Home

Terminsplanering bild åk 6

Åk 5, ny sida i de återvunna böckerna v. 6 -16; Bild åk 6. Alfabetsbok - nytt projekt med åk 6 vintern 19/20; Att arbeta med linjer - konstporträtt; Bilder från elevernas arbete med Den falska spegeln v. 47 -14; Den falska spegeln v. 49 -14; Det planeras för en Julaktivitetsdag i vår klass. V. 47 -17; Edward Munchs. Bild åk 4-6 Skapad 2012-07-02 15:20 i Pysslingen Skolor Hagabergskolan Pysslingen unikum.net. Grundskola 4 - 6 Bild. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges.

Bild åk 4 - Bildlärarblogge

Vem är vem i Kalle & chokladfabriken? – Fröken Junelinds

Kompletta terminsplaneringar för engelska i årskurs 4-6, upprättade i enlighet med Lgr11. Mängder av texter och aktiviteter till undervisningen. Prova gratis i 30 dagar Återanvändning av bilder i eget bildskapande, Jag som ansvarar för Lektionsbanken heter Fredrik Sandström och är lärare i svenska åk 7-9 på Gäddgårdsskolan i Arboga. Många lärare bidrar med tips och hjälper till med att kvalitetssäkra publicerade tips Åk 6 > > Åk 7 > Åk 8 > > > Åk 9 > > > Gy bild > Det här arbetar vi med under hösterminen. Konstens skulptera eller arbeta med digitala tekniker och konstnärer och analyserar bilder. Vecka 34-37 (med reservation för förändring Gjort en helårsplanering i bild för åk 3. Jag är medveten om att det är många moment och att vissa kommer att ändras, bli längre, kortare, bytas mot annat mm. Jag betraktar det som stolpar, en skiss över läsåret än så länge. BILD åk 3 terminsplanering 2016-1

Pedagogisk planering i Skolbanken: Bild åk 4-

Åk 6: Terminsplanering Hej, alla sexor! Välkomna till Söndrumskolan och till ämnet bild. Jag heter Martin Andersson och vikarierar för Anna-Lena under höstterminen. Hej, och välkomna till Söndrumsskolans blogg för ämnet bild! Här kan du läsa om vad ämnet bild går ut på Terminsplaneringar åk 6 läsåret 2019/2020 Av Bonnier Education , Uppdaterad 12 augusti 2019 Redaktörernas förslag på terminsplanering för årskurs 6, läsåret 2019/2020 Bilder har en stor betydelse för oss människor. Vi omges ständigt av bilder som på olika vis berör oss. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är viktiga för att vi ska kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhället. Genom att vi arbetar med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga BILD - grovplanering ÅK 6 19/20. BIL Dplanering åk 6 ht-18/vt-19. 34. Introduktion - genomgång av innehåll och syfte BUDSKAP. LGR 11, PPT, samtal. 35. VÄG-skylt med nytt budskap

Här kan du hitta pedagogiska planeringar för åk 1. En pedagogisk planering beskriver vad vi jobbar med, varför vi gör det samt hur det ska bedömas. Bild Bild Engelska Idrott Idrott Matematik Taluppfattning - talen 1 till 4 och 0 Taluppfattning - talen 5 och 6 Talen 7 till 10 Pengar, talen 11 och 12 Talen 0 till 20 Addition med. Bild HT16 Klass 5-6 Höstens upplägg för bildundervisning i klass 5-6 Skapad 2016 08 08 av Daniel Knutsson till Knäredsskolan/laholm. Du kommer under höstterminen att arbeta med bild i olika former, t ex teckna och skapa tredimensionella objekt i kartong, få veta om modernismen och några inriktningar inom den t ex Dadaism Kubism och Popkonst samt några av dess konstnärer och. Dags för ny termin och dags att börja fylla den med nya planeringar. Efter att ha visat bilder på Instagram över de planeringar jag och min kollega använder fick jag flera förfrågningar om att få ta del av dem. Eftersom vi både har G Suite och Office 365 delar jag både planeringsunderlaget, som även kan användas som schema samt en mall till terminsplanering i både Excel och Google. Kemi, åk 6. Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar. mellan fast form, flytande form och gasform. Luftens egenskaper och sammansättning. SO, åk 6. Geografi: Europa v. 2-v.

Lokal planering år 4-6 MÅL FÖR ÄMNET BILD Åk 4: Kunskap om färglära och nyanser vid måleri och tryck. Kunna framställa en informativ bild med ett budskap, t.ex. i form av en serie. Kunna använda bilder i ett eget bildskapande, t.ex. i collage och bildmontage. Åk 5: Kunna delta i diskussion och reflektion kring reklam- och nyhetsbilder Så här i planeringstider tänkte jag dela med mig av min no-planering för läsåret. Något som någon kan ta rakt av eller möjligtvis inspireras av! Några av er läste kanske inlägget häromdagen om min matematik-planering och jag gör liknande i alla ämnen jag undervisar. Jag gör alltid en grovplanering och sedan lpp:er för varje temaområde. Såklart följs inte dessa helt alla.

Läsårsplanering för årskurs 6 I årskurs 6 jobbar vi med broderi, maskinsömnad och sömnad i töjbara tyger. Eleverna ska få repetera och öva sina grundkunskaper i maskinsömnad genom att sy en vetekudde. Den ska sedan dekoreras och utsmyckas med broderade symbolbilder Terminsplanering Ma år6 Vt-14. V.2. Statistik. Du skall kunna: - Läsa av och tolka diagram - Rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram eller linjediagram - Räkna ut medelvärde . V.3. Statistik. V.4. Statistik. V.5. Statistik. V.6. Problemlösning. Du skall kunna: - Olika metoder vid problemlösning - Läsa och hämta fakta ur en text. TERMINSPLANERING ÅK 1-6 VT-20 V.2 Lekar V.3 Redskapsbanor och -stationer, lekar, förebyggande a..

Biologi, Fysik, Kemi Sammanfattning, arbetsområden: Åk 4 - Natur och Kemi Åk 5 - Människokroppen och Energi och elektricitet Åk 6 - Rymden, Tekniska lösningar samt Vind och vatten . . . Arbetsområde: Övergripande Långsiktiga mål (förmågor) Centralt innehåll Ämnesintegrerat arbetsområde? Resurs/Stöd: Digitala lärresurser använda kunskaper i fysik för att granska information. Terminsplanering åk 4-7. Textilslöjd • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Det betyder att du som elev i åk 6 får skapa och planera ur din egen fantasi Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 6. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för.

Planering - Bildlärarblogge

Terminsplanering åk 6 Hej åk 6! Här hittar ni planeringen för terminen och kunskaraven för ämnet. Planeringen kan komma att ändras under terminens gång och jag kommer att lägga ut mer info kring varje lektion - men här har ni i alla fall en översikt över hur det kommer att se ut Planeringsstöd i NO för åk 4-6 NO - när gör man vad? För att möta många lärares önskemål har vi tagit fram ett planeringsstöd för NO-ämnena i F-6. Här får du stöd för hur du kan fördela det centrala innehållet i alla NO-ämnena över årskurserna ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4-6. ZickZack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik. ZickZack finns även för nyanlända och är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9 Planering Träslöjd åk 4 2 september, 2015 2 september, 2015 Petter Lpp åk 4 - Trä- och metallslöjd . Genom undervisningen i ämnet slöjd skall eleven sammanfattningsvis ges förutsättning att utveckla förmågan att: Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok

Planering årskurs 7-9 - Bild med Mariann

 1. s planering på något sätt. I år har jag sammanfattat denna process till en mall för pedagogisk planering där man
 2. Lpp åk 6 - Trä- och metallslöjd . dokumentera ditt arbete och din process i form av text och bild . Genom att skapa: Pall eller liknande valfri konstruktion; Metallarbete - slå skål, fiskedrag, smycken, nyckelring, eller eget val. Eventuellt extraarbete
 3. splanering i hem- och konsumentkunskap År 6 Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människo
 4. splanering Sv år 6 Ht-13. V.34. Medeltiden: skriva faktatext , söka i olika källor. V.35. Medeltiden: skriva faktatext , söka i olika källo

Förskoleklass: Med förskoleklassen har jag i år en sångstund på c:a en kvart varje vecka. Vi står hela gänget på drygt 40 barn i trappan. Då blir det framförallt sång (däribland kanonsång) och enkla rytmer och rörelser. Åk 1: Här jobbar jag inte så tydligt med arbetsområden i perioder. I stället har jag varierade lektioner me Klass 6. Bild åk 6. Terminsplanering bild åk 6; Slöjd 6. Terminsplanering slöjd åk 6; Uppgifter; Modets historia; Klass 5. Uppgifter åk 5; Modets historia; Klass 4. Uppgifter åk 4; Modets historia; Klass 3; Slöjd begrepp; Kontakta os Under de flikar som dyker upp då du för markören på åk 6 väljer du vilket arbetsområde du vill läsa mer o

Terminsplaneringar År 6 Uppgifter Här nedan kan ni följa terminsplaneringarna i respektive ämne. Terminsplanering Ma Åk 6 Terminsplanering SO Åk6 Terminsplanering Sv Åk6 Terminsplanering Idrott och hälsa. Senast uppdaterad 28 januari 2016 12:53. Språk är människans redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts

Publicerad i Planering åk 6, Terminsplanering åk 6 Terminsplanering åk 6. Publicerad den augusti 20, 2019 januari 8, 2020 av frokenjunelindsklassrum. Planering för svenskan läsåret 2019/2020 åk 6. Eleverna i åk 6, Susanne och Annelie träffas och har svenska tillsammans två gånger per vecka Terminsplanering åk 6; Terminsplanering åk 8; Skriftlig utvärdering av en lektion; Bedömning praktiskt arbete; Mästerkocken (åk 8) Terminsplanering åk 9 Hej åk 9! Här hittar ni planeringen för terminen och kunskaraven för ämnet. Planeringen kan komma att ändras under terminens gång Jag sorterar bilderna efter teknik, motiv, ämne och den årskurs jag tycker är mest lämplig. Jag har använt uppgifterna i 4-6 men naturligtvis kan man använda en del även i andra åldersgrupper. OBS! Tar tacksamt emot kommentarer om förbättringar, förändringar m

AMIGOS ÅK 6. Mål Kap 9: Målet är att du ska lära dig handla glass och namn på fler frukter. Kap 11: Målet är att du ska lära dig namn på flera frukter, namn på färger och bestämd artikel el och la Preliminär terminsplanering åk 6. Här nedan kan ni se den preliminära terminsplanering för årskurs 6. Den kan som vanligt komma att ändras något. Published by andree. View all posts by andree Post navigation. Orienteringsdag på onsdag! Ultimate Frisbee. Search for: Choose language Åk 4-9, Bild Kalendariet läggs läxor, prov, uppgifter och annat ni behöver veta här: Viktig information Terminsplanering År 4-9 Bild VT-201

Skapligt Enkelt: Skapligt enkelt i bildundervisnin

Elevernas bilder finns utställda i korridoren utanför Multisalen. Gå gärna in och titta! Här har eleverna arbetat med tusch, blyerts och skuggtekniker. De har byggt upp bilderna genom ett upprepande av linjer. Därefter fortsatte vi att jobba vidare med ord och betydelsebärande former Vi började med att sortera ord och bild i par. Sedan hjälptes vi åt att fundera på om orden skulle placeras vid spela eller leka Tyvärr missade jag att fota när vi sorterat men vi la orden vid verben spela, leka, åka, klättra, hoppa och gunga på A3 papper och på tavlan som eleverna sedan kunde använda som stöd i sitt skrivande Terminsplanering åk 4-7; Slöjd begrepp. Slöjd begrepp; Veckans textilord år 6; Veckans textilord åk 7; Uppgifter/ mina klasser. Klass 7; klass 4; Klass 5; Klass 6; GRS 6-9; GRS åk 1-5B; Kontakt info; Matris och Bedömnin terminsplanering Åk 6 eriksdalskolan (1) tres tristes tigres (1) un brujito /sÅng (1) un delfÍn y un perro (1) un helado por favor (1) un limÓn (1) un mensaje (1) un mes del aÑo (1) un-unos una-unas obestÄmd artikel (1) una canciÓn (1) una nueva princesa / en ny prinsess (1) uno de enero (1) vacaciones de otoÑo (1) vacaciones de semana. Planering för svenskan läsåret 2019/2020 åk 6 Eleverna i åk 6, Susanne och Annelie träffas och har svenska tillsammans två gånger per vecka. På svenskan arbetar vi kontinuerligt med förmågorna LÄSA, SKRIVA OCH TALA på olika sätt. Förutom att höstterminen sätts igång med studieteknik och sedan följs av ett tema som handlar om spänning, s

Terminsplanering So år6 Vt-14. V.2. Ge: Introduktion Europaarbete. V.3. Ge: Europa. V.4. Ge: Europa. V.5. Ge: Europa Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig. Terminsplanering 2013; LPP åk 6; Inför hk-provet; LPP åk 6 Lokal pedagogisk planering. Datum: Läsår 13/14. Lärare: Heli Van Wyk , Anna Johansson. Ämne: HK. Årskurs: 6. Syfte/ förmågor. Utveckla kunskaper och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke,. ZickZack ett läromedel i svenska för åk F-3 som som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar både dig som lärare och dina elever Terminsplanering 7-9 Våren 2019 2019‐02‐25 Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 2 7 Studiedag 8 Eleverna börjar 9 10 11 3 14 15 16 17 GYO‐dag på.

Terminsplanering engelska åk 4-6 - Digitalt läromedel

 1. Här kan du hitta pedagogiska planeringar för åk 2. En pedagogisk planering beskriver vad vi jobbar med, varför vi gör det samt hur det ska bedömas. Bild Engelska Idrott Matematik Addition och subtraktion talen 0-100 Talen 0-1000 Mätning Multiplikation och division Musik NO Vatten Material och deras egenskaper Luf
 2. splanering HKK 6 vt 2020 Arbets- område Vecka Lektionsinnehåll Grupp 1 Lektionsinnehåll Grupp 2 Introduktion 3 1. Hitta din plats (lämna ytterkläder i grupprummet) 2. Presentation 3. HEM 4. Matris 5. Ter
 3. splanering idrott och hälsa vt-17 Årskurs 4 -6 8 Sportlov Mål åk 6 9 Bollspel / Innebandymatch mot lärare K ontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 10 tilltro till sin egen fysiska förmåga. Bollspel.
 4. Bildanalys. Här hittar du alla lektioner som tränar elevernas förmåga i bildanalys, bild, åk 4-6. Bildanalys, bild åk 4-9. Uppgiften ger eleven förutsättningar att träna sig i att analysera en bild
 5. Planering åk 9. Sök efter: Senaste kommentarer Arkiv. Kategorier. Inga kategorier; Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning
 6. nen Bilder Kontakt Du är besökare [counter] Här lägg er jag in en del egna lektionstips av olika slag för sv, no, mu m.m. för Fixa-kort åk 1-2, läs, skriv, måla. Stavningsvisor J-ljudet, sk-ljudet Lättare att

ÅR 6 ÖVRIGT Ny sida Höst Collage Måleri Mosaik Arkitektur Rubrik Mitt rum. Vår Skulptur Kalligrafi Monogram Digital konstbild Seriebilden Arkitekturhistoria. Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång. Aktuellt > ÅR 9 > ÅR 8 ÅR 7 ÅR 6 ÖVRIGT Ny sida. Språkskrinet åk 4-6. Språkskrinet för åk 4-6 innehåller alla delar du och eleverna behöver för att utveckla och använda språket.. I varje kapitel arbetar dina elever med: läsning, läsförståelse, språklära, ordkunskap, skrivning Allt samlat i en och samma bok! Ni får gemensamma läsupplevelser som leder till spännande samtal och diskussioner I åk 6 arbetar vi vidare med att utveckla vårt kunnande inom form och färg. Du får i uppgift att göra en egen lärobok i bild, där du under kursen gång får lösa olika uppgifter, samtidigt som du öva på att utforma innehållet utifrån dina egna idéer. I din Bildbok samlar du alla övningar d

onsdag 6 september 2017 Terminsplanering för åk 1-3 hösten 2017 - idrott Veckorna 35-37 utvecklar vi förmågan att genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer Terminsplanering - svenska -åk 3 - våren 2013 Månad (Janira Brinaru) Läsa & lässtrategier Skriva & skrivstrategier Tala & lyssna januari Högläsning (Kungen och loppan och egna texter) Att skriva text till egna illustrationer och tänka på samspelet mellan Att delta aktivt i diskussioner och övningar i läsförståelse ord och bild Vägledd och enskild tystläsning (övningar i. En sida om och för ämnet bild Bild är ett språk som alla på hela jorden kan förstå. Alla uppgifter är baserade på skolverkets kriterier för olika betyg.( under länkar hittar du direktlänkar till skolverkets filmer om ämnet samt betygsbedömningar/kriterier Kontakt! min skolmail louise.lindehoff@helsingborg.s Idrott och hälsa terminsplanering 4A. Idrott och hälsa terminsplanering 4B. Idrott och hälsa terminsplanering 5A. Idrott och hälsa terminsplanering 5B. Mentor Nino Vidovic Rektor skolinspektionen Skolledning Skolstart Skolval SVT SvtPlay säkerhetsutbildning Åk 4 Öppet Hus åk 7. Arkiv. augusti 2019

Åk 6 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, oc ÅRSKURS 6 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP. Det här är QR-koden till den här resursen. Högerklicka på koden för att att kopiera eller skriva ut Terminsplanering HKK 6 vt 2019 Arbets- område Vecka Lektionsinnehåll Grupp A Lektionsinnehåll Grupp B Introduktion 2 1. Hitta din plats 2. Presentation 3. HEM 4. Matris 5. Terminsplanering - gå med i Classroom 6. Praktiskt arbete i salen 7. Visning av salen 8. Visa hur plocka in i disk..

Årskurs 4-6 - Lektionsbanken

 1. Här hittar du övningsuppgifter för hela grundskolans och gymnasiets matematik. Behöver du träna mer på en uppgift? Ladda om sidan när du är klar så kan du göra uppgiften igen med nya siffror
 2. Lektionsförslag, årskurs 4-6. Här hittar du lektionsförslag för årskurs 4-6 med utgångspunkt i de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet historia, svenska och bild. För dig som jobbar med elever i årskurs 4-6 fungerar Stockholmskällan bäst när eleverna jobbar tillsammans, i helklass eller i grupper
 3. ÅRSKURS 6 ENGELSKA. Det här är QR-koden till den här resursen. Högerklicka på koden för att att kopiera eller skriva ut
 4. splanering åk 6 ht-16 Vecka Teori Praktiskt 35 Intro Kunskarav/Planering av ter
 5. F -1 fritidshems verksamhet läsåret 2018/2019. På fritidshemmet vill vi uppmuntra till den fria leken. Det är genom leken som eleverna utvecklar sin sociala identitet och samspel med andra individer
 6. splanering Franska åk 6 Vårter
 7. splanering svenska 7N1 (17/18) Nästa Veckoplanering sva åk 6 (17/18) Höstlov 28 oktober, 2017. Den stora dagen är här. NP A åk 9 20 november, 2017. Den stora dagen är här. Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com

Planering årskurs 4-6 - Bild med Mariann

 1. splanering idrott och hälsa Ht-17 Årskurs 4-6 Vecka Aktivitet Centralt innehåll årskurs 4-6 35 Friidrott (Ute) Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, (). Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Säkerhet oc
 2. Antagning till åk 6 och åk 7 på Blommensbergsskolan Information. Vårdnadshavaren måste senast den 7 april tacka ja eller nej till den skolplatsen som erbjuds barnet (OBS! detta gäller båda vårdnadshavare). Publicerad: 07 maj 201
 3. Åk 6. Vimplar; Teckningens grunder; På vissa ställen har jag använt mig av andras bilder. Detta är enbart för att illustrera olika begrepp för eleverna, eller för att inspirera dem. Elevers arbeten finns med på hemsidan, eftersom vi jobbar mot en publik när vi gör uppgifterna
 4. När jag var med och gjorde bedömningsstöd i bild för åk 6 så gjorde jag en sådan matris. Den går att hitta på sidan 17 här: bedömningsstöd i bild åk 4-6 Här kommer mitt senaste försök att göra samma sak för åk 7-9. Använd om ni vill, men kom ihåg att dela lika! kunskaravbild7-9__1_.pdf: File Size
 5. åk 6. 3 loopar Det är inte fel att börja med den här loopen lite före jul om hela den här ter
 6. splanering 18/19 Senast reviderad 2018-08-17 Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrig..
 7. Bilder och övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga. ABC-klubbens appar. Lär i skolan - öva hemma I ABC-klubbens appar för iPhone och iPad, ska barnen hjälpa Asta, Bea och Cesar att samla kulor (åk 1) och diamanter (åk 2)

Planering BILD åk 3 ninnis processdagbo

 1. Bild kartläggning åk 6. Created with Sketch. Smakprov. Serie. Ingår i serie: Tummen upp! Bild, Idrott, Musik kartläggning åk 3-6. Författare
 2. Vecka 33-50 Pedagogisk planering Koll på Sverige PP Koll på Sverige åk 4 v33-50 Begreppslista till Koll på Sverige Koll på Sverige begreppslista Bilder till begreppslistan Koll på Sverige Länkar till bra filmer på Av media Grupparbete Koll på Sverige v49-50 Koll SO och NO åk 4-6 Knäredsskolan Vi är varandras.
 3. splanering Bild 2017 6A Vecka Måndag Onsdag 34 Skolan börjar Blomsterängen Vi skapar en gemensam äng med blomster och insekter - workshop 35 Ter

Bild på Söndrumsskolan: Åk 6: Terminsplanering

Planering Idrott och Hälsa vt 2017 åk. 4-6 Vecka Måndag samling Torsdag samling 2 Lov ---- Hinderbana/Hinderbrännboll Friidrottshallen 3 InnebandyRacketspel (Pingis, badminton, minitennis) A-hallen/Pingishallen (övningar+spel) *Möjlighet för åk. 4 att träna inför pingisfyra Planeringsstöd åk 1-6 Publicerad: 5 mars, 2015. I vilken ordning gör man vad? Hur ser en progression av centralt innehåll för NO-ämnena ut från åk 1-6 Terminsplanering Hkk År 6 Ht.-13 Grupp 6A 1, onsdag kl.913.50-14.30/15.10 Vecka Teoretiskt Praktiskt v.35 Genomgång & Presentatio Välkommen till Solhemsskolans, BILDblogg för åk 3-6, Stockholm Stad. Här kan du hitta information, läsa om bildämnet, se uppgifter, få inspiration och titta på elevarbeten i vårt galleri. Längst ner under etiketter kan du följa de olika årskurserna. Redaktör - Lena Ringmar Bildlärare & Levande Verkstadpedagog

Skolfakta | Blommensbergsskolan

Terminsplanering biologi åk 6 - Clio Onlin

TERMINSPLANERING Bild VT 2018 8C VECKA TORSDAG (09:55 -10:55) FREDAG (08:10 - 09:10) 2 Terminsplan och betyg. Kontrollera din bildmapp i Drive och din mapp som är i salen. Skriv utvärdering (åk 7) om du inte redan gjort det. Sätt up Varför bild? Års 4; Års 5; Års 6; Års 7; Års 8; Års 9; Terminsplanering årskurs 6. 19 augusti, 2017 av bildlärare, publicerad i Års 6. Dela det här: Twitter; Facebook; Gilla. Gilla Laddar... Relaterade. Inläggsnavigering. Tidigare inlägg Tidigare inlägg. Följande inlägg Terminsplanering årskurs 8 Terminsplanering i ämnet matematik, åk 5 vt 2013 Kunskarav / förmågor: 1. Problemlösning, 2. Matematiska begrepp, 3. Matematiska metoder, 4. Redogör och samtalar Period Innehåll Konkretisering, Läxor Utvärdering Tvåspråkighets-Centralt innehåll laborativt material Fördjupning Bedömning aspekt Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 8 Ärentunaskolan 39-40 Framtid Målet med området är att utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd muntligt och skriftligt. Bedömning av förmågorna att formulera sig och kommunicera i skrift, förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter sker vid skriftligt prov fredag 2/10

Pedagogisk planering i Skolbanken: Terminsplanering Bild åk 6

Terminsplanering i Idrott och Hälsa år 4-6 Vecka Idrottsmoment Arbetsområde från läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr11) 2 Lekar/sammarbetsövningar Grovmotorik och rörelse samt Hälsa och Livsstil 3 Lekar/sammarbetsövningar Grovmotorik och rörelse samt Hälsa och Livsstil 4 Lekar/sammarbetsövninga Spotlight 6 behandlar Australien. Mary och Lee får via ett projektarbete lära känna Amarina, som är aborigin, och Kim via hans blogg. I varje unit presenteras en del av Australien och dess unika djurliv. Enligt Lgr 11 ska elever i åk 4-6 utveckla följande förmågor i engelska Bildmatris för kunskarav i slutet av årskurs 6 baserad på Lgr 11 Förmågor F E C A Genomförande Når för närvarande ej kunskaraven. Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att.

SolBILDEN: Åk 6 Planerin

Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igån Inriktning årskurs 4-6. Bild: Sidbela Talic, grundlärare åk 4-6. Foto: Gunnar Jönsson, Medieteknik, GU. Inriktningen mot åk 4-6 vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. I denna ålder utvecklas eleverna från att vara barn till att ta steget in i tidiga ungdomsår Åk 6. Sofie Nilsson Under detta arbetsområde kommer du att få läsa olika exempel på berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Arbetsområdet avslutas med att du får en bild och som du ska skriva en berättande text till

Pyssliga barn: Färglägga bokstäver och siffror

Silverdansen: Lokala pedagogiska planeringar Åk

5.6 Sammanfattning av undervisningen i bildämnet 92 6. Elevernas resultat i bildämnet 93 6.1 Lärares betygssättning och elevernas resultat 94 6.2 Kunskaper och färdigheter i bild 107 6.3 Serieproduktionsuppgiften 120 6.4 Sammanfattning av resultaten i bildämnet 135 7. Fördjupningsstudien139 7.1 Bild på fritiden 14 Arbetsblad för åk 7-9: Arbetsblad Vad krävs för att bilda ett band PDF Ver 5 Dybban möter Nomy 4 PDF Inlägget om Dybban & Nomy Arbetsblad Musiken & hjärnan PDF Musikens betydelse i näringslivet Arbetsuppgift Polenresa Skriva sångtext Åk 9 Utvärdering Ensemblespel 3 Arbetsblad för åk 4-6: Musikens påverkan och egna upplevelser Ver.

Kategoriarkiv: Bild åk 4-6 - Bild åk 4-6 Knäredsskola

Bedömningsstöd i bild. Bedömningsstödet är tänkt att bidra till en diskussion om hur bedömning och betygssättning i bild kan gå till i skolan. Materialet presenterar resonemang om bedömningens roll i i undervisningen. Det innehåller även exempel i form av kommenterade och bedömda elevexempel. Ladda ner bedömningsstödet i bild Åk F-3 > Bild. Bild. Läromedel inom bild och kreativt skapande Läromedel inom bild och kreativt skapande som du kan använda till att lära eleverna att teckna, måla, öva upp finmotorik och öga-hand-koordination. Läs mer Lägg i varukorg. 15 extra hyllplan till Stora torkstället Träna Stormaktstiden och Sveriges historia gratis i spel online. Spelet riktar sig mot åk 4-6 och handlar om Stormaktstiden. Spelet har 2 olika nivåer Utdrag ur läroplanen för Idrott och hälsa: Kategorier: Pedagogik; Idrott och hälsa; Filtrer Pris: 1052 kr. spiral, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 av Åsa Fant Perdsjö (ISBN 9789147119837) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

ASPEN: Dans, teater & pyssel

Din lerfigur ska sedan bege sig ut på två äventyr. Det första äventyret är i den verkliga världen, du ska fotografera den någonstans i bildsalen, i korridoren, i skolköket, på toaletten eller utomhus. Något ska hända, din figur ska göra något i bilden, agera med de verkliga föremål eller människor som finns där I Haninge finns 20 kommunala grundskolor indelade i 10 områden. Skärgårdsskolorna utgör ett område. Nedan finns länkar till samtliga skolors webbplatser På Guldkrokskolan i Hjo läser man hem- och konsumentkunskap en gång under hela läsåret när man går i åk 8. Varje lektion är på 110 minuter. HKK läser man i halvklass om ca 12-14 elever. Här kan du läsa kursplanen för HKK i sin helhet från Skolverket Terminsplanering Samhällskunskap åk 9 Tryck på länken ovan för att komma till terminsplaneringen för Samhällskunskap årskurs 9 v. 34-42. Skriftligt prov över hela området sker under v. 42. Ett kort filmklipp som förklarar det ekonomiska kretsloppet, tryck här. Podcast om begrepp inom Samhällsekonomi , lyssna här! Sammanfattningar med begrepp och frågor, sid. 277-291 tryck här (1) Kommunen bör satsa mer pengar på drogfria alternativ för ungdomar.(2) Då skulle problemen med alkohol och narkotika minska i kommunen.(3) En del säger att kommunen inte har råd (4) men om bara en enda person räddas från att hamna i missbruk tjänar kommunen miljoner.(5) Därför bör kommunen öka anslaget till drogförebyggande verksamhet med 750 000 kronor nästa år

 • Jenny markström umeå.
 • Fisk hona eller hane.
 • Jaguar djur.
 • Korallorm thailand.
 • Personskydd utrustning.
 • Fördelare b230f.
 • Spiering kiel öffnungszeiten.
 • Sl studentkort.
 • Tauplitz liftpreise sommer.
 • Atlantis hotell.
 • Fakta om taltrast.
 • Gordons gin test.
 • Carlforsska lärare.
 • Maskkompost i glas.
 • Trendiga drinkar 2018.
 • Displayskydd teknikmagasinet.
 • Stegmäskning.
 • Apple developer beta download.
 • Ddk test.
 • Skötsel av kad.
 • Fotoresistor kjell.
 • Blåsor på insidan av låren.
 • Joy denalane konzerte 2018.
 • Program för att öppna bilder.
 • Pirate ship lego.
 • Högsby sverige.
 • Ansiktsbehandling malmö erbjudande.
 • Isk degiro.
 • Koppla extraljus relä.
 • Fräknar medicinsk term.
 • Saeco kaffemaskin bruksanvisning.
 • Camping unden.
 • Dance in hattingen öffnungszeiten.
 • Middle ear myoclonus.
 • Gnoding.
 • Goldesel app hack.
 • Rikitikitavi djungelboken.
 • Trolls true colors film version.
 • Klong gloria åhlens.
 • Röda sneakers adidas.
 • Tändföljd 4 cylindrig motor.