få tillgång till specificerade uppgifter om svenskregistrerade fonder. Sista anbudsdag. Anbudstiden utgått (2020-04-16) 2020-03-05. Telefonnummersättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN, STOCKHOLM. Philip Manshaus döms till 21 års fängelse för terrorbrott och mord, meddelar tingsrätten på torsdagen. 22-åringen har erkänt att han har dödat sin styvsyster och därefter gått till beväpnad attack mot en moské utanför Oslo, där han övermannades innan någon skadades. Däremot. Fler kvinnor än män skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val i dag, visar SCB:s partisympatiundersökning. S skulle få 38,8 procent av kvinnornas röster men bara 28,6 procent av männens. Bland Sverigedemokraternas röster skulle 23,1 procent av männens röster, men bara 11,1 procent av kvinnornas

Siffrorna över dödligheten i Sverige totalt låg sista veckan i maj, vecka 22, under genomsnittet för de senaste fem åren, enligt SCB:s preliminära statistik. SCB räknar med att siffran, som. S ökar kraftigt till nästan 34 procent jämfört med förra mätningen i SCB:s stora partisympatiundersökning. SD backar till 17 procent - och är därmed hälften så stora som S, enligt Statistiska Centralbyrån

SCB - Inloggnin

Sverigedemokraterna hamnar på 17,1 procent i SCB:s senaste partisympatiundersökning. Partiet har tappat 5,6 procent sedan undersökningen i november - vilket är mest av alla partier. - Vi har haft en helt annorlunda debatt än vad vi brukar under våren och det beror ju på coronaviruset. Riksdagsmannavalen åren 1937-1940 av Statistiska centralbyrån Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. urn:nbn:se:scb-valen-r-19370

Enligt SCB:s aktivitetsindikator präglades månaden av minskad hushållskonsumtion och lägre export, medan nedgången bromsas något av att även importen minskade. Både varu- och tjänsteindustrin minskar kraftigt. Även offentliga myndigheter bidrar till nedgången men inte lika mycket Sverigedemokraterna tokrasar i SCB:s partisympatimätning - till 17,1 procent. Men det utlöser inga krisåtgärder på SD:s kansli SCB Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Företag med 100 anställda eller fler är skyldiga att rapportera all sjukfrånvaro varje månad. Uppgifterna kan lämnas på en blankett, via fil eller matas in manuellt på SCB:s hemsida. Företag med färre anställda än 100 blir slumpvis utvalda att lämna sjuklönestatistik Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Stödet för S är cirka dubbelt så stort bland dem som är över 64 år och äldre jämfört med dem som är 29 år och yngre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Stödet är större bland personer utan eftergymnasial utbildning

SCB:s nya aktivitetsindikator minskade 7,3 procent i april, jämfört med april 2019 SCB:s nya aktivitetsindikator visar på tvär nedgång för svensk ekonomi i april. Arkivbild Bild: Karin Wesslén / TT SCB: Aktiviteten föll 7,3 procent i apri Socialdemokraterna fortsätter att övertyga väljarna under pandemin. Partiet har ökat sitt stöd med 8,7 procentenheter sedan SCB:s senaste mätning i november och får enligt den nya partiundersökningen stöd från 33,7 procent av väljarna.. Samtidigt har Sverigedemokraterna det tufft Om det vore val i dag hade Socialdemokraterna fått 33,7 procent, visar SCB:s partisympatiundersökning för maj. S ökar med 8,7 procentenheter sedan mätningen i november förra året. Även Moderaterna går framåt och landar på 20,1 procent, en ökning med 1,7 procentenheter. Sverigedemokraterna tappar rejält och får 17,1 procent Close. This video is unavailable

Prisindex i producent- och importled - Wikipedi

Mario and Luigi's long lost brother Madio returns to visit after 3 years. Brother Madio (Part 1): https://youtu.be/LAJjPrrmPfI Brother Madio (Part 2): https:.. Det kan ställas mot 31 procent för S och 6,9 procent för MP i valet 2014. SD får 18,5 procent av rösterna i undersökningen. De väljare som uppger att de skulle rösta på SD kommer i huvudsak från Socialdemokraterna och Moderaterna. Andelen personer som uppger att de är osäkra inför sitt val i maj 2018 är cirka 18 procent, enligt SCB

scb business free download - SCB , SCB EASY, SCB Secure, and many more program home | SCB Investment Center hom

 • Tanzen nienburg weser.
 • Slot machine game.
 • Mcm backpack fake.
 • Elscooter regler 2017.
 • Rutmassa.
 • Stegmäskning.
 • Svenska majorsegrar.
 • Dansskola.
 • Nibe f1155 manual.
 • You match de standaard.
 • F secure freedome vpn.
 • Bayer ag leverkusen.
 • Invimed gdynia.
 • Otillåten åsiktsregistrering.
 • Press live nation.
 • Ekokardiografi tolkning.
 • Fandango firetools.
 • Batman the animated series blu ray.
 • Kaliber guide.
 • Pulp duisburg parken.
 • Toni morrison biography.
 • Val norge 2017 datum.
 • Produkttester österreich kosmetik.
 • Antik stad kreta.
 • Nya timplanen.
 • Rogaine beard.
 • Rib 17 pdf.
 • Restaurang stallet stockholm.
 • Aqvakul badshop.
 • Info fairtrade net.
 • Fotograf barn södertälje.
 • Storartade.
 • Uganda visa.
 • Vad är hat.
 • Free ftp server support sftp.
 • Fullmetal alchemist brotherhood sub.
 • Club fellbach.
 • Macro duschkabin reservdelar.
 • Mjölkchoklad recept.
 • Hölesjön.
 • Gedichte sehnsucht vermissen.