Home

Gymnasiebetyg med komplettering

Sökande med kompletteringar prövas i kompletteringsgruppen (BII) med undantag för sökande med utländska betyg eller svensk gymnasial yrkesexamen som kompletterar för grundläggande behörighet inom vuxenutbildningen. Dessa kompletteringar tillgodoräknas i grupp BI. Sökande kan prövas både i BI och BII: i BI med avslutade gymnasiestudier utan komplettering, och i BII med. Gymnasiebetyg med komplettering? 1 Poäng. Daniel 19 år 11 månader sedan . Hej, När jag kollar antagninsstatistik och kollar på spalten gymnasiebetyg med kompletering så ligger det ex. på 20.52 på Civillingenjör. Dvs att om man har läst ett tekniskt basår så jämförs man med BII,. Du med yrkesexamen som har kompletterat för grundläggande behörighet ingår också här. I denna grupp ingår även andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar *. Betygsgrupp II: Här ingår du som har gymnasieexamen och som kompletterat för behörighet Läsa upp betyg. Att läsa upp betyg innebär att man förbättrar sitt resultat jämfört med vad man fick på gymnasiet. Det kan både vara att man vill få betyg i en kurs som man fick icke-godkänt i, eller att man vill nå ett högre betyg. Man läser helt enkelt om kursen Vad innebär ''BII:Sökande med gymnasiebetyg med komplettering''? Utbildning och studie

Mälardalens högskola

Betygskomplettering - Universitets- och högskolerådet (UHR

5. Kom ihåg kompletteringar och meritpoäng. För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med kompletteringar som krävs för behörighet och de kompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal. Har du meritpoäng läggs de sedan till. Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan högst. Kompletteringar viktas med 1,2. Alla kompletteringar kommer att viktas, eller multipliceras, med 1,2. Eftersom sökande med svenska gymnasiebetyg får lägga till meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik,.

Gymnasiebetyg med komplettering? - FrågaSYV

Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Du kan ersätta betyg i en kurs som ingår i din gymnasieexamen från komvux, om du har kompletterat med ett högre betyg i samma kurs. Kompletteringsbetyg. Har du läst och fått betyg i en kurs som inte ingår i gymnasieexamen från komvux räknas det som en komplettering Komplettering för meritpoäng. Det är möjligt för sökande med gymnasieexamen att komplettera med kurser som ger meritpoäng. Tänk på. Vid komplettering för meritpoäng räknas alltid betygsvärdet med för den här gruppen sökande Juristprogrammet vid Stockholms universitet - Antagningsstatistik Antagningsstatistik V20 Urvalsgrupp V20 BI (Gymnasiebetyg utan komplettering

Medieteknik, civilingenjör 300 hp | KTH

Kompletteringar som höjer. Huvudregeln för att få räkna med en komplettering som höjer meritvärdet är att den måste vara på samma nivå eller högre än den nivå som den sökande har i sitt utländska betyg och som hen har fått en så kallad motsvarandebedömning i Ta kontakt med den kommun du är skriven i för att komma igång! Gör en prövning för att få högre betyg. Fram tills för ett par år sedan var det många som pluggade på komvux för att läsa upp sina gymnasiebetyg och på så sätt öka sina chanser att komma in på en högskoleutbildning

B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.40: B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.65: BIII(utländska gymnasiebetyg) 500: B IV (folkhögskolan)-HP (högskoleprovet) 1.50: APS (akademiska poäng) 225: Totalt antog B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,60: HP (högskoleprovet) 0.95: APS (akademiska poäng) 164: Totalt antogs: ca 80 . Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2018. Kvotgrupp: Meritpoäng: B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 16.45: B II (gymnasiebetyg med komplettering) 16,50: HP (högskoleprovet) 0.9 Här tar vi framför allt upp kompletteringar vid vuxenutbildningen. Längre ner på sidan beskriver vi studier vid folkhögskola, som också är ett alternativ för den som vill komplettera för behörighet. Skärpta krav införs efter 1 juli 2021

Sökande med gymnasiebetyg med komplettering BF: Sökande med studieomdöme från folkhögskola HP: Sökande med resultat från Högskoleprov BITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas) BIITB När du ska planera studier tillsammans med en sökande som har ett slutbetyg, är det klokt att ta reda på NÄR betyget är utfärdat. Det finns nämligen en del skillnader mellan de båda grupperna, framför allt vad gäller kraven för grundläggande behörighet och hur meritvärderingen går till G ymnasiebetyg med komplettering : BF: Betyg från folkhögskola HP/K75: Högskoleprov med viktning 50/50 respektive viktning 75/25 (läs ovan) BITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas) BIITB: Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg med komplettering (max 20,00.

Gymnasiekurser i historia för komplettering. Vill du komplettera din gymnasieutbildning, eller kanske skola om dig helt? Bland Omsorgslyftets utbildningar hittar du garanterat något som passar just dig, din nivå och dina intressen Juristprogrammet vid Stockholms universitet - Antagningsstatistik Antagningsstatistik V19 Urvalsgrupp V19 BI (Gymnasiebetyg utan komplettering Tilläggskompletteringar: De kompletteringar du gjort som kan läggas till för att höja meritvärdet räknas med. För dig som gick ut gymnasieskolan 2003-2009. Behörighetskompletteringar: De kompletteringar som du gjort och behöver för att bli behörig, räknas alltid med i jämförelsetalet

B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,40 (reserv nr 55 ) BIEX (gymnasieexamen) 19,32 (reserv nr 44) B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,77 (reserv nr 11) B F (folkhögskolan) (inga reserver antogs) HP (högskoleprovet) 1.35 (reserv nr 28) Totalt antogs ca 22 BI (Gymnasiebetyg utan komplettering) 20.10 19.52 20.21 19.58 BII (Gymnasiebetyg med komplettering) 20.00 20.04 20.25 19.95 BF (Omdöme från folkhögskola) Ingen reserv antagen Ingen reserv antagen 4 4 HP (Högskoleprovet) 1.40 1.30 1.35 1.30 Poängen gäller för sista antagna reserv

Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet

Arkitektutbildning, arkitekt 300 hp | KTH

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 17,21. Folkhögskolebetyg (BF) 4. Högskoleprovet (HP) 0,75 - (streck) = ingen antagen i gruppen * (stjärna) = alla antagna i gruppen. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 18,15. Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 20,9. Folkhögskolebetyg (BF)-Högskoleprovet (HP) * Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165 - (streck) = ingen antagen i gruppen * (stjärna) = alla antagna i gruppen. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 19,25. Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 19,82. Folkhögskolebetyg (BF) 4,00. Högskoleprovet (HP) 0,20. Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165,0 - (streck) = ingen antagen i gruppen * (stjärna) = alla antagna i gruppen. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för. Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 20,10. Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 20,58. Folkhögskolebetyg (BF) 4,00. Högskoleprovet (HP) 0,50. Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165,0 - (streck) = ingen antagen i gruppen * (stjärna) = alla antagna i gruppen. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för.

Management med IT Södertörns Högskola. Sammanfattning Södertörns Högskola Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Huddinge. 180 hp. Heltid Skriv en recension. Klassrum Startdatum: Höst 2020 - Huddinge Antagningshistorik Så ansöker. Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 17,21. Folkhögskolebetyg (BF) 4. Högskoleprovet (HP) 0,75 - (streck) = ingen antagen i gruppen * (stjärna) = alla antagna i gruppen. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin Poäng för sist kallade reserv PSYKOLOGPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT IDROTT Efter senaste kvotgruppsindelningen. BI Gymnasiebetyg utan komplettering ht-18 20,31 ht-17 20,50 ht-16 20,80 ht-15 21,18 ht-14 21,30. BII Gymnasiebetyg med komplettering ht-18 20,05 ht-17 20,73 ht-16 21,44 ht-15 21,60 ht-14 21,30. HP Högskoleprov ht-18 1,40 ht-17 1,45. Hur funkar komplettering av gymnasiebetyg? Får man läsa ämnen på Komvux där man har F i slutbetyg från gymnasiet? Spelar det någon roll vilka ämnen man kompletterar en gymnasieexamen med, dvs för att komma upp i 2250 godkända poäng

Socionomprogrammet förbereder för socialt förändringsarbete på individ-, grupp och samhällsnivå inom sociala verksamheter som bedrivs i offentlig, privat och ideell regi för barn, ungdomar, vuxna, äldre och familjer. En generell socionomkompetens ger tillgång till en mycket bred arbetsmarknad. So.. Gymnasiebetyg med kompletteringar För att få tillgång till kvoten för gymnasiebetyg med kompletteringar krävs det att man har kompletterat sitt slutbetyg för att uppfylla behörighetskraven eller för att förbättra sin ansökningspoäng; se stycket Gymnasiebetyg för närmare detaljer När du är klar med dina studier på komvux får du antingen ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument. Slutbetyg från komvux får du om du inte har slutbetyg sedan tidigare och uppfyller följande krav: Du ska ha fått minst godkänt betyg i ämnena Svenska (alternativt Svenska som andra språk), Engelska, Matematik och Samhällskunskap

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 16,8. Folkhögskolebetyg (BF) 4. Högskoleprovet (HP) 0,7 - (streck) = ingen antagen i gruppen * (stjärna) = alla antagna i gruppen. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan * Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna. Studie- och karriärvägledning. HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%) Anmälan stängd. Programansvarig: Titti Eliasson. Kompletteringar med lägre kurser inom samma ämnen som behörighetskurserna sänker inte ditt genomsnitt. Nya gymnasiebetyg (skala E-A), från år 2014 och framåt +1,5 poäng (maximal summa) kan fås för kurser inom matematik +1,0 poäng för Matematik B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.5: HP (högskoleprovet) 1.0: APS (akademiska poäng)-Totalt antogs: ca 90 . Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2017. Kvotgrupp: Meritpoäng: B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.20: B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.46: HP (högskoleprovet) 1.05

Du prövas i betygsurvalet - Antagning

Med en kandidatexamen i ett annat ämne du emellertid behörig att söka institutionens kurser på avancerad nivå, det vill säga masterkurserna, som fristående kurser. Skulle den som har en kandidatexamen i ett annat huvudämne läsa 90hp i ämnet 'Socialt arbete' på grund- och/eller avancerad nivå, kan hen bli behörig till Masterprogrammet Vilka kurser räknas med i meritvärdet? Hej! Förra läsåret gick jag estetiska programmet med inriktning dans i ettan. Jag bytte till naturvetenskapliga programmet och går just nu i ettan (igen). Jag undrar hur det blir i trean när man räknar ut meritvärdet? Hittills ligger jag på A-nivå i alla ämnena på naturprogrammet, men betygen..

Läsa upp betyg - Hur du kan läsa upp dina betyg

 1. BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11) BII Gymnasiebetyg med komplettering BIII Utländskt gymnasiebetyg HP Högskoleprov AP Tidigare akademiska poäng AU Alternativt urval SA Sen anmälan ÖS Övriga sökande vad menad med Gymnasiebetyg utan komplettering/ Gymnasiebetyg med komplettering. men också Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11
 2. Hej Zozan! Du försämrar inte dina chanser om du kompletterar (läser upp) dina gymnasiebetyg. Om du redan nu är behörig, kommer du ändå, även om du kompletterar dina betyg - prövas utan kompletteringar i BIex och BI urvalsgrupper (BIex finns för sista gång till antagning till våren 2017).. Med de betyg du har kompletterat med, prövas du i BII urvalsgruppen, som är en.
 3. Betyg - gymnasiet, inkl kompl, för sök med 4 år ale: AUHP: Högskoleprov, alternativt urval för sök med 4 år ale: AUÖS: Övriga sökande, alternativt urval för sök med 4 år ale: BF: Sökande med studieomdöme från folkhögskola: BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering: BII: Sökande med gymnasiebetyg med komplettering: DA.
 4. BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan * Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna. Studie- och karriärvägledning. Möt våra studenter. 5 frågor till studenten Caroline Palmlind. HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%
 5. BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan * Alla behöriga ökande i urvalsgruppen blev antagna. Studie- och karriärvägledning. Ämnesspecifika krav: Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 HP
 6. Tror ni att det är lättare att komma in via HP kvoten i och med att provet blev inställt? Mvh Lucas Sihlén. Anna SYV: Hej Lucas,vi här på FRåGA SYV har tyvärr ingen info ang. om antal platser till HP-kvoten kommer att justeras pga inställd högskoleprovet våren 2020 (det..

Vad innebär ''BII:Sökande med gymnasiebetyg med

 1. en 2019 landar på 21,22 för gruppen med gymnasiebetyg som inte har kompletterats. Vårter
 2. Komplettering av slutbetyg efter anmälan? Hej, Jag funderar på att studera i skottland och vill läsa ett business program. Jag har gått ut gymnasiet men helt ok betyg för några år sedan men har inte studerat matte C vilket jag behöver för liknande program i Sverige
 3. Jag har också valt att bortse från vissa betyg, då man tidigare kunde bli antagen med gymnasiebetyg (maxvärde 20), äldre gymnasiebetyg (maxvärde 5), betyg från folkhögskola, högskoleprov samt högskoleprov med arbetslivserfarenhet och gymnasiebetyg med komplettering
 4. Syftet med prövningen är att eleven ska visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskarav. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen

Räkna ut ditt meritvärde - Antagning

Gymnasiebetyg med komplettering. Sökande med kompletteringar prövas i kompletteringsgruppen (BII) med undantag för sökande med utländska betyg eller svensk gymnasial yrkesexamen som kompletterar. Den som har ett gymnasiebetyg eller ett studieomdöme från folkhögskola prövas I denna grupp ingår även andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar komplettering skall meritvärderas, med jämna mellanrum tas upp till diskussion och också under olika perioder hanteras olika. (Högskoleverket, 1997, s. 40. BI Gymnasiebetyg utan komplettering vt-19 20,31 ht-18 20,96 vt-18 20,52 ht-17 20,65 vt-17 20,90 ht-16 21,80 vt-16 21,10 ht-15 21,30 vt-15 21,20 ht-14 21,40. BII Gymnasiebetyg med komplettering vt-19 20,64 ht-18 20,94 vt-18 20,80 ht-17 22,50 vt-17 21,02 ht-16 21,44 vt-16 21,42 ht-15 21,53 vt-15 20,90 ht-14 21,70. HP Högskoleprov vt-19 1,45 ht.

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan * Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna. Studie- och karriärvägledning. Arena Affärssystem. Möt våra studenter. Lyckat möte mellan studenter och företag Sökande med gymnasiebetyg med komplettering(BII) Din reservplats i den här urvalsgruppen är: 36 Antalet sökande som har blivit antagna i den här urvalsgruppen är: 10-----Sjuksköterskeprogrammet, Linköpings universitet, Linköping Sökande med gymnasiebetyg med komplettering(BII) Din reservplats i den här urvalsgruppen är: 5 BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan * Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna. Studie- och karriärvägledning. HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%) Öppen för sen anmälan. Programansvarig: John Lindgren.

Så här räknas betygen om - Antagning

 1. BII = Gymnasiebetyg med komplettering; BF = Studieomdöme från folkhögskola; HP = Resultat från högskoleprov; Du kan hitta statistik över antagningspoäng på UHRs hemsida, tänk på att du kan vara behörig för flera urvalsgrupper i betygsurvalet detta då du kan ha gjort både högkoleprovet och har gymnasiebetyg
 2. BI - Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering BIEX - Sökande med gymnasieexamen (från den nya gymnasieskolan Gy11. Obs: Denna urvalsgrupp är borttagen fr o m antagning till HT17) BII - Sökande med gymnasiebetyg med komplettering BF - Sökande med studieomdöme från folkhögskola HP - Sökande med resultat från Högskoleprove
 3. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas fram till och med den 1 juli 2015, vilket senare har förlängts till och med den 1 januari 2017. Många elever med gamla kursbetyg kommer inte att hinna få slutbetyg innan januari nästa år och skulle utan en förlängning av övergångsperioden för slutbetyg i stället behöva läsa till en gymnasieexamen inom komvux
 4. BII Gymnasiebetyg med komplettering HP Resultat från högskoleprov. Fäll ihop. Jag har läst liknande ämnen tidigare, hur gör jag för att tillgodoräkna dessa? Vi är generösa i tillgodoräknande ärenden så dina möjligheter att få tillgodoräkna kurser är goda
 5. Sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar Läkarprogrammet (21,88) Psykologprogrammet (21,82) Juristprogrammet (21,09) Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.
 6. BI - Gymnasiebetyg utan komplettering. I denna urvalsgrupp konkurrerar sökande med fullständigt slutbetyg från gymnasiet som inte har behövt komplettera för att få behörighet. BII - Gymnasiebetyg medkomplettering. I denna urvalsgrupp konkurrerar sökande med fullständigt slutbetyg från gymnasiet somhar kompletterat för att få.

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 - KURSER I denna tabell finns de kurser (2000/2001) som i slutbetyg kan ersättas av kurser från Gy11/Vux12 för att höja meritvärdet. GY2000 GY2011/VUX12 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Konferens och reception ADM1208 100 Receptions- oc Hejsan! Jag skulle behöva reda ut en sak. På studera ser jag att jag söker i följande urvalsgrupper: B2/HP - Gymnasiebetyg med komplettering med skiljekriterie högskoleprov BII - Gymnasiebetyg med komplettering HP - Resultat från högskoleprov Endast . Sida 1 av 2 Programmen med högst meritvärden - topp fem HT 2019. De fem program som har högst meritvärde höstterminen 2019 efter andra antagningsbeskedet. Meritvärde inom parentes. Sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar . Läkarprogrammet (21,88) Psykologprogrammet (21,82) Juristprogrammet (21,09 För dig som är intresserad av att läsa upp dina gymnasiebetyg, eller komplettera med något ämne, så kan du vända dig till vuxenutbilning och komvux. Till vuxenutbildning och komvux har du som är över 20 år möjligheten att söka för att komplettera med kunskaper du saknar från grundskolan eller gymnasiet Hej Lisa, För att komplettera dina gymnasiebetyg ska du vända dig till komvux i din svenska hemkommun. Kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida, be att få prata med en studie- och yrkesvägledare så får du hjälp att reda ut vad som gäller i din kommun

Komplettera för att höja meritvärdet - UHR:s sidor för

Komvuxkurser och vuxenutbildninga

Fristående kurs: Företagsekonomi I - Företagsekonomiska

Fristående kurs: Reklam och PR I - Företagsekonomiska

Göra gratis testfrågor med pedagogiska förklaringar; Läsa mer om högskoleprovet; Mer om provet. Läsa upp betyg. Här hittar du information hur du kan läsa upp och komplettera dina gymnasiebetyg. Läsauppbetyg.se ägs och drivs av Allakando, Sveriges starkaste privata pedagoger. Vi hoppas att du finner det du söker Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 17.48 1 Sökande med resultat från högskoleprov 1.1 1 Akademiska poäng från THS 8.0 9 Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 18.23 1 Akademiska poäng 50.0 16 Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan. Du kan också läsa ett basår där du kompletterar med vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basår finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan. Få din reella kompetens bedömd. Du som saknar formella meriter, till exempel gymnasiebetyg kan få din reella kompetens bedömd BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning 2 : 1 1 3 480 3 0 * BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola 2 : 1 1 1 3 1 0 * BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 2 : 1 7 4 1550 3 0 * BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 2 : 1 63 12 1422 31 0 *..... HP 2 40.00 % 33 0 15 0 HP Sökande med resultat frå

Komplettera för grundläggande behörighet - UHR:s sidor för

Det finns i skrivande stund en antagningsgrupp för sökande med gymnasiebetyg utan komplettering och en annan för sökande med gymnasiebetyg med komplettering. Antagningspoäng. Antagningspoäng för läkarprogrammet vid intaget för vårterminen 2016, i antagningsgruppen för sökande med gymnasiebetyg utan komplettering (BI) Grupp II — gymnasiebetyg med kompletteringar (BII): I grupp II ingår sökande med gymnasiebetyg som har kompletterat sina betyg. Grupp III — utländska betyg (BIII): I grupp III sökande med utländska gymnasiebetyg, med undantag för dem som gått IB, EB, har åländsk gymnasieutbildning eller läst vid Lycée Internationals svenska sektion Sammanlagt i landet har 101 studenter antagits i höst på gymnasiebetyg utan kompletteringar. För att komma in via urvalsgruppen B1 behövs minst 20,89 på Karolinska institutet (KI), 20,57 på Göteborgs universitet och 20,36 på Malmö universitet

Antagningspoäng 2017 Chalmer

BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning 2 : 1 0 0 0 0 BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola 2 : 1 0 3 x 0 0 BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 2 : 1 1 3 1439 0 0 BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 2 : 1 14 21 1710 0 0..... HP 2 40.00 % 15 1 0 0 HP Sökande med resultat från högskolepro r/sweden: Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here! Visiting redditors from elsewhere are also welcome! Att läsa upp sina gymnasiebetyg är idag inga Man kan inte läsa upp betyg på tekniskt basår, utan bara läsa Gustav studerar på Juristprogrammet i. Att studera på Chalmers. Urvalsgrupp endast för sökande till Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB

Slutbetyg före 2010 - UHR:s sidor för vägledar

Gymnasiebetyg utan kompletteringar: 11.35 Gymnasiebetyg med kompletteringar: - Folkhögskola: - Högskolepoäng: 1.0 SA: 981 Antal antagna: 13 Antal behöriga sökande: 60 Antal platser: 0 Antal platser inkl överintag: 23 Antal reserver: Klicka dig vidare för att se vilka av Högskolans program på grundnivå som hade högst meritvärden höstterminen 2017 i urvalsgrupperna BI (gymnasiebetyg utan kompletteringar), BII (gymnasiebetyg med kompletteringar) och HP (resultat på högskoleprovet)

Antagningspoäng 2019 Chalmer

Grundkursen i Arkeologi ger grundläggande kunskaper i arkeologisk teori och metodik och om förhistoriska samhällen under stenåldern och br Det finns dock undantag; IB och EB har helt andra regler där en komplettering med svenska skulle ge BII-placering. Meritpoängskompensation kan inte höjas genom kompletteringar: Nils skrev: Är det omöjligt för en person som kompletterar utländskt gymnasiebetyg att nå 22,50 i totalt betygsvärde ifall denne har mindre än 2,5 i meritpoängskompensation före kompletteringarna

Brandingenjör LTU: Statistik över betyg för antagning till

komplettering. • För mer information om arbetsprover se pdf:en Arbetsprovsbeskrivning VKF20. • Alla ansökningshandlingar och bilagor ska vara oss tillhanda senast den 12 maj 2020. Komplettering efter detta datum kan bara göras om du då ännu inte har fått dina gymnasiebetyg eller liknande. De visar din grundläggande behörighet fö Betyder detta att jag kommer att tillhöra antagningsgruppen Sökande med gymnasiebetyg med komplettering(VHS)? Svar: 06 okt 2011. Hej Om du har en komplettering, oavsett om du läst på komvux eller på högskolan, så prövas du i kompletteringsgruppen till de utbildningar som kräver Ma E. Hälsningar Chris ,www.allastudier.se. BIII Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning 2 : 1 0 0 0 0 BIV Sökande med studieomdöme från folkhögskola 2 : 1 1 0 * 0 0 BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 2 : 1 2 0 * 2 0 * BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 2 : 1 21 0 * 8 0 *..... HP 2 40.00 % 15 0 12 0 HP Sökande med resultat från högskolepro BI = Gymnasiebetyg utan komplettering (urvalsgrunden betyg) BII = Gymnasiebetyg med komplettering (urvalsgrunden betyg) Högskoleprovet = Resultat från högskoleprov (urvalsgrunden högskoleprov) Övriga = Övriga behöriga sökande (folkhögskolor, intervjuer, arbetsprov, anpassade prov Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering. Sökande med gymnasiebetyg med komplettering. Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning. Sökande med studieomdöme från folkhögskola. sökande med resultat från högskoleprov. Sökande med resultat från akademiska poäng * Alla behöriga sökande antagna (om någon i SA‐gruppen. Urvalsgrupp BII (gymnasiebetyg med komplettering) 1. Läkarprogrammet (22,23) 2. Psykologprogrammet (22,10) 3. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (21,88) 4

 • Hur betalar man ut lön.
 • Dikt begravning tranströmer.
 • Aeg l8fbg864e test.
 • Koppla mobil till dator.
 • Verkliga för spiritist.
 • Lee film.
 • Evighetssymbol synonym.
 • Verdienst niedergelassener pneumologe.
 • Ecobox bio pris.
 • Hamnkrogen torekov meny.
 • Capio mail.
 • Roliga aktiviteter dalarna.
 • Singlefeestje tivoli 3 november.
 • Masker barn.
 • Lego star destroyer 10030.
 • Exklusiva lägenheter.
 • The future is female blogg.
 • Korea flagga.
 • Svävarvillkor.
 • Vädret karlskrona.
 • Whale shark size.
 • Färsk strimlad kyckling recept.
 • Chihuahua valp skänkes bort.
 • T shirt med fototryck.
 • Flashback linköping.
 • Musikproduktion göteborg.
 • Eric bana troy.
 • Inredning lastbil.
 • Eric johnson keri d angelo.
 • Selektiv hörsel.
 • Bjugg korn.
 • Bluffaktura privatperson.
 • Potatishalvor i ugn med timjan.
 • Nagel group hamburg.
 • Extra glas till spotlights.
 • Lediga jobb integrationssamordnare.
 • Gifhorn bahnhof.
 • Hsperson.se test.
 • Drachenbaum blüht.
 • Idol finalister 2013.
 • Öronproppar sova.