Home

Ob ersättning vårdförbundet 2021

Det kan vara ersättning vid föräldraledighet, kompetensutveckling eller flextid. Ta reda på vad som gäller för dig genom att kontakta förtroendevalda på din arbetsplats eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420. Fredsplikt. Så länge det finns ett giltigt, underskrivet kollektivavtal så råder fredsplikt för båda parterna OB-ersättningar för vårens och sommarens helger 2020 • Listan innehåller OB-ersättningar enligt det centrala kollektivavtalet med regioner och kommuner (Allmänna bestämmelser, AB). • Det kan finnas lokala avtal som ger andra ersättningsnivåer. Hör vidare med din lokala förtroendevalda eller lokalavdelning OB-ersättningarna höjs med 2,2 %, samtidigt som grundförutsättningarna för att få OB är oförändrade. Detta gäller redan från 2016-12-01. De nya OB-ersättningarna ser ut så här: OB-tilläggstid A 101,50 kronor Under tid från kl. 22.00-06.00 natt mot helgdag höjs OB-tillägg A till 121,80 kronor. OB-tilläggstid B 51,90 krono

Kollektivavtal - Vårdförbundet

 1. ersättning per timme som motsvarar fyllnadslön enligt § 20 mom. 4. § 8 Bisysslor Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbets-givaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter
 2. Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid
 3. Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). Dessa dagar räknas som storhelg: Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar Julafton, juldag och annandag jul Nyårsafton och nyårsdag Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Pingstafton oc
 4. Vanliga frågor och svar om om lön och olika ersättninga
 5. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal i lydelse 2017-05-01, Bilaga J (PDF, nytt fönster) Bilaga E, särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten. Bilaga E innehåller särskilda bestämmelser om arbetstid och ersättning m.m för utryckningspersonal (med nattjänstgöring) inom räddningstjänsten
 6. Sjuksköterskor och barnmorskor som jobbar natt får fördubblad ob-ersättning vid nattarbete nästa år. Ett steg i rätt riktning tycker Vårdförbundet, men är besvikna över att röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker inte omfattas

Detta är en redogörelse över ob-ersättning enligt regelverket i avtalen med Kommunal, Vision, Vårdförbundet samt Fysioterapeuterna m fl för branscherna Vård- och behandling samt Omsorgsverksamhet (E), Äldreomsorg (F) samt vad avtalet med Kommunal för Personlig assistans (G). Julhelgen 2017 23/12 Lördag 18:00-24:00 O-tilläggstid OB-ersättning Allhelgonahelg, jul, nyår och trettonhelgen. Nu ger vi dig listan över storhelgernas OB-ersättning enligt avtalet med landsting, regioner och kommuner. För andra avtalsområden gäller andra ersättningar. Vet du inte vilket avtal som gäller för dig, ta kontakt med Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 OB-taket höjs enligt följande: per den 1 oktober 2017 till 20 576 kronor, per den 1 oktober 2018 till 21 028 kronor, per den 1 oktober 2019 med 2,1 procent under förutsättning att arbetsgruppen, som ser över OB-ersättningen, inte överenskommer om annat. . Som inloggad kan du se protokoll nedan för nivåer efter höjning Här hittar du aktuella ob-ersättningar vid midsommar 2019. Vad är storhelgstillägg? Vad menas med storhelgstillägg? Läs mer här. Fler frågor om lön och ersättning. Här finns svar på fler vanliga frågor om lön och ersättning. Läs mer här. Fråga Kommunal Direkt

OB-helg 61,97 tim. Premiekomp 5 kr tim. Transport, Bevaknings- och säkerhetsavtalet: Från skärtorsdag klockan 18.00 till tisdagen efter påsk klockan 06.00: 62,77 kronor per timme. Väktarnas veckoarbetstid är förkortad med hänsyn till att de alltid arbetar helger. Vårdförbundet, huvudavtal med SKL (2017 års siffror) Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får. Ersättningen varierar mellan kollektivavtalen, men Kommunal strävar hela tiden efter att förhandla fram neutrala avtal

Personlig assistent lön, 2020-06, Kollektivavtal Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO . Assistanskolls löneräknare för KFO:s kollektivavtal med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap OB-ersättning 2020-05-26, tisdag, vecka 22, för personlig assistenter . Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger

Borde inte vara svårt att ge ersättning till riskgrupper Coronaviruset Löner & Avtal 18 maj, 2020 Drygt 200 000 personer tillhör de riskgrupper som inte bör vara på jobbet 2017-09-11 LS 2016-1652 Handläggare: Martina Jonsson Landstingsstyrelsens personalutskott Lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet om lön och allmänna anställningsvillkor — LOK 16 Ärendebeslcrivning Lokalt kollektivavtal 16 (LOK 16) om lön och allmänna anställningsvillkor med Vårdförbundet. Beslutsunderla

Nattarbetstidsavtal med SKL - Vårdförbundet

Men Vårdförbundet tar emot höjningen svalt snarare än med jubel, skriver Nerikes Allehanda. Höjningen räcker inte, utan systemet för ob-ersättning behöver förnyas i grunden, anser förbundet. - Det är ett gammalt system. Vi önskar att ersättningen är kopplad till grundlönen i framtiden Kontant ersättning . Sjukdom t o m 14 kalenderdagar per sjukperiod Mom 3:2 . Anmärkningar 1 För assistent, som enligt försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön om 80 % redan fr o m den första sjukfrånvarodagen, görs Kollektivavtal Personlig assistans 2017-202

OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider. Det finns från och med 2015-10-01, 6 olika nivåer på ersättningen; vardag/kväll, vardag/natt, veckoslut, veckoslut/natt, st Så här ser ob-ersättningen ut i några av Kommunals avtal: Kommun- och landstingsanställda (SKL) • 53 kr/timme från fredag 19.00 till valborgsmässoafton 24.00 (Alltså OB-tillägg B) med undantag för natt-OB från 22.00 till 06.00

Vårdförbundet, Kommunal och Region Uppsala har tecknat ett nytt lokalt avtal om arbetstider och ersättningar för personal vid Akademiska sjukhuset. Lotta Lille 06:50 | 2017-06-2 28 mars, 2017. Se till att få rätt ob. Bild: Colourbox. Håll koll på dina rättigheter. Följ Handelsnytt på Facebook. Jag arbetar i en butik och vill veta om det finns någon rätt till ob-ersättning på morgonen. Vi börjar klockan 05.00

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Unione

Vad räknas som storhelg? Kommuna

 1. Vårdförbundet Vision Kommunal Akademikerförbunden Sveriges Läkarförbund Vård och Omsorg Bransch - och löneavtal 2017-2020 . 1 Innehåll Författningar och förkortningar 2 § 1 Avtalets omfattning 3 § 2 Anställning 4 § 3 Allmänna åligganden 5 § 4 Arbetstid 6 § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 1
 2. Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel. Arbetstagare i kontinuerlig drift, som utför övertidsarbete under tid då ob-tillägg kan betalas enligt mom 1 , B eller C , får behålla detta tillägg vid sidan av övertidstillägget
 3. Ökad ersättning på kvällar, nätter och helger ska få fler inom vården att stanna kvar inom regionen. Det var den enda riktigt stora satsningen när de blågröna presenterade sin budget.
 4. arbetsgivare så har jag inte rätt att erhålla 80 % av ob tillägg vid sjukdom, då denna typ av ersättning erhåller man enbart om man arbetar; inte om man skulle ha arbetat men varit sjuk. Så, 80 % av ob betalas inte ut

Lön och ersättning Kommuna

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor - SK

Anledningen till protestlistan är de centrala arbetstidsavtal som förhandlades fram mellan landstinget och Vårdförbundet 2017. Avtalet innebär en relativt hög OB-ersättning och att. Ob-ersättning: Om inte annat anges gäller: kväll 20-21, natt 01-05 och helgarbete under en vanlig helg. Fotnot: Uträkningarna baseras på heltid, dag. Månadsarbetstiderna varierar mellan avtalen. Vårdförbundet avtal med SKL. 1. 27 911 kronor. 2. Dagtid 40 timmar. Treskift 38 timmar och 15 minuter. Ständig natt 36 timmar och 20. Nytt avtal ger höjd ob-ersättning. Efter segdragna förhandlingar är avtalet om allmänna bestämmelser, ab 05, klart. Det innebär att var och en, till exempel Vårdförbundet, inte har fått igenom alla sina önskemål. Vi ville till exempel att utbildning på övertid och helger skulle ersättas på samma sätt som arbete För jour eller del därav som infaller mellan kl. 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl. 06.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning från och med 2017-10-01 med 56,32 kronor, från och med 2018-10-01 med 57,45 kronor, från och med 2019-10-01 med 58,77 kronor per jourtimme inklusive semesterlön/- ersättning

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar).Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter Vore jättetacksam om ngn kunde svara på man ersättningen blir om man jobbar helger och annan OB-tid inom vården (personlig

Ob-tillägg. Vid beräkning av ersättning för ob-tillägg ska en deltidsanställd arbetstagares lön räknas upp till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid. Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Vision och Akademikerförbunden Lägsta löneökningsutrymme Ob-ersättningar mellan olika yrken är svåra att jämföra. En lägre ob-ersättning kan kompenseras med något annat i ett avtal. Och en högre ersättning, som i Handels fall, måste inte innebära en fet plånbok i slutet av månaden när lönerna är låga och många jobbar deltid Bland annat höjs OB-ersättningen och helgersättningen. Förändringarna gäller från 14 juni 2017, förutom de höjda ersättningarna som gäller retroaktivt från 1 april 2017. Du omfattas av dessa förändringar om du är anställd av kommun, landsting, region eller kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta De ger dig rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera. Men det är bara miniminivåerna - golvet - som slås fast i avtalet, det kan alltså inte försämra villkoren, bara förbättra. Avtalsperiod: 2017-05-01 - 2020-04-30

Video: Fördubblad ob-ersättning i VG-region gäller inte alla

Vårdförbundet - OB-ersättning Allhelgonahelg, jul, nyår

 1. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla om ersättningen med din arbetsgivare, alternativt kontakta Handels. Det ob-tillägg som gäller för butiksanställda med Handels kollektivavtal är ett av marknadens bästa. Nedan följer gällande lägstalöner i våra kollektivavtal: Privata och kooperativa butiker - 201
 2. OB-tillägg eller OB-ersättning är ersättning för obekväm arbetstid. Med det menas arbetstid på till exempel kvällar, nätter och helger. Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får ersättning för det. Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha
 3. OB-ERSÄTTNING 2016 STORHELGER (A) OCH HELGER (B) Julhelgen 2015 23/12 Onsdag 24/12 Torsdag (Julafton) 25/12 Fredag (Juldagen) 26/12 Lördag (Annandag jul) 27/12 Söndag 28/12 Måndag Nyårshelgen 2015 30/12 Onsdag 31/12 Torsdag (Nyårsafton) Nyårshelgen 2016 1/1 Fredag (Nyårsdagen) 2/1 Lördag 3/1 Söndag 4/1 Måndag Trettondagshelgen 201

Nytt avtal tecknat för bransch Vård och Omsorg

Har du rätt till ersättning för övertid? Om din arbetsgivare har kollektivavtal , så finns det regler som innebär att du kan få övertidsersättning .Om det inte finns kollektivavtal, behöver du se till att det istället skrivs in motsvarande regler i ditt anställningsavtal. Ersättning för övertidsarbete betalas för tid som du arbetat före och efter ordinarie arbetstid per dag Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet Personer som varit anställda före 1 april 2017 och jobbar på en arbetsplats med lokala överenskommelser som har högre ob-ersättning än det nya avtalet säger, får behålla sina gamla villkor under en övergångsperiod. Periodens längd beror på hur länge man varit anställd

Eftersom det har kommit med en felaktighet angående ob-ersättningen för den 30 april 2018, sänder vi ut detta rättade arbetsgivarnytt. Detta är en redogörelse över ob-ersättning enligt regelverket i avtalen med Kommunal, Vision, Vårdförbundet samt Fysioterapeuterna m fl för branscherna Vård- och behandling samt Omsorgsverksamhet (E), Äldreomsorg (F) samt vad avtalet med Kommunal. Precis som ob-ersättning så blir man betald utefter tidpunkt och kategori. Det finns huvudsakligen två sådana. Den vanligaste är vardagskvällar fram till kl. 20 och då brukar man dela månadslönen med 94 för varje enskild timme för att få ut själva ersättningen Uppdaterad 5 december 2017 En sjuksköterska som arbetar 100 procent natt kommer med förslagen att tjäna runt 12.400 kronor i ob-ersättning jämfört Vårdförbundet är positiv.

OB-ersättning, torsdag, vecka 24, för personliga assistenter. Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger OB-ersättning 2019-12-24, Julafton tisdag, vecka 52, för personlig assistenter . Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger Vad är kollektivavtal? Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner( friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, OB m.m.) som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda

Tillägg för övertid, skift- och obekväm arbetstid (OB-tid) för timavlö-nade respektive månadsavlönade betalas med divisorer där semester-ersättningen ingår. Månadslönen delas med den dividend som anges i tabellen nedan. Dividend 103 Övertid vardag -från helgfri måndag kl . 05 .00 till helgfri fredag kl19 .00 7 Ersättning vid beredskap (§7): ökar från 1 januari 2019 med 6,5 procent. Nya belopp finns angivna i förhandlingsprotokollen. OBS! för närvarande gäller denna enbart med Vision och Vårdförbundet och inte med Kommunal. Arbete på obekväm tid (Ob) (§9): ökar med 2,0 procent och per 1/ 2017-05-24 Mål nr A 193/15 Stockholm KÄRANDE Vårdförbundet, Box 3260, 103 65 Stockholm Ombud: förbundsjuristerna Annika Wahlström och Lena Ahlström, samma adress SVARANDE Region Östergötland, 581 91 Linköping Ombud: arbetsrättschefen Sophie Thörne och jur.kand. Anna Svanestrand, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm SAKE Kollektivavtalet reglerar löne-och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för alla som är anställda på företaget.. De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Hela 90 procent av alla anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. Tanken med kollektivavtal är att parterna, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans kommer överens om villkor som. 24 maj, 2017. När sommaren närmar sig är det dags att räkna ut dina anställdas semesterlöner. Resultat reder ut vad du måste tänka på och förklarar de två beräkningsreglerna Om den anställda har rörliga lönedelar, som exempelvis provision eller ob-ersättning,.

Storhelgstillägg jul och nyår Kommuna

OB under vårens och sommarens helger- här är listan! Påsk, Valborg, 1 maj, Kristi himmelsfärd, pingst, nationaldag och midsommar - det är många storhelger med olika OB-ersättningar fram till.. Ersättningen för beredskap höjs från 1890 kr/månad till 2100 kr/månad. Ersättning för sjukvård höjs från 900 kr till 1100 kr (frikortsbeloppet). Ersättning för läkemedel höjs från 1800 kr till 2200 kr (högkostnadsskyddet). Förändringarna av dessa ersättningar sker per den 1 september 2016 På onsdagen får över 15 000 vårdanställda i Västra Götaland mer pengar i lönekuvertet. Detta efter att regionpolitikerna för att lösa bemanningen valt att dubbla OB-ersättningen för nattpersonalen. Men trots att vissa i och med detta får flera tusenlappar mer i månaden är vårdförbundet inte odelat positivt Våra lokala avtal ger mer arbetstidsförkortning och högre OB-ersättning jämfört med de centrala avtalen. Det sammanlagda värdet gör det till ett av de bästa i Sverige, säger Lena Hadad

Jobba i påsk? Det här tjänar du - Arbete

Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020 Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher. Parter: Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet OB tillägget är semestergrundande och ska räknas med när er semesterlön beräknas. Om er arbetsgivare beräkna er semesterlön enligt sammalöneregeln så säger semesterlagen detta rörande OB tillägget Har arbetstagaren även rörliga lönedelar är semesterlönen för dessa lönedelar tolv procent av arbetstagarens sammanlagda förfallna rörliga lön under semesteråret Vårdförbundet har länge drivit frågan om hälsosamma arbetstider. Nu har vi äntligen kommit ett steg rätt riktning i och med ett nytt AB; Allmänna bestämmelser, med nya möjligheter att ta ut särskilda ersättningar i ledig tid! Även nivåerna för OB- ersättning finns i det nya avtalet (gäller från okt 2014) Ersättningar för arbete utanför ordinarie arbetstid regleras inte i arbetstidslagen. Observera att arbetstidslagen inte innehåller några regler om rätten att få extra betalt. I kollektivavtal finns regler om ersättningar för till exempel övertidsarbete, jour och beredskap

Hur mycket ska jag ha i ob-ersättning? Kommuna

De kommer att få ett lönetillägg på 65 procent av den OB-ersättning man får. Men varken Vårdförbundet, som företräder Publicerad 14 juni 2017 kl 18:09. Hittat fel i. • Löneform, tillägg samt mertids-, övertids- och Ob-ersättningar • Semesterersättning, semestertillägg, antalet semesterdagar • Sysselsättningsgrad Anmärkning Angående uppbörd av fackföreningsavgifter, se vidare bilaga 2. § 8 Arbetstid Mom 1 . 5 . 2017 . 2017. Den ersättning som tidigare utbetalades vid tjänsteresa med egen bil, Ledarna och Vårdförbundet. Försvarsmaktens nya kollektivavtal. Det nya avtalet i två bilagor. Båda är i PDF-format. Avtalet börjar gälla 1 januari 2018. 2017-12-01. Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Dela sidan på Linkedin Vilken ersättning får du för övertid och mertid? Det finns ingen lag som säger att du har rätt till övertids- eller mertidsersättning. Men du kan få rätt till ersättning antingen genom kollektivavtal eller om du själv har avtalat om det med din arbetsgivare i ditt enskilda anställningsavtal Det centrala avtalet 2016 gav 2,2 procent i löneutrymme. 0,2 procent går till en extra höjning av ob och mer till de lägst avlönade.-Men det gäller bara årets höjningar. 2018 fortsätter satsningen och då ska alla pengar tas utöver pott. Det lokala avtalet blev klart den 4 januari 2017

Kollektivavtal - Visio

Nytt löneavtal 2017-2018 - Vårdförbundet - vardforbundet . Löneöversyn 2017-2018, 2 38 -36 280 369 369 76 % 2022 Program Röda linjens uppgradering 106 1 222 -1 116 5 314 13 261 13 261 40 % 202 vårdförbundet ob ersättning 2018 Safta,. Båda yrkesgrupperna får 25 procent högre ob-ersättning på helger och storhelger. Att öka undersköterskornas natt-ob med 100 procent, i stället för 50, skulle kosta regionen cirka 9 miljoner kronor. Kommunal vill att detta ska rymmas inom den beslutade satsningen på totalt 82 miljoner

Kollektivavtal vård och omsorg Vårdföretagarn

Ganska snart är det påsk och sen följer alla vårens storhelger fram till midsommar. Hur ser OB-ersättningarna ut då? Vi har satt ihop en överskådlig lista på OB-tilläggen för SKL-området. För dig som.. Svar. på insändaren Tyst om vårdpersonalens löner, i HP den 15 maj.. I Hallandsposten den 15 maj skriver besvikna undersköterskor sin frustration över skillnaden i ob-ersättning. Det är en frustration som vi delar. Ända sedan beslutet togs 2017 har socialdemokrater varit tydliga att vi verkligen tycker att ob-ersättningen ska vara samma för både undersköterskor och sjuksköterskor Det fattades julpersonal på akuten i Linköping. En läkare fick 18 900 kronor, medan sjuksköterskorna fick 1 100 kronor för att ställa upp. - Det är hemskt, säger sjuksköterskan Ulrika. Fördubblad ob-ersättning på natten Publicerad den 11 september 2017 Västra Götalandsregionen (VGR), fördubblar ob-ersättningen för vårdpersonal som arbetar natt inom sjukvårdande verksamhet

Vårdförbundet kollektivavtal 2017. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på Kollektivavtal Förhandlingsprotokoll 2017 Avtal om kompetensutveckling Vårdföretagarna och Akademikerförbunden, Vårdförbundet respektive villkor än vad kollektivavtalen anger under förutsättning att avtalens mini Kollektivavtalet för dig som jobbar med. Vid 04.30 i torsdags morse (1 december) kom vi efter långa och hårda förhandlingar till slut överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om ett nytt avtal kring nattarbetstider. Avtalet markerar slutet på en fas, men det innebär inte att kampen för att få hälsosamma arbetstider för våra medlemmar är över. Att vi nu äntlige MASKINFÖRAR- AVTALET 2017-2020 KOLLEKTIVAVTAL mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko Service- och kommunikationsfacket MFA 2017-2020-inlaga-rev1.indd 1 2017-11-23 08:40:5 13 april, 2017. Bild: Colourbox. Skärtorsdagen. Räknas som vanlig vardag. Du har rätt till ob-ersättning med 50 procent av lönen mellan klockan 18.15 och 20.00. Efter klockan 20 har du rätt till 70 procents ersättning. Långfredagen. Räknas som helgdag. Du har rätt till 100 procents ob-ersättning hela dagen Alla medarbetare verkar inte vara helt nöjda med landstingets nya modell för OB-ersättning! -Kanske finns det bättre sätt att använda pengarna

 • Vilket land firar nyår sist.
 • Länsförsäkringar fastighetsförmedling jönköping.
 • Überraschungs ferien.
 • Högt i tak vilken lampa.
 • Detur playa del ingles.
 • Justera kickdown wire th700.
 • Antagna juridiska fakulteten helsingfors 2017.
 • Medieval family name generator.
 • Mitsubishi luftavfuktare test.
 • Selektiv hörsel.
 • Hur många poäng krävs för undersköterska.
 • Erfarenhet av.
 • Greyhound canada.
 • Prima travel dolomiterna.
 • Felsenkeller leipzig.
 • Ja nein orakel.
 • Ortnamn uppsala.
 • Girlpower låtar.
 • Hotell friends arena.
 • Låsa formler i excel mac.
 • Parthenstraße 8 in 04105 leipzig.
 • Vashti whitfield.
 • Gåsmamman säsong 3 avsnitt 2.
 • Åhlens kalender.
 • Rosenblad ikea.
 • Utåtagerande barn i skolan.
 • Go kart ostbahnhof.
 • Grattis till dopet kort.
 • Fi medlem.
 • Laxens hus å.
 • Vad betyder kultiverat.
 • Gumtree kraków sprzedam.
 • Vanliga svenska spindlar.
 • Xperten svenska spel.
 • Psykoterapeut lidköping.
 • Gåva med villkor.
 • Tecknade katter.
 • Pokedex pokemon go sverige.
 • Glock 17 gen 4.
 • Gemeinnützigkeit beantragen hessen.
 • Ndr1 radio mv playlist.